Tworzenie pokoju

Utwórz pokój w Google Chat, aby umożliwić zespołowi komunikację i współpracę.

Zanim utworzysz pokój, zdecyduj:

 • Czy chcesz, by do pokoju mogły dołączać osoby spoza Twojej organizacji: jeśli zezwolisz na dostęp osobom spoza Twojej organizacji, muszą one mieć konto Google Workspace w innej organizacji lub osobiste konto Google.
 • Czy chcesz, aby odpowiedzi w pokoju były lub nie były podzielone na wątki: domyślnie wiadomości w pokoju wyświetlane są jako jeden strumień bez podziału na wątki. Oczywiście możesz zmienić to ustawienie, włączając wiadomości w wątkach.

Ważne: tych ustawień nie możesz już zmienić po utworzeniu pokoju.

Wskazówka: w pokojach z podziałem na wątki jest zawsze włączona historia. Jeśli Twoja organizacja na to zezwala, historię rozmów w pokojach możesz włączać i wyłączać.

 1. Zaloguj się w Hangouts Chat lub Gmailu.
 2. Obok pozycji „Pokoje” kliknij Utwórz lub Znajdź pokój "" a potem Utwórz pokój.
 3. Wpisz nazwę pokoju.
 4. (Opcjonalnie) W lewym górnym rogu kliknij Wybierz emotikon "". Jeśli nie wybierzesz emotikonu, zostanie użyty awatar domyślny.
 5. Wpisz nazwy lub adresy e-mail osób i grup, które chcesz dodać. Możesz też skorzystać z podpowiedzi. Obejmują one wszystkich użytkowników w organizacji, nawet jeśli nie mają oni Google Chat.
 6. (Opcjonalnie) Aby zezwolić na odpowiedzi w wątkach, wybierz Użyj odpowiedzi w wątkach.
  1. Ważne: tego ustawienia nie można później zmienić.
 7. (Opcjonalnie) Aby umożliwić dostęp do pokoju osobom spoza organizacji, wybierz Pozwalaj dołączać osobom spoza Twojej organizacji. Możesz nie mieć tej funkcji, jeśli administrator nie zezwala na korzystanie z niej.
  1. Ważne: tego ustawienia nie można później zmienić.
 8. (Opcjonalnie) Aby powiadomić zaproszone osoby, zaznacz pole „Powiadom innych e-mailem”.
 9. Kliknij Utwórz.
 10. (Opcjonalnie) Aby dodać osoby i boty do pokoju, kliknij Dodaj osoby i boty. Wpisz nazwy lub adresy e-mail. Kliknij Wyślij.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?