ขณะนี้ Hangouts Chat เปลี่ยนเป็น Google Chat แล้ว คุณอาจเห็นการอ้างอิงถึง 2 ชื่อนี้ชั่วคราวจนกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปิดตัวในทุกที่

ส่งและแชร์ไฟล์ในข้อความแชท

คุณเพิ่มไฟล์จากคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ Google ไดรฟ์ลงในข้อความใน Google Chat ได้โดยตรง โดยจะส่งไฟล์ได้ขนาดไม่เกิน 200 MB ไฟล์ภาพจะเป็นรูปแบบ BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP หรือ HEIC ได้ แต่ไฟล์บางประเภทจะส่งไม่ได้ (รายละเอียดด้านล่าง) ในห้องแชทต่างๆ คุณจะดูรายการไฟล์ที่แชร์กับห้องแชท เปิดไฟล์ และเพิ่มไฟล์ลงในไดรฟ์ได้

ส่งไฟล์ในข้อความแชท

 1. ไปที่ Chat "" หรือ Gmail
  • ไม่บังคับ: ป้อนข้อความ
 2. คลิกเพิ่ม ""
 3. เลือกตัวเลือก
  • หากต้องการเพิ่มอีโมจิ ให้คลิกอีโมจิ ""
  • หากต้องการแนบไฟล์จากคอมพิวเตอร์ ให้คลิกอัปโหลดไฟล์ ""
   • ระบบจะไม่เพิ่มไฟล์ไปยังไดรฟ์ แต่จะส่งให้ผู้ใช้รายอื่นโดยตรงในข้อความ
  • หากต้องการแนบไฟล์ในไดรฟ์ ให้คลิกเพิ่มไฟล์ Google ไดรฟ์ ""
   • เมื่อส่งไฟล์ คุณจะได้รับแจ้งหากมีผู้ต้องการเข้าถึงไฟล์ดังกล่าว
   • หากคุณมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับแก้ไข คุณจะเลือกให้สิทธิ์ได้
   • หากคุณให้สิทธิ์การเข้าถึงห้องแชท ผู้ที่เข้าร่วมห้องแชทในภายหลังก็จะมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ด้วยเช่นกัน
   • หากมีคนออกจากห้องแชท บุคคลนั้นจะเข้าถึงไฟล์ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับสิทธิ์เป็นรายบุคคลหรือผ่านกลุ่ม
  • หากต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังการประชุมทางวิดีโอ ให้คลิกเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ ""
  • หากต้องการสร้างคําเชิญใน Google ปฏิทิน ให้คลิกกําหนดเวลากิจกรรมในปฏิทิน Calendar
  • หากต้องการส่ง GIF ให้คลิก GIF
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการแนบไฟล์ ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง
 5. คลิกส่ง ""

ดูและจัดการไฟล์ในห้องแชท

ปัจจุบันคุณยังดูและจัดการไฟล์ในห้องแชทที่ chat.google.com ไม่ได้

คุณจะดูรายการไฟล์ที่แชร์ในห้องแชท เปิดไฟล์ และเพิ่มไฟล์ลงในไดรฟ์ได้ แต่ระบบจะไม่แสดงไฟล์ภาพในรายการ หากลบข้อความแชทที่มีไฟล์ที่แชร์ไว้ ระบบจะนำไฟล์นั้นออกจากห้องแชทแต่จะไม่นําออกจากไดรฟ์

 1. เปิด Gmail
 2. เลือกห้องแชท
 3. คลิกแท็บไฟล์ที่ด้านบน
  คุณอาจต้องขยายห้องแชทเพื่อให้เห็นแท็บไฟล์
 4. คลิกชื่อไฟล์เพื่อเปิด
  • Google เอกสาร - ไฟล์จะเปิดในหน้าต่างแชทถัดจากการสนทนา
  • ไฟล์อื่นๆ ของ Google - ไฟล์จะเปิดในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่
  • ไฟล์ประเภทอื่นๆ - ไฟล์จะเปิดเป็นตัวอย่างแบบเต็มหน้าจอ ไฟล์ที่ไม่อยู่ในไดรฟ์จะดาวน์โหลด ยกเว้นไฟล์ PDF และไฟล์วิดีโอที่จะเปิดในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูหรือบันทึกไฟล์ ให้คลิกไอคอนดังต่อไปนี้ถัดจากไฟล์ดังกล่าว
  • "" - เปิดไฟล์ในไดรฟ์
  • "" - บันทึกไฟล์ลงในไดรฟ์
  • "" - เปิดข้อความแชทที่แชร์ไฟล์

หากเพิ่มไฟล์ไปยังไดรฟ์ไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Google Workspace องค์กรจะต้องเปิดบริการไดรฟ์และเอกสารก่อน คุณจึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้

นำไฟล์ออกจากห้องแชท

 1. เปิด Gmail
 2. เลือกห้องแชท
 3. คลิกแท็บไฟล์ที่ด้านบน
  คุณอาจต้องขยายห้องเพื่อให้เห็นแท็บไฟล์
 4. ถัดจากไฟล์ ให้คลิกดูในแชท ""จากนั้นเลื่อนไปยังข้อความแชทที่มีการแชร์ไฟล์
 5. คลิกลบ ""จากนั้นลบ

หากลบไฟล์ ระบบจะนำไฟล์ออกจากแท็บไฟล์ในห้องแชทแต่ไม่นำออกจาก Google ไดรฟ์

ทำงานร่วมกันในเอกสารในห้องแชท

คุณทํางานในไฟล์ที่แชร์ใน Google เอกสารร่วมกันกับสมาชิกในทีมได้จากห้องแชทโดยตรง โดยเปิดเอกสารในหน้าต่างแชทด้านข้างการสนทนา เพื่อให้คุณแชทในขณะแก้ไขเอกสารได้

คุณจะทํางานร่วมกันใน Google เอกสารและชีตที่แชร์กับบุคคลในห้องแชทได้โดยตรง เอกสารหรือสเปรดชีตจะเปิดขึ้นถัดจากการสนทนาในหน้าต่างแชท ที่คุณสามารถแชทไปพร้อมๆ กับทํางานร่วมกันในไฟล์ได้

เมื่อทํางานร่วมกันในไฟล์กับบุคคลในห้องแชท คุณจะแก้ไข รูปแบบ แชร์ และเปลี่ยนชื่อได้โดยไม่ต้องออกจาก Gmail หรือ Google Chat หากต้องการทํางานพร้อมกับใช้ฟีเจอร์ความคิดเห็นหรือฟีเจอร์อื่นๆ จากเอกสารหรือชีต ให้เปิดไฟล์ในแท็บใหม่ 

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถทํางานร่วมกันใน Google เอกสารและชีตที่มีอยู่ในแบบข้อความ 1:1 ได้อีกด้วย

 1. เปิด Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกห้องแชทและขยายให้เต็มหน้าจอ หากยังไม่ได้ทำ
  • หากต้องการเปิดเอกสารที่ใช้ร่วมกัน ให้ชี้ไปที่เอกสารนั้นในแชท จากนั้นคลิกเปิดในแชท "" เอกสารจะเปิดขึ้นทางด้านขวา ซึ่งคุณจะแก้ไขจากตรงนั้นได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ
  • หากต้องการสร้างเอกสารที่ใช้ร่วมกันในห้องแชท ให้คลิกสร้างเอกสารใหม่ "" ในส่วนตอบกลับของแท็บการสนทนา
 3. คลิก "ปิด" "" ที่ด้านขวาบน
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการเปิดเอกสารในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ให้คลิกเปิดในแท็บใหม่ "" ที่ด้านขวาบนของตัวอย่างการสนทนา

หากแก้ไขเอกสารไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Google Workspace องค์กรจะต้องเปิดบริการไดรฟ์และเอกสารก่อน คุณจึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้

เคล็ดลับ: เมื่อทำงานร่วมกันในไฟล์ต่างๆ คุณจะแก้ไข จัดรูปแบบ แชร์ และเปลี่ยนชื่อเอกสารได้โดยไม่ต้องออกจาก Gmail หากต้องการใช้งานความคิดเห็นหรือฟีเจอร์อื่นๆ ใน Google เอกสาร ให้เปิดเอกสารในแท็บใหม่

ประเภทไฟล์ที่จะถูกบล็อกใน Chat

ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับการอัปโหลดใน Google Chat อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดย Chat จะบล็อกไฟล์ที่อาจกระจายไวรัส เช่น ไฟล์ปฏิบัติการหรือลิงก์บางประเภท ดังนั้น Chat จึงอัปเดตรายการของประเภทไฟล์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายได้อย่างทันท่วงที

คุณจะแนบไฟล์บางประเภท รวมถึงประเภทต่อไปนี้ไม่ได้

 • ADE, ADP, APK, BAT, CAB, CHM, CMD, COM, CPL, DLL, DMG, EXE, HTA, INS, ISP, JAR, JS, JSE, LIB, LNK, MDE, MSC, MSI, MSP, MST, NSH, PIF, SCR, SCT, SHB, SYS, VB, VBE, VBS, VXD, WSC, WSF, WSH
  โดยจะรวมไปถึงไฟล์ในรูปแบบบีบอัดทั้งหมด (ไฟล์ GZ หรือ BZ2) หรือไฟล์ในที่เก็บถาวรต่างๆ เช่น ไฟล์ ZIP หรือ TGZ
 • เอกสารซึ่งมีมาโครที่ไม่ปลอดภัย
 • ไฟล์ที่เก็บถาวรซึ่งมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านและภายในบรรจุไฟล์ที่เก็บถาวรอีกชั้นหนึ่ง

หากไฟล์ที่ถูกบล็อกไม่ตรงกับประเภทใดๆ ที่กล่าวมา และคุณแน่ใจว่าปลอดภัย ให้ลองอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวไปยังไดรฟ์และส่งเป็นไฟล์แนบในไดรฟ์แทน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1026838
false