สร้างห้องแชท

สร้างห้องแชทใน Google Chat เพื่อสร้างสถานที่ให้ทีมสื่อสารและทำงานร่วมกันได้

คุณอนุญาตให้บุคคลภายนอกองค์กรเข้าร่วมห้องแชทได้ แต่ต้องอนุญาตตั้งแต่ตอนที่สร้างห้องแชทนั้น หากอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมห้องแชท บุคคลนั้นจะต้องมีบัญชี G Suite ขององค์กรอื่นหรือบัญชี Google ส่วนบุคคล (มักลงท้ายด้วย @gmail.com)

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. ถัดจากห้องแชท ให้คลิกสร้าง""
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มรูปโปรไฟล์ห้องแชท ให้คลิกเลือกอีโมจิ""จากนั้นเลือกอีโมจิ หากไม่เลือกอีโมจิ ระบบจะใช้รูปโปรไฟล์เริ่มต้นแทน
 4. ป้อนชื่อห้องแชท
 5. ป้อนชื่อหรืออีเมลของบุคคลและกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเลือกจากคำแนะนำ ซึ่งจะมีรายชื่อผู้ใช้ทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้ที่ไม่มี Chat ด้วย
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการอนุญาตให้บุคคลภายนอกองค์กรเข้าร่วมห้องแชทได้ ให้เลือกช่องอนุญาตให้บุคคลภายนอกองค์กรเข้าร่วม

  ข้อมูลสําคัญ: คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในภายหลังไม่ได้

 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการแจ้งผู้ได้รับเชิญ ให้เลือกช่องแจ้งให้คนอื่นทราบทางอีเมล
 8. คลิกสร้าง
 9. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มผู้คนและบ็อตในห้องแชทเพิ่มเติม ให้คลิกเพิ่มบุคคลและบ็อต จากนั้นป้อนชื่อแล้วคลิกส่ง
   
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร