Wysyłanie i udostępnianie plików w wiadomościach na czacie

Do wiadomości w Google Chat możesz dołączać pliki z komputera, urządzenia mobilnego oraz Dysku Google. Możesz wysłać pliki o rozmiarze nieprzekraczającym 200 MB. Pliki graficzne mogą być w formacie BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP lub HEIC. Niektórych plików nie możesz wysyłać (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej). W pokojach możesz wyświetlać listę plików udostępnionych w danym pokoju, otwierać je i dodawać do Dysku.

Wysyłanie plików w wiadomościach czatu

 1. Zaloguj się w Hangouts Chat lub Gmailu.
 2. Wpisz swoją wiadomość i wybierz odpowiednią opcję:
  • Aby załączyć plik z komputera, kliknij Prześlij "".
   Plik nie zostanie dodany do Dysku. Inni użytkownicy otrzymają go bezpośrednio w wiadomości.
  • Aby załączyć plik z Dysku, kliknij Dysk Google "".
   Gdy wyślesz plik, a pokój lub inna osoba na czacie nie będą miały do niego dostępu, zobaczysz ostrzeżenie. Jeśli masz uprawnienia do edycji pliku, zobaczysz opcję związaną z przyznawaniem dostępu. Jeśli udzielisz dostępu do pokoju, będzie to miało zastosowanie również do osób, które dołączą później. Jeśli użytkownik opuści pokój, utraci dostęp do pliku, chyba że otrzyma dostęp indywidualnie lub uzyska go za pośrednictwem innej grupy.
 3. Zaznacz plik, który chcesz wysłać.
 4. Kliknij Wyślij "".

Wyświetlanie plików w pokoju i zarządzanie nimi

Obecnie nie możesz wyświetlać plików ani zarządzać nimi na stronie chat.google.com.

Możesz wyświetlać listę plików udostępnionych w pokoju, otwierać je i dodawać do Dysku. Na liście nie są uwzględniane pliki graficzne. Usunięcie wiadomości czatu, w której udostępniono plik, spowoduje usunięcie pliku z pokoju, ale nie z Dysku.

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Wybierz pokój.
 3. U góry kliknij kartę Pliki.
  W celu wyświetlenia karty Pliki konieczne może być rozwinięcie pokoju.
 4. Kliknij nazwę pliku, aby go otworzyć.
  • Dokumenty Google – plik zostanie otwarty w oknie czatu obok rozmowy.
  • Inne pliki Google – plik otworzy się w nowej karcie przeglądarki.
  • Inne rodzaje plików – plik jest otwierany jako podgląd na pełnym ekranie. Pliki spoza Dysku zostaną pobrane (oprócz plików PDF oraz filmów, które otworzą się w nowej zakładce przeglądarki).
 5. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić lub zapisać plik, obok niego kliknij:
  • "" – plik zostanie otwarty na Dysku.
  • "" – plik zostanie zapisany na Dysku.
  • "" – zostanie otwarta wiadomość na czacie, w której udostępniono plik.

Jeśli nie możesz dodawać plików do Dysku, skontaktuj się z administratorem Google Workspace. Aby umożliwić Ci korzystanie z tej funkcji, Twoja organizacja musi włączyć Dysk i Dokumenty.

Usuwanie pliku z pokoju

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Wybierz pokój.
 3. U góry kliknij kartę Pliki.
  W celu wyświetlenia karty Pliki konieczne może być rozwinięcie pokoju.
 4. Obok pliku kliknij Wyświetl na czacie "" a potem przewiń do wiadomości, w której udostępniono plik.
 5. Kliknij Usuń "" a potem Usuń.

Usunięcie pliku sprawi, że zniknie on z karty plików w pokoju, ale nie spowoduje jego usunięcia z Dysku Google.

Współpraca nad dokumentami w pokoju

Wspólnie z członkami zespołu możecie pracować na udostępnionym w Dokumentach Google pliku bezpośrednio w pokoju. Otwierając dokument w oknie czatu obok rozmowy, możesz jednocześnie czatować i edytować dokument.

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Wybierz pokój i rozwiń go na pełny ekran, jeśli jeszcze nie jest rozwinięty.
 3. Otwórz dokument, używając jednego z podanych niżej sposobów:
  • Kliknij dokument w rozmowie.
  • Kliknij nazwę pliku na karcie Pliki.
 4. Gdy skończysz edytowanie, w prawym górnym rogu kliknij Zamknij "".
 5. (Opcjonalnie) Aby otworzyć dokument w nowej karcie przeglądarki, wybierz jedną z opcji:
  • Jeśli dokument jest otwarty na pełnym ekranie, w prawym górnym rogu kliknij Nowa karta "".
  • W podglądzie dokumentu w rozmowie kliknij Nowa karta "".

Jeśli nie możesz edytować dokumentów, skontaktuj się z administratorem Google Workspace. Aby umożliwić Ci korzystanie z tej funkcji, Twoja organizacja musi włączyć Dysk i Dokumenty.

Wskazówka: podczas wspólnej pracy nad plikami użytkownicy mogą bez wychodzenia z Gmaila edytować, formatować i udostępniać dokumenty, a także zmieniać ich nazwy. Aby korzystać z komentarzy i innych funkcji Dokumentów Google, otwórz dokument w nowej karcie.

Typy plików zablokowane w Google Chat

Istnieje kilka przyczyn występowania błędów przesyłania w Google Chat. Google Chat blokuje pliki, które mogą rozprzestrzeniać wirusy, na przykład pliki wykonywalne i niektóre linki. Aby być na bieżąco ze szkodliwym oprogramowaniem, regularnie aktualizujemy listę typów plików niedozwolonych w Hangouts Chat.

Nie można załączać niektórych typów plików, między innymi:

 • Plików w formacie ADE, ADP, APK, BAT, CAB, CHM, CMD, COM, CPL, DLL, DMG, EXE, HTA, INS, ISP, JAR, JS, JSE, LIB, LNK, MDE, MSC, MSI, MSP, MST, NSH, PIF, SCR, SCT, SHB, SYS, VB, VBE, VBS, VXD, WSC, WSF, WSH.
  Dotyczy to także plików w postaci skompresowanej (np. GZ i BZ2) oraz plików umieszczonych w archiwum (np. ZIP i TGZ).
 • Dokumentów zawierających złośliwe makra.
 • Archiwów chronionych hasłem, których zawartość to również archiwum.

Jeśli zablokowany plik nie należy do żadnej z tych kategorii i masz pewność, że jest bezpieczny, prześlij go na Dysk i wyślij jako załącznik.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?