ขณะนี้ Hangouts Chat เปลี่ยนเป็น Google Chat แล้ว คุณอาจเห็นการอ้างอิงถึง 2 ชื่อนี้ชั่วคราวจนกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปิดตัวในทุกที่

การทํางานร่วมกันของ Google Chat และ Hangouts แบบคลาสสิก

คุณจะส่งข้อความถึงบุคคลหรือกลุ่มด้วย Google Chat ได้ แม้ว่าผู้รับจะใช้ Hangouts แบบคลาสสิกก็ตาม โดยคุณจะได้รับข้อความใน Google Chat และรายชื่อติดต่อของคุณจะได้รับข้อความในผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาใช้อยู่ ไม่ว่าจะเป็น Google Chat หรือ Hangouts แบบคลาสสิก

ความแตกต่างระหว่างการสนทนาใน Google Chat และ Hangouts แบบคลาสสิก
Hangouts แบบคลาสสิก Google Chat
ข้อความแบบ 1:1 ข้อความแบบ 1:1
การสนทนากลุ่มที่ไม่มีชื่อ การสนทนากลุ่มใหม่
การสนทนากลุ่มที่มีชื่อ ห้องแชทแบบไม่แยกชุดข้อความ

 

ลักษณะของข้อความ Hangouts แบบคลาสสิกที่ปรากฏใน Chat

ข้อความ Hangouts แบบคลาสสิกใน Chat

 • การสนทนาแบบกลุ่มที่มีชื่อใน Hangouts แบบคลาสสิก: สามารถดูและตอบกลับใน Chat ในรูปแบบของห้องแชทที่ "ไม่ได้ตรึง" ได้
 • การสนทนาแบบกลุ่มที่ไม่มีชื่อใน Hangouts แบบคลาสสิก: สามารถดูและตอบกลับใน Chat ในรูปแบบของการสนทนากลุ่มได้
เคล็ดลับ: คุณยังสามารถดูและตอบกลับห้องแชทแบบไม่แยกชุดข้อความและการสนทนากลุ่มใน Chat ได้ใน Hangouts แบบคลาสสิก

ข้อจํากัดการรับส่งข้อความระหว่าง Google Chat และ Hangouts แบบคลาสสิก

 • คุณไม่สามารถดูและตอบกลับห้องแชทแบบแยกชุดข้อความของ Google Chat ใน Hangouts แบบคลาสสิกได้
 • หากใช้บัญชี Google ส่วนบุคคล คุณสามารถถูกเพิ่มเป็นผู้เข้าร่วมในห้องแชทแบบแยกชุดข้อความที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้บัญชีที่ทํางานหรือบัญชีโรงเรียน
 • คุณไม่สามารถดูหรือตอบกลับการสนทนากลุ่มที่มีอยู่แล้วของ Google Chat ใน Hangouts แบบคลาสสิกได้
  • หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างการสนทนากลุ่มขึ้นใหม่ใน Chat ที่มีผู้เข้าร่วมเดียวกันเพื่อให้ใช้ Hangouts แบบคลาสสิกต่อไปได้
 • เมื่อแก้ไขหรือลบข้อความใน Chat ระบบจะไม่แก้ไขหรือลบข้อความใน Hangouts แบบคลาสสิก แต่ระบบจะโพสต์ข้อความใน Hangouts แบบคลาสสิกซึ่งระบุว่ามีการแก้ไขหรือลบข้อความใน Google Chat
ลักษณะไฟล์แนบที่ปรากฏใน Google Chat และ Hangouts แบบคลาสสิก
ประเภท ส่งจาก Chat ไปยัง Hangouts แบบคลาสสิก ส่งจาก Hangouts แบบคลาสสิกไปยัง Chat
อีโมจิ ส่งต่อไปยัง Hangouts แบบคลาสสิก ส่งต่อไปยัง Chat
รูปภาพ ส่งลิงก์ไปยังรูปภาพ ส่งต่อไปยัง Chat
วิดีโอ ส่งลิงก์ไปยังวิดีโอ ส่งลิงก์ไปยังวิดีโอ
ไฟล์ ส่งลิงก์ไปยังไฟล์ Hangouts แบบคลาสสิกส่งไฟล์ไปยังแชทไม่ได้
สติกเกอร์ Chat ไม่มีสติกเกอร์ ส่งต่อไปยัง Chat
ตําแหน่งที่ตั้ง Chat แชร์ตําแหน่งที่ตั้งไม่ได้ ส่งต่อไปยัง Chat
การแสดงความรู้สึก การแสดงความรู้สึกไม่ปรากฏใน Hangouts แบบคลาสสิก เพิ่มการแสดงความรู้สึกใน Hangouts แบบคลาสสิกไม่ได้
บ็อต ส่งข้อความที่ระบุว่าบ็อตได้โพสต์ข้อความ Hangouts แบบคลาสสิกไม่รองรับบ็อต

 

การทํางานของวิดีโอคอลระหว่าง Google Chat และ Hangouts แบบคลาสสิก
 • การใช้ Chat วิดีโอคอลหาผู้ใช้ Hangouts แบบคลาสสิก Chat จะใช้ Meet ในการประชุมทางวิดีโอ หากคุณใช้ Hangouts แบบคลาสสิก คุณจะได้รับลิงก์ไปยังการประชุม
 • การใช้ Hangouts แบบคลาสสิกวิดีโอคอลหาผู้ใช้ Chat คุณสามารถเลือกใช้วิดีโอคอลที่มีอยู่ใน Hangouts แบบคลาสสิกหรือใช้ Meet สําหรับวิดีโอคอล หากคุณใช้ Chat คุณจะได้รับลิงก์ไปยังการประชุม

ดูวิธีเริ่มวิดีโอคอล

ลักษณะที่บ็อตของ Google Chat ปรากฏใน Hangouts แบบคลาสสิก
 • เมื่อบ็อตสร้างหรือแก้ไขข้อความ Google Chat ข้อความนั้นจะไม่ปรากฏใน Hangouts แบบคลาสสิก แต่ระบบจะโพสต์ข้อความไปยัง Hangouts แบบคลาสสิกซึ่งระบุว่าบ็อตโพสต์ข้อความใน Google Chat แทน
 • Hangouts แบบคลาสสิกจะไม่มีบ็อต ดังนั้นระบบจะโพสต์ข้อความในนามของผู้ใช้ที่เพิ่มบ็อตในห้องแชทหรือการสนทนา
ค้นหาข้อความใน Google Chat หรือ Hangouts แบบคลาสสิก
 • หากใช้ Hangouts แบบคลาสสิก คุณจะค้นหาการสนทนาแบบ 1:1 และการสนทนากลุ่มใน Gmail ได้
 • หากใช้ Chat การรับส่งข้อความแบบ 1:1, การสนทนากลุ่ม และห้องแชทจะค้นหาได้ใน Chat หรือ Gmail

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1026838
false