Služba Google Hangouts byla upgradována na Google Chat. Informace o přechodu z Google Hangouts na Google Chat

Vytvoření nebo smazání prostoru seskupeného podle témat v Google Chatu

Ve službě Google Chat můžete vytvářet prostory seskupené podle témat konverzací, kde se dá pohodlně komunikovat a spolupracovat ve skupině. Prostor seskupený podle témat můžete vytvořit pouze v případě, že používáte účet Google Workspace.

Než vytvoříte prostor seskupený podle témat, rozhodněte se:

Důležité: Po vytvoření prostoru už nebudete moct tato nastavení změnit.

Tip: V prostorech seskupených podle témat konverzace je vždy zapnutá historie.

Vytvoření prostoru seskupeného podle témat konverzace v Chatu nebo Gmailu

Důležité: Prostor seskupený podle témat konverzací můžete vytvořit, jen pokud Chat používáte v pracovním nebo školním účtu.

 1. Přejděte do Google Chatu nebo do účtu Gmail.
 2. Vedle položky Prostory klikněte na Vytvořit nebo vyhledat prostor "" a poté Vytvořit prostor.
 3. Zadejte název prostoru.
 4. Volitelné: V levém horním rohu klikněte na Vybrat emodži "". Pokud emodži nevyberete, použije se výchozí avatar.
 5. Zadejte jména nebo e-mailové adresy lidí a skupin, které chcete přidat. Můžete si také vybrat z návrhů. Pokud používáte účet Google Workspace, budou návrhy obsahovat všechny lidi z vaší organizace, i když nemají Google Chat.
 6. Vyberte pro svou organizaci úroveň přístupu – buď Omezené, nebo Všichni ve vaší organizaci.
  • Omezené: K prostoru mají přístup jen přímo přidaní a pozvaní uživatelé. Jedná se o výchozí možnost. Pokud chcete, aby lidé mohli prostor najít, vyberte možnost Všichni ve vaší organizaci.
  • Všichni ve vaší organizaci: K prostoru mají přístup všichni členové vaší organizace a můžou se k němu připojit, pokud mají odkaz. Přečtěte si, jak vytvořit prostor, který se dá najít.
  Poznámka: Pokud používáte pracovní nebo školní účet Google, můžou se vám zobrazit další možnosti cílového publika vytvořené administrátorem. Pokud máte ohledně dostupných možností publika nějaké otázky, obraťte se na svého administrátora.
 7. Volitelné: Pokud chcete, aby se k prostoru mohli připojit externí účastníci, vyberte možnost Povolit připojení i lidem mimo vaši organizaci. Pokud váš administrátor tuto funkci nepovolil, nebudete tuto možnost mít k dispozici.
  Důležité: 
  • Toto nastavení nemůžete změnit.
  • Možnost vytvářet prostory s externími hosty je k dispozici jen v účtech Google Workspace.
 8. Klikněte na Rozšířená nastavení Arrow Right a poté a zaškrtněte políčko Uspořádat konverzaci podle témat.
 9. Klikněte na Vytvořit.
 10. Volitelné: Pokud chcete do prostoru přidat další lidi nebo roboty, klikněte na Přidat lidi a roboty. Zadejte jména nebo e-mailové adresy. Klikněte na Odeslat.

Změna skupinového chatu na prostor

Pokud jste vytvořili skupinový chat, můžete z něj udělat prostor. Vytvořený prostor pak můžete pojmenovat, sdílet v něm soubory a přiřazovat úkoly ostatním lidem v prostoru.
 1. Přejděte do Google Chatu nebo do účtu Gmail.
 2. Na panelu Chat najděte skupinový chat, který chcete změnit na prostor, a klikněte na něj.
 3. Nahoře vedle názvu skupinového chatu klikněte na šipku dolů Rozbalovací šipka a pak Změnit tento chat na prostor .
 4. Zadejte název prostoru. Volitelné: Pokud chcete přidat ikonu prostoru, klikněte na Přidat "".
 5. Klikněte na Hotovo. Zobrazí se oznámení s potvrzením, že se chat změnil na prostor. Na změnu budou upozorněni i členové skupiny.
Po provedení změn najdete v prostoru karty s chatem, soubory a úkoly.
Tip: Kdykoli můžete do prostoru někoho přidat nebo ho z něj odebrat.

Smazání prostoru seskupeného podle témat konverzace

Důležité:

 • Prostor může smazat jen jeho tvůrce.
 • Když smažete prostor, smažou se s ním i všechny zprávy a úkoly. Odstraní se oprávnění k souborům na Disku, ale samotné soubory se nesmažou.
 • Po smazání se prostor nedá obnovit.
 1. Přejděte do Google Chatu nebo do účtu Gmail.
 2. Otevřete prostor, který chcete smazat.
 3. Nahoře vedle názvu prostoru klikněte na šipku dolů Rozbalovací šipka a pak Smazat tento prostor a pak Smazat.
Tip: Přečtěte si, jak opustit prostor, pokud jste ho nevytvořili vy.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
1026838
false
false