Služba Google Hangouts byla upgradována na Google Chat. Informace o přechodu z Google Hangouts na Google Chat

Začínáme s Google Chatem

Na Google Chatu můžete odeslat zprávu jinému uživateli nebo skupině:

Přihlášení do služby Google Chat

Pokud chcete v Google Chatu odesílat a přijímat zprávy, musíte se přihlásit.

 1. Přejděte do služby Google Chat nebo do svého účtu Gmail.
 2. Pokud se zobrazí výzva, přihlaste se k účtu Google.

Tipy:

Vysvětlení symbolů v Google Chatu

Symbol Popis Další informace
"" Přidání emodži
Nápověda a zpětná vazba
"" Otevření dalších aplikací Google Použití Lišty Google
"" Vyhledávání lidí, slov nebo prostorů Prohledávání chatových zpráv
"" Nastavení obecných oznámení Zapnutí či vypnutí oznámení
Zahájení videokonference Zahájení videokonference
"" Nahrání souboru Přiložení souboru ke zprávě
"" Nahrání souboru z Disku Google Přiložení souboru ke zprávě
Naplánování schůzky Naplánování a sdílení schůzky v kalendáři
Posílání GIFů
Zobrazení dalších možností při psaní zprávy
"" Formátování textu Přidání formátování do zpráv Google Chatu
Nahlášení konkrétní zprávy Nahlašování zpráv v Chatu

Naučte se používat Google Chat

Otevření Google Chatu v prohlížeči
Tip: Google Chat je dostupný také v Gmailu.Používání služby Google Chat v Gmailu.
Odeslání zprávy uživateli nebo skupině
 1. Na počítači otevřete Google Chat.
 2. Vlevo v sekci Chat klikněte na jméno člověka nebo název skupiny, které chcete poslat zprávu.
  • Pokud hledané jméno nebo název nevidíte, klikněte na Nový chat "" nebo Zahájit chat "".
 3. Zadejte požadované jméno nebo e‑mailovou adresu. Při zadávání textu se zobrazují návrhy.
  • Tip: Pokud chcete poslat přímou zprávu z pracovního nebo školního účtu někomu mimo vaši organizaci, zadejte jeho e‑mailovou adresu.
 4. Klikněte na člověka, kterému chcete poslat zprávu.
  • Pokud chcete vytvořit skupinovou konverzaci, zadejte jména členů skupiny.
 5. Až vyberete všechny lidi, které chcete do konverzace pozvat, klikněte na Zahájit chat.
  • Tip: Pokud chcete poslat přímou zprávu konkrétnímu člověku, klikněte vedle jeho jména na Zahájit chat . Můžete taky použít klávesovou zkratku ⌘ + Enter, respektive Ctrl + Enter
 6. Napište zprávu.
 7. Klikněte na ikonu pro odeslání "".

Tipy:

 • Pokud používáte pracovní nebo školní účet, budou návrhy zahrnovat všechny lidi ve vaší organizaci, včetně těch, kteří nemají Google Chat.
 • Aby vám příjemce zprávy mohl odpovědět, možná bude muset přijmout vaši žádost.
Vytvoření prostoru nebo zobrazení náhledu prostoru a připojení k němu

Vytvoření nového prostoru s řazením do vláken

 1. Přejděte do Google Chatu nebo do Gmailu.
 2. V části Prostory Místnosti klikněte na Nový prostor.
 3. Klikněte na Vytvořit prostor Group Add.
 4. Zadejte název prostoru. 
  • Volitelné: Můžete taky přidat popis a avatara prostoru. Pokud chcete přidat avatara prostoru, klikněte na Vybrat emodži + a pak vyberte emodži. Když žádné emodži nevyberete, použije se místo něj výchozí avatar s písmenem.
 5. Máte i další možnosti:
  • Zadejte jméno nebo e‑mailovou adresu lidí, které chcete přidat.
  • Zadejte aplikace nebo skupiny Google, které chcete pozvat.
  • Vyberte ze seznamu navrhovaných kontaktů.
 6. Vyberte úroveň přístupu pro svou organizaci:
  • Omezeno: K prostoru mají přístup jen přímo přidaní a pozvaní uživatelé. Pokud chcete, aby se prostor dal najít, vyberte možnost „Všichni ve vaší organizaci“.
  • Všichni ve vaší organizaci: K prostoru mají přístup všichni členové vaší organizace a můžou se k němu připojit, pokud mají odkaz. Další informace o tom, jak vytvořit prostor, který se dá najít.
  • Důležité: Pokud máte u Googlu pracovní nebo školní účet, je možné, že váš administrátor vytvořil další možnosti pro členství v prostoru. Pokud máte ohledně dostupných možností členství nějaké otázky, obraťte se na administrátora.
 7. Pokud chcete do prostoru pozvat externí uživatele, zaškrtněte políčko Povolit připojení i lidem mimo vaši organizaci.
  • Důležité: Pokud v 6. kroku vyberete možnost „Všichni ve vaší organizaci“, nebudete moct připojení k prostoru povolit externím hostům.
 8. Klikněte na Vytvořit.

Zobrazení náhledu prostoru a připojení k němu

 1. Přejděte do služby Google Chat nebo do svého účtu Gmail.
 2. Vedle možnosti Prostory klikněte na Zahájit chat "" a pak Procházet prostory.
  • Prostory, do kterých jste pozváni, se zobrazují v horní části seznamu.
  • Prostor vyhledáte zadáním názvu.
  • Volitelné: Náhled prostoru zobrazíte tak, že na jeho název umístíte kurzor a kliknete na Náhled.
   • Když máte zobrazený náhled prostoru, můžete číst zprávy, ale nemůžete je odesílat ani dostávat oznámení.
 3. V náhledu můžete prostor zablokovat kliknutím na Blokovat. Pokud se chcete k prostoru připojit, klikněte na Připojit se.
Úprava nebo smazání textu v konverzaci
Důležité: Abyste mohli upravovat nebo mazat zprávy, musíte Chat používat s účtem Google Workspace.

Umístěte kurzor na chatovou zprávu a klikněte na některou možnost:

 • Upravit Upravit: Proveďte zamýšlené změny a klikněte na Hotovo "".
 • Smazat Smazat: Potvrďte svou volbu kliknutím na Smazat.
Přidání formátování a emodži do zpráv

Přečtěte si, jak do zpráv Google Chatu přidat formátování.

Výběr emodži:

 1. Klikněte na ikonu emodži "".
 2. Vyberte emodži, které chcete přidat.
Opuštění prostoru
 1. Přejděte do služby Google Chat nebo do svého účtu Gmail.
 2. Vlevo v sekci Prostory vedle názvu prostoru klikněte na ikonu možností Další možnosti a pakOdejít a pak Opustit prostor.
Smazání konverzace nebo zprávy

Smazání konverzace

 1. Přejděte do služby Google Chat nebo do svého účtu Gmail.
 2. Vlevo vedle jména uživatele klikněte na ikonu možností Další možnosti a pak Smazat konverzaci a pak Smazat.

Smazání zprávy

Důležité:: Abyste mohli mazat zprávy, musíte Chat používat s účtem Google Workspace.

 1. Umístěte kurzor na chatovou zprávu a klikněte na Smazat.
 2. Potvrďte kliknutím na Smazat Smazat.
Nahrávání a sdílení souborů
 1. Přejděte do služby Google Chat nebo do svého účtu Gmail.
 2. Napište zprávu.
 3. Vyberte některou možnost:
  • Pokud chcete připojit soubor z počítače, klikněte na Nahrát "".
   • Soubor se nepřidá na Disk Google. Ostatní uživatelé ho dostanou přímo ve zprávě.
  • Pokud chcete připojit soubor z Disku, klikněte na nabídku Integrace  a pak Disk "".
   • Při odesílání souboru se zobrazí oznámení, pokud někdo potřebuje přístup.
   • Pokud máte sami přístup s oprávněním upravovat, můžete přístup udělit.
   • Když udělíte přístup celému prostoru, bude se oprávnění vztahovat i na lidi, kteří se k prostoru připojí později.
   • Jestliže lidé prostor naopak opustí, ztratí k souboru přístup, pokud ho nezískají individuálně nebo prostřednictvím nějaké skupiny.
 4. Vyberte soubor, který chcete odeslat.
 5. Klikněte na ikonu pro odeslání "".

Posílání a sdílení souborů v chatových zprávách.

Vyhledávání ve zprávách
 1. Otevřete Google Chat nebo desktopovou aplikaci Chat "".
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu lupy "".
 3. Vlevo vyberte prostor nebo klikněte na Všechny prostory a přímé zprávy.
 4. Do vyhledávacího pole zadejte hledané výrazy.
  Volitelné: Vyhledávání můžete zúžit kliknutím na jednotlivé lidi nebo typy obsahu (třeba fotky nebo videa).
 5. Kliknutím na Přejít na vlákno otevřete výsledek.
Správa oznámení
 1. Přejděte do služby Google Chat nebo do svého účtu Gmail.
 2. Otevřete nastavení: 
  • V Chatu: Klikněte na svůj stav a pak Nastavení oznámení chatu nebo na ikonu ozubeného kolečka Nastavení.
  • V Gmailu: Klikněte na svůj stav a pak Nastavení oznámení chatu.
 3. V části Počítač nebo Oznámení na ploše vyberte některou z těchto možností:
 • Pokud chcete, aby se při oznámení přehrál zvuk, zaškrtněte políčko Přehrávat zvuky oznámení.
 • Pokud chcete zapnout nebo vypnout e-mailová oznámení o nepřečtených zprávách, vyberte v sekci E-mail (nebo E-mailová oznámení) možnost Jen @zmínky a přímé zprávy nebo Vypnuto.
Tip: E-mailová připomenutí se týkají zpráv, které jste si nepřečetli ani po 12 hodinách.
Změna profilové fotky nebo jména

Profilová fotka

Google Chat používá profilovou fotku vašeho účtu Google. Pokud aktualizujete svou fotku v Chatu, aktualizuje se i v ostatních službách Google. Zjistěte, jak profilovou fotku přidat nebo změnit.

Profilové jméno

V Google Chatu se používá jméno z vašeho účtu Google. Zjistěte, jak změnit profilové jméno.

Tip: Pokud chcete změnit jméno v pracovním nebo školním účtu, obraťte se na administrátora. Kdo je můj administrátor?

Odeslání zpětné vazby ve službě Chat

 1. Přejděte do Google Chatu.
 2. Přejděte do té části chatu, se kterou máte potíže.
 3. Vpravo nahoře klikněte na ikonu otazníku Nápověda a zpětná vazba a pak Odeslat Googlu zpětnou vazbu.
  • Volitelné: Pokud chcete zpětnou vazbu doplnit snímkem obrazovky, který našemu týmu podpory problém přiblíží, nechte zaškrtnuté políčko Připojit snímek obrazovky. Jestli snímek obrazovky přidávat nechcete, zaškrtnutí políčka zrušte.
  • Volitelné: Na snímek obrazovky můžete kliknout a upravit nebo skrýt informace.
   • Problémy zvýrazněte žlutě.
   • Citlivé údaje můžete skrýt černou barvou.
   • Klikněte na Dokončit.
 4. Do textového pole napište svoje připomínky.
 5. Vpravo dole klikněte na Odeslat.

Tip: Ve zpětné vazbě nám svůj problém nebo návrh popište tak podrobně, jak jen můžete.


Google, Google Workspace a související značky a loga jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC. Všechny ostatní názvy společností a produktů jsou ochrannými známkami společností, se kterými jsou spojeny.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
1026838