ขณะนี้ Hangouts Chat เปลี่ยนเป็น Google Chat แล้ว คุณอาจเห็นการอ้างอิงถึง 2 ชื่อนี้ชั่วคราวจนกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปิดตัวในทุกที่

ส่งข้อความ Google Chat ถึงบุคคลหรือกลุ่ม

คุณจะส่งข้อความหาผู้ที่ใช้ Google Chat หรือ Hangouts แบบคลาสสิกได้ หากใช้บัญชี Google Workplace คุณจะแชทกับบุคคลภายนอกองค์กรได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้รายดังกล่าวใช้บัญชี Google ส่วนบุคคล หรือทั้ง 2 องค์กรอนุญาตเท่านั้น

เริ่มสนทนา
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. หากไม่พบชื่อในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท ""
 3. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
  • หากต้องการส่งข้อความแบบ 1:1 ถึงบุคคลภายนอกองค์กร ให้ป้อนอีเมลแของบุคคลนั้น
 4. คลิกคนที่ต้องการส่งข้อความถึง
 5. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""

เคล็ดลับ

 • หากใช้บัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียน คําแนะนําจะรวมทุกคนในองค์กร แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่มี Google Chat ก็ตาม
 • โดยผู้รับข้อความอาจต้องยอมรับคําขอของคุณก่อน จึงจะส่งข้อความตอบกลับได้
เริ่มการสนทนากลุ่ม
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. ในส่วน "แชท" ให้คลิกการสนทนากลุ่มที่มีอยู่ จากนั้นป้อนข้อความ จากนั้น คลิกส่ง ""
 3. หากการสนทนากลุ่มไม่ได้อยู่ในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท "" จากนั้น เริ่มการสนทนากลุ่ม
 4. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
 5. คลิกเสร็จสิ้น ""
 6. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""
เพิ่มหรือนําบุคคลออกจากการสนทนากลุ่มที่มีอยู่ด้วยวิธีต่อไปนี้
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกการสนทนากลุ่มทางด้านซ้ายในส่วน "แชท"
 3. คลิกลูกศรลง "" หรือตัวเลือกเพิ่มเติม "" ที่ด้านบนถัดจากชื่อการสนทนา จากนั้น เพิ่มผู้คนและบ็อต
 4. ป้อนชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการเพิ่ม
 5. คลิกส่ง
 6. ไม่บังคับ: หากต้องการนำบุคคลออกจากการสนทนา ให้คลิกลูกศรลง "" หรือตัวเลือกเพิ่มเติม "" ที่ด้านบนถัดจากชื่อการสนทนา จากนั้น ดูสมาชิก
 7. ถัดจากชื่อบุคคล ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม ""จากนั้น นําออกจากพื้นที่ทำงาน ""
ตัวเลือกอื่นๆ

คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกต่อไปนี้ลงในข้อความได้

 • หากต้องการเพิ่มบุคคลในการสนทนาหรือพูดถึงบุคคลนั้น ให้คลิกจากนั้น ป้อนชื่อ
 • หากต้องการเพิ่มอีโมจิในข้อความ ให้คลิกอีโมจิ ""
 • หากต้องการแชร์ไฟล์จากอุปกรณ์ ให้คลิกอัปโหลดไฟล์ "" จากนั้นทุกคนในพื้นที่ทำงานจะดูไฟล์ที่แชร์ได้
 • หากต้องการแชร์ไฟล์จาก Google ไดรฟ์ ให้คลิกเพิ่มไฟล์ Google ไดรฟ์ "" จากนั้นทุกคนในพื้นที่ทำงานจะดูไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์ได้
 • หากต้องการเริ่มวิดีโอคอล ให้คลิกเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ ""
 • หากต้องการกำหนดเวลาการประชุมในปฏิทิน ให้คลิกปฏิทิน event
 • หากต้องการส่ง GIF ให้คลิก GIF
แชทกับบ็อตในข้อความแบบ 1:1
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. ถัดจาก "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท ""จากนั้น ค้นหาบ็อต
 3. พิมพ์ชื่อบ็อตหรือเลือกจากคําแนะนํา
 4. ป้อนข้อความ
 5. คลิกส่ง ""
นําบ็อตออกจากข้อความแบบ 1:1
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. ถัดจากบ็อตในรายการสนทนา ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น นําออก
นําบ็อตออกจากพื้นที่ทำงาน
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เปิดพื้นที่ทำงาน
 3. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น ดูสมาชิก
 4. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ถัดจากบ็อตที่ต้องการนําออก จากนั้น นําออกจากพื้นที่ทำงาน
ทราบเมื่อมีคนอ่านข้อความของคุณ
ในข้อความแบบ 1:1 รูปโปรไฟล์ขนาดเล็กของบุคคลที่คุณแชทด้วยจะปรากฏทางด้านขวาของข้อความล่าสุดที่อ่านแล้ว คุณไม่สามารถเปิดหรือปิดใบตอบรับการอ่านเหล่านี้ได้ และใบตอบรับการอ่านจะไม่แสดงในการสนทนาแบบกลุ่มหรือพื้นที่ทำงาน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1026838
false