Tworzenie pokoju

Utwórz pokój w Google Chat, aby umożliwić zespołowi komunikację i współpracę.

Zanim utworzysz pokój, zdecyduj:

 • Czy chcesz, by do pokoju mogły dołączać osoby spoza Twojej organizacji: jeśli zezwolisz na dostęp osobom spoza Twojej organizacji, muszą one mieć konto Google Workspace w innej organizacji lub osobiste konto Google.
 • Czy chcesz, aby odpowiedzi w pokoju były lub nie były podzielone na wątki: domyślnie wiadomości w pokoju wyświetlane są jako jeden strumień bez podziału na wątki. Oczywiście możesz zmienić to ustawienie, włączając wiadomości w wątkach.

Ważne: tych ustawień nie możesz już zmienić po utworzeniu pokoju.

Wskazówka: w pokojach z podziałem na wątki jest zawsze włączona historia. Jeśli Twoja organizacja na to zezwala, historię rozmów w pokojach możesz włączać i wyłączać.

Tworzenie pokoju w Google Chat

 1. Otwórz aplikację Google Chat "".
 2. Kliknij Dodaj "" a potem Utwórz pokój.
 3. Wpisz nazwę pokoju.
 4. (Opcjonalnie) Aby dodać awatar pokoju, nad nazwą pokoju kliknij Dodaj "" i wybierz emotikon. Jeśli nie wybierzesz emotikonu, zostanie użyty awatar domyślny.
 5. (Opcjonalnie) Aby zezwolić na odpowiedzi w wątkach, włącz Użyj odpowiedzi w wątkach.
  1. Ważne: tego ustawienia nie można później zmienić.
 6. (Opcjonalnie) Aby umożliwić dostęp do pokoju osobom spoza organizacji, włącz Zezwalaj na dołączanie osobom spoza organizacji.
  1. Ważne: tego ustawienia nie można później zmienić.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Wpisz nazwy osób, adresy e-mail i boty, które chcesz dodać. Możesz też skorzystać z podpowiedzi. Obejmują one wszystkich użytkowników w organizacji, nawet jeśli nie mają oni Google Chat.
 9. Kliknij OK.

Tworzenie pokoju w Gmailu

 1. Otwórz Gmaila "".
 2. U dołu ekranu kliknij Pokoje "" a potem Nowy pokój a potem Utwórz pokój.
 3. Wpisz nazwę pokoju.
 4. (Opcjonalnie) Aby dodać awatar pokoju, nad jego nazwą kliknij Dodaj "". Jeśli nie wybierzesz emotikonu, zostanie użyty awatar domyślny. 
 5. (Opcjonalnie) Aby zezwolić na odpowiedzi w wątkach, włącz Użyj odpowiedzi w wątkach.
  1. Ważne: tego ustawienia nie można później zmienić.
 6. (Opcjonalnie) Aby umożliwić dostęp do pokoju osobom spoza organizacji, włącz Zezwalaj na dołączanie osobom spoza organizacji.
  1. Ważne: tego ustawienia nie można później zmienić.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Wpisz nazwy osób, adresy e-mail i boty, które chcesz dodać. Możesz też skorzystać z podpowiedzi. Obejmują one wszystkich użytkowników w organizacji, nawet jeśli nie mają oni Google Chat.
 9. Kliknij OK.

Jeśli nie możesz znaleźć ikony „Pokoje” 

 1. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Ustawienia Ustawienia.
 2. Wybierz konto Gmail, które należy do Twojej organizacji a potem Ogólne.
 3. Zaznacz pole Czat. 
Uwaga: jeśli nie widzisz ikony „Pokoje” lub „Ustawienia” służącej do włączania Google Chat, oznacza to, że administrator nie zezwolił na Google Chat w aplikacji Gmail.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?