Služba Google Hangouts bola inovovaná na službu Google Chat. Informácie o prechode zo služby Google Hangouts na Google Chat

Začíname so službou Google Chat

Ak chcete poslať správu osobe alebo skupine, použite službu Google Chat:

Prihlásenie do služby Google Chat

Prihláste sa do služby Google Chat, aby ste mohli odosielať a prijímať správy.

 1. Prejdite do služby Google Chat alebo svojho účtu Gmail
 2. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do účtu Google.

Vysvetlenie symbolov v službe Google Chat

Symbol Popis Ďalšie informácie
"" Pridať emodži
Pomocník a spätná väzba
"" Otvoriť ďalšie aplikácie Google Používanie lišty Google
"" Hľadať ľudí, slová alebo priestory Vyhľadávanie četových správ
"" Nastaviť všeobecné upozornenia Zapnutie alebo vypnutie upozornení
Začať videostretnutie Začatie videostretnutia
"" Nahrať súbor Priloženie súboru k správe
"" Nahrať súbor na Disku Google Priloženie súboru k správe
Naplánovať stretnutie Plánovanie a zdieľanie stretnutia v kalendári
Odoslať gif
Zobraziť ďalšie možnosti písania správy
"" Formátovať text Pridanie formátovania do správ služby Google Chat
Nahlásiť konkrétnu správu Nahlásenie správ v službe Chat

Ako používať Google Chat 

Otvorenie služby Google Chat v prehliadači
Tip: Google Chat je tiež k dispozícii v Gmaile. Používanie služby Google Chat v Gmaile
Odoslanie správy osobe alebo skupine
 1. Prejdite v počítači do služby Google Chat.
 2. Prejdite vľavo do sekcie Čet a kliknite na meno osoby alebo názov skupiny, ktorej chcete poslať správu.
  • Ak ho neviete nájsť, kliknite na Nový čet "" alebo Začať čet "".
 3. Zadajte meno alebo e‑mailovú adresu. Pri zadávaní textu sa budú zobrazovať návrhy.
  • Tip: Ak chcete poslať priamu správu v pracovnom alebo školskom účte osobe mimo vašej organizácie, zadajte jej e‐mailovú adresu.
 4. Vyberte osobu, ktorej chcete poslať správu.
  • Ak chcete vytvoriť skupinovú konverzáciu, pokračujte v zadávaní mien ľudí.
 5. Keď vyberiete všetkých, ktorých chcete zahrnúť do konverzácie, kliknite na Začať čet.
  • Tip: Ak chcete poslať priamu správu konkrétnej osobe, kliknite vedľa jej mena na Začať čet alebo použite klávesovú skratku ⌘ + Enter či Ctrl + Enter.
 6. Zadajte správu.
 7. Kliknite na Odoslať "".

Tipy:

 • Ak používate pracovný alebo školský účet, návrhy zahŕňajú všetky osoby vo vašej organizácii, a to dokonca aj tie, ktoré nemajú Google Chat.
 • Príjemca správy, ktorý vám chce odpovedať, možno bude musieť najprv prijať vašu žiadosť.
Vytvorenie priestoru alebo zobrazenie jeho ukážky a pripojenie sa k nemu

Vytvorenie nového priestoru s vloženými vláknami

 1. Prejdite do služby Google Chat alebo Gmailu.
 2. V sekcii Priestory Miestnosti kliknite na Nový priestor. 
 3. Kliknite na Vytvoriť priestor Group Add.
 4. Zadajte názov priestoru. 
  • Nepovinné: Môžete pridať aj opis a avatar priestoru. Ak chcete pridať avatar priestoru, kliknite na Vybrať emodži + a potom vyberte emodži. Ak nevyberiete emodži, použije sa namiesto neho predvolený avatar s písmenom.
 5. Okrem toho môžete:
  • Zadať meno alebo e‐mail ľudí, ktorých chcete pridať.
  • Zadať aplikácie alebo skupiny Google, ktoré chcete pozvať.
  • Vybrať si zo zoznamu navrhovaných kontaktov. 
 6. Vyberte úroveň prístupu pre svoju organizáciu:
  • Obmedzené: prístup do priestoru majú iba priamo pridaní a pozvaní používatelia. Ak chcete, aby bol váš priestor zdieľateľný, vyberte Všetci v organizácii.
  • Všetci v organizácii: prístup do priestoru majú všetci členovia vašej organizácie a ak majú odkaz na daný priestor, môžu sa pripojiť. Ďalšie informácie o vytvorení viditeľného priestoru
  • Dôležité: Ak máte pracovný alebo školský účet Google, môžete mať k dispozícii ďalšie možnosti cieľového publika vytvorené správcom. Ak máte otázky týkajúce sa dostupných možností publika, kontaktujte svojho správcu.
 7. Ak chcete do priestoru pozvať externých ľudí, začiarknite políčko Povoliť pripojiť sa ľuďom, ktorí nepatria do vašej organizácie.
  • Dôležité: Ak v šiestom kroku vyberiete Všetci v organizácii, nebudete môcť povoliť pripojiť sa k priestoru ľuďom, ktorí nepatria do vašej organizácie.
 8. Kliknite na Vytvoriť.

Zobrazenie ukážky priestoru a pripojenie sa k nemu

 1. Prejdite do služby Google Chat alebo svojho účtu Gmail.
 2. Vedľa položky Priestory kliknite na Začať čet "" a potom Prehliadať priestory.
  • Priestory, do ktorých vás pozvali, sú uvedené na začiatku zoznamu.
  • Ak chcete vyhľadať priestor, zadajte jeho názov.
  • Nepovinné: Ak si chcete zobraziť ukážku priestoru, umiestnite kurzor myši na jeho názov a kliknite na Zobraziť ukážku.
   • V rámci ukážky priestoru si môžete prečítať správy, ale nemôžete ich odosielať ani dostávať upozornenia.
 3. Ak chcete v rámci ukážky priestor zablokovať, kliknite na Blokovať. Ak sa k nemu chcete pridať, kliknite na Pripojiť sa.
Úprava alebo odstránenie textu v konverzácii
Dôležité: Ak chcete upravovať alebo odstraňovať správy, musíte používať službu Chat s účtom Google Workspace.

Umiestnite kurzor na četovú správu a potom kliknite na možnosť:

 • Upraviť Upraviť: vykonajte zmeny a potom kliknite na Hotovo "".
 • Odstrániť Odstrániť: potvrďte kliknutím na Odstrániť.
Pridanie formátovania a emodži do správ

Ako pridať formátovanie do správ služby Google Chat

Ak chcete vybrať emodži: 

 1. Kliknite na Emodži "".
 2. Vyberte emodži, ktoré chcete pridať.
Ako opustiť priestor
 1. Prejdite do služby Google Chat alebo svojho účtu Gmail.
 2. Vľavo vedľa položky Priestory kliknite vedľa názvu požadovaného priestoru na Viac Viac a potom Opustiť a potom Opustiť priestor.
Odstránenie konverzácie alebo správy

Odstránenie konverzácie

 1. Prejdite do služby Google Chat alebo svojho účtu Gmail.
 2. Kliknite naľavo vedľa mena osoby na Ďalšie možnosti Viac a potom Odstrániť konverzáciu a potom Odstrániť

Odstránenie správy

Dôležité: Ak chcete odstrániť správu, musíte používať službu Chat s účtom Google Workspace.

 1. Umiestnite kurzor myši na četovú správu a potom kliknite na Odstrániť. 
 2. Potvrďte kliknutím na Odstrániť Odstrániť.
Nahrávanie a zdieľanie súborov
 1. Prejdite do služby Google Chat alebo svojho účtu Gmail.
 2. Napíšte správu.
 3. Vyberte možnosť:
  • Ak chcete priložiť súbor zo svojho počítača, kliknite na Nahrať "".
   • Súbor nebude pridaný na Disk Google. Ostatní používatelia ho dostanú priamo v správe.
  • Ak chcete priložiť súbor na Disku, kliknite na ponuku integrácie  a potom Disk "".
   • Ak niekto potrebuje prístup, pri odosielaní súboru sa vám zobrazí upozornenie.
   • S prístupom na úpravy získate možnosť udeliť prístup.
   • Ak udelíte prístup nejakému priestoru, budú ho mať aj ľudia, ktorí sa k nemu pripoja neskôr.
   • Ľudia, ktorí priestor opustia, stratia prístup k súboru. Výnimku predstavujú prípady, keď im prístup udelíte individuálne alebo prostredníctvom skupiny.
 4. Vyberte súbor, ktorý chcete odoslať.
 5. Kliknite na Odoslať "".

Odosielanie a zdieľanie súborov v správach služby Chat

Vyhľadávanie správ
 1. Otvorte Google Chat alebo aplikáciu Chat pre počítač "".
 2. Vpravo hore kliknite na Hľadať "".
 3. Vľavo vyberte priestor alebo kliknite na Všetky priestory a priame správy.
 4. Do vyhľadávacieho poľa zadajte hľadané výrazy.
  Nepovinné: Vyhľadávanie spresníte kliknutím na ľudí a typy obsahu, napríklad obrázky či videá. 
 5. Ak chcete otvoriť výsledok, kliknite na Prejsť na vlákno.
Správa upozornení
 1. Prejdite do služby Google Chat alebo svojho účtu Gmail.
 2. Otvorte nastavenia: 
  • V službe Chat: kliknite na svoj status a potom Nastavenia četových upozornení alebo Nastavenia Nastavenia.
  • V Gmaile: kliknite na svoj status a potom Nastavenia četových upozornení.
 3. V sekcii Plocha alebo Upozornenia na ploche vyberte možnosť:
 • Ak chcete, aby upozornenia vydávali zvuk, začiarknite políčko Prehrávať zvuky upozornení.
 • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť e‑mailové upozornenia na neprečítané správy, v sekcii E‑mail alebo E‑mailové upozornenia vyberte Iba @vašemeno a priame správy alebo Vypnuté.
Tip: E‐mailové pripomenutia oznamujú správy, ktoré ste si po 12 hodinách neprečítali.
Zmena profilovej fotky alebo mena

Profilová fotka

Google Chat zobrazuje profilovú fotku vášho účtu Google. Ak aktualizujete svoju fotku pre Chat, aktualizuje sa aj pre ďalšie služby Googlu. Pridanie alebo zmena profilovej fotky

Meno profilu

Google Chat zobrazuje meno vo vašom účte Google. Zmeňte meno svojho profilu.

Tip: Ak si chcete zmeniť meno v pracovnom alebo školskom účte, kontaktujte správcu. Kto je môj správca?

Odoslanie spätnej väzby v službe Chat

 1. Prejdite do služby Google Chat.
 2. Prejdite v nej do oblasti, s ktorou máte problémy.
 3. Vpravo hore kliknite na Podpora Pomocník a spätná väzba a potom Odoslať spätnú väzbu Googlu.
  • Nepovinné: Ak vašu spätnú väzbu pre tím podpory pomôže vysvetliť snímka obrazovky, ponechajte políčko Zahrnúť snímku obrazovky začiarknuté. Ak snímku obrazovky zahrnúť nechcete, zrušte jeho začiarknutie.
  • Nepovinné: Kliknutím na snímku obrazovky môžete upraviť alebo skyť informácie.
   • Kreslením žltou zvýraznite problémy.
   • Kreslením čiernou zakryte citlivé údaje.
   • Kliknite na Hotovo.
 4. Zadajte v poli komentáre. 
 5. Vpravo dole kliknite na Odoslať.

Tip: Problém alebo návrh sa v spätnej väzbe pokúste opísať čo najpodrobnejšie.


Google, Google Workspace, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. All other company and product names are trademarks of the companies with which they are associated.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
false
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
1026838