Bắt đầu với Google Chat

Sử dụng Google Chat để nhắn tin và cộng tác với bất kỳ ai mà bạn làm việc cùng. Bạn có thể sử dụng Chat để:

  • Trò chuyện trực tiếp với mọi người hoặc trong tin nhắn theo nhóm nhỏ.
  • Cộng tác trong các nhóm lớn, có tên, được gọi là không gian.
  • Gửi và chia sẻ tệp trên Google Tài liệu, Trang trình bày và Trang tính.
  • Thiết lập việc cần làm và cuộc họp.
  • Thêm ứng dụng để nâng cao năng suất.

Sử dụng Chat trong Gmail

Bạn có thể dùng Chat ngay trong Gmail trên máy tính và trong ứng dụng Gmail dành cho Android và iOS.

Nếu không tìm thấy Chat trong Gmail, thì bạn có thể phải bật ứng dụng này trong phần cài đặt của Gmail. Tìm hiểu thêm về Chat trong Gmail.

Truy cập vào phần cài đặt Gmail

Truy cập vào Chat trên web

Để nhắn tin cho mọi người trên web, hãy mở ứng dụng Chat bằng trình duyệt.

Mở Chat

Mẹo: Bạn cũng có thể cài đặt ứng dụng độc lập cho Google Chrome. Tìm hiểu cách tải ứng dụng Chat độc lập xuống.

Tải xuống và cài đặt Chat

Để nhắn tin cho mọi người trên thiết bị di động, hãy tải ứng dụng Chat dành cho Android và iOS xuống.

Android  iOS

Đăng nhập vào Google Chat

Lưu ý quan trọng: Để sử dụng Chat, bạn cần có Tài khoản Google. Tìm hiểu cách tạo Tài khoản Google.

  1. Trong trình duyệt, hãy mở ứng dụng Chat.
  2. Đăng nhập nếu được nhắc.

Lưu ý: Chat sẽ hiển thị tên và ảnh hồ sơ trong Tài khoản Google của bạn. Tìm hiểu cách thay đổi thông tin cá nhân trong Tài khoản Google.

Sử dụng Chat ở cơ quan hoặc trường học

Nếu có tài khoản công việc hoặc trường học trong Google Workspace, thì bạn có thể sử dụng Chat để giao tiếp trong các không gian lớn, nhóm nhỏ hoặc với người khác.

Trước khi bạn dùng ứng dụng Chat, tổ chức của bạn cần thiết lập ứng dụng Chat. Nếu bạn không thấy ứng dụng Chat, hãy liên hệ với quản trị viên. Tìm hiểu cách tìm quản trị viên của bạn.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính