Google Hangouts har uppgraderats till Google Chat. Läs mer om övergången från Google Hangouts till Google Chat.

Skapa eller radera ett rum grupperat efter ämne i Google Chat

Du kan skapa ett rum grupperat efter konversationsämne i Google Chat som blir en plats där en grupp kan kommunicera och samarbeta. Du kan bara skapa ett rum grupperat efter ämne om du använder ett Google Workspace-konto.

Innan du skapar ett rum grupperat efter konversationsämne måste du bestämma:

Viktigt! Det går inte att ändra dessa inställningar när du har skapat rummet.

Tips! Historiken är alltid på i rum grupperade efter konversationsämne.

Skapa ett rum grupperat efter konversationsämne i Chat eller Gmail

Viktigt! Du kan bara skapa ett rum grupperat efter konversationsämne om du använder Chat med ett jobb- eller skolkonto.

 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto.
 2. Bredvid rum klickar du på Skapa eller hitta ett rum "" följt av Skapa rum.
 3. Ange ett rumsnamn.
 4. Valfritt: Klicka på Välj en emoji "" uppe till vänster. Om du inte väljer en emoji används en standardavatar.
 5. Ange namn eller e-postadresser till personer och grupper som du vill lägga till. Det går även att välja bland förslag. Om du använder ett Google Workspace-konto innehåller förslagen alla i din organisation, även om de inte har Google Chat.
 6. Välj en åtkomstnivå för organisationen, antingen Begränsad eller Alla i organisationen.
  • Begränsad: Endast direkt tillagda och inbjudna användare har åtkomst till rummet. Det här är standardalternativet. Gör hela rummet synligt genom att välja Alla i organisationen.
  • Alla i organisationen: Alla medlemmar i organisationen har åtkomst till rummet och får gå med om de har rummets länk. Läs mer om att skapa ett synligt rum.
  Obs! Om du har ett jobb- eller skolkonto hos Google ser du kanske ytterligare målalternativ skapade av administratören. Kontakta administratören om du har frågor om de tillgängliga målgruppsalternativen.
 7. Valfritt: Tillåt att externa personer går med i rummet med Tillåt att personer utanför organisationen går med. Du har inte det här alternativet om administratören inte tillåter den här funktionen.
  Viktigt! 
  • Det här går inte att ändra senare.
  • Alternativet att skapa rum som tillåter gäster är endast tillgängligt i Google Workspace-konton.
 8. Klicka på Avancerat Arrow Right följt av kryssrutan Ordna konversationen efter ämne.
 9. Klicka på Skapa.
 10. Valfritt: Lägg till fler personer och botar i rummet genom att klicka på Lägg till personer och botar. Ange namn eller e-postadresser. Klicka på Skicka.

Gör en gruppchatt till ett rum

Om du har skapat en gruppchatt kan du göra om den till ett rum. När du använder ett rum kan du namnge rummet, dela filer och tilldela uppgifter med andra personer i rummet. 
 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto.
 2. Hitta och klicka på gruppchatten som du vill ändra till ett rum i Chat-panelen.
 3. Högst upp bredvid gruppchattens namn trycker du på Rullgardinsmeny följt av Gör den här chatten till ett rum .
 4. Lägg till ett rumsnamn. Om du vill lägga till en valfri rumsikon klickar du på Lägg till "".
 5. Klicka på Klar. En avisering bekräftar att din chatt nu är ett rum och meddelar medlemmar i gruppen om ändringen.
När du har gjort ändringen finns det flikar för chatt, filer och uppgifter i rummet.
Tips! Du kan lägga till och ta bort personer från ett rum när som helst.

Radera ett rum grupperat efter konversationsämne

Obs! 

 • Du får bara ta bort ett rum om du skapade det. 
 • När du tar bort ett rum raderas alla meddelanden och uppgifter i det. Behörigheter till Drive-filer tas bort, men filerna raderas inte. 
 • Det går inte att återställa rummet när du har tagit bort det. 
 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto.
 2. Öppna rummet som du vill radera.
 3. Klicka på nedåtpilen högst upp intill rummets namn Rullgardinsmenyföljt av Ta bort det här rummet följt av Ta bort.
Tips! Läs mer om att lämna ett rum om du inte skapade det.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
1026838
false
false