Używanie ułatwień dostępu w Google Chat

Z Google Chat możesz korzystać za pomocą czytnika ekranu lub skrótów klawiszowych. Możesz na przykład wysłać wiadomość na czacie, utworzyć pokój lub dołączyć do niego albo odpowiedzieć na wiadomość czy rozmowę.

Używanie czytnika ekranu

Na komputerze Chat najlepiej działa z następującymi przeglądarkami i czytnikami ekranu:

 • ChromeVox – aby używać usługi Chat z ChromeVox w Chrome OS, nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności konfiguracyjnych.
 • NVDA – zalecamy korzystanie z przeglądarek Chrome i Mozilla Firefox. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przełącz NVDA w tryb formularza.
 • JAWS – w przypadku najnowszej wersji JAWS zalecamy korzystanie z przeglądarek Chrome i Firefox. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, czytnik ekranu JAWS powinien działać w trybie formularza lub z wyłączonym kursorem wirtualnym.
 • VoiceOver – zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome. Jeśli używasz Apple Safari zamiast Chrome, przejdź do ustawień zaawansowanych i włącz opcję Klawisz Tab uaktywnia kolejno wszystkie elementy strony. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wyłącz funkcję VoiceOver Quick Nav.

Zapoznaj się z dokumentacją zalecanych czytników ekranu, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje i instrukcje (wraz ze skrótami).

Używanie skrótów klawiszowych w Chat

Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiszowych używanych w usłudze Chat, naciśnij ? (Shift + /).

Poruszanie się po Chat

 • Przy użyciu strzałek w górę i w dół zaznacz odpowiedni czat lub pokój, a następnie naciśnij Enter, aby go otworzyć.
 • Domyślnie pole wiadomości lub rozmowy jest zaznaczone. W celu przeczytania wiadomości na czacie lub w pokoju najpierw naciśnij Esc, aby wyjść z pola, a następnie używaj strzałki w górę do przechodzenia między wiadomościami.
 • Pokoje mają 2 poziomy:
  • Poziom 1 to lista rozmów.
  • Poziom 2 to wiadomości w rozmowie. Strzałki w górę i w dół służą do poruszania się w obrębie poziomu, a strzałki w lewo i w prawo do zmieniania poziomu.

Wysyłanie wiadomości na czacie

 1. W systemach operacyjnych Chrome i Microsoft Windows naciśnij Ctrl + P. W systemie operacyjnym Apple macOS naciśnij  + P.
 2. Wpisz nazwę użytkownika lub przy użyciu strzałek w górę i w dół zaznacz odpowiednią pozycję na liście sugestii, a następnie naciśnij Enter.
 3. Wpisz wiadomość i naciśnij Enter lub naciskaj Tab tak długo, aż zaznaczysz opcję Wyślij "", a następnie naciśnij Enter.

Tworzenie i znajdowanie pokoju

 1. W systemach operacyjnych Chrome i Windows naciśnij Ctrl + O. W systemie operacyjnym macOS naciśnij  + O.
 2. Aby utworzyć pokój, wpisz jego nazwę i naciśnij Enter.
 3. Jeśli chcesz znaleźć pokój i do niego dołączyć, przy użyciu strzałek w górę i w dół przejdź do niego na liście pokojów, naciśnij Tab, aby zaznaczyć opcję + lub Otwórz, a następnie naciśnij Enter.

Rozpoczynanie nowej rozmowy lub wysyłanie nowej wiadomości w pokoju

 1. W systemach operacyjnych Chrome i Windows naciśnij Ctrl + S. W systemie operacyjnym macOS naciśnij  + S.
 2. Pojawi się okno nowej rozmowy lub wiadomości.
 3. Wpisz wiadomość i naciśnij Enter.

Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?