Google Hangouts har uppgraderats till Google Chat. Läs mer om övergången från Google Hangouts till Google Chat.

Använda kortkommandon i Google Chat

Det går att använda kortkommandon i Google Chat i Chrome OS, macOS och Windows. Om du vill öppna kortkommandon i Chat skriver du ? när som helst, utom när du anger text i ett fält.

Kortkommandon i Google Chat

  Kategori Kortkommando Chrome OS macOS Windows
Åtgärder i Chat och Rum Navigera mellan vyer Sök Alt + /  / Alt + /
Navigera i sidofältet Fokusera på föregående eller nästa rum eller konversation ↑ eller ↓ ↑ eller ↓ ↑ eller ↓
Flytta fokus mellan rum eller chattavsnitt

Ctrl + ↑

eller

Ctrl + ↓

⌘+ ↑

eller

⌘ + ↓

Ctrl + ↑

eller

Ctrl + ↓

Fokusera på föregående olästa inlägg Skift + ↑ Skift + ↑ Skift + ↑
Fokusera på nästa olästa inlägg Skift + ↓ Skift + ↓ Skift + ↓
Öppna ett rum eller en konversation
Var som helst Visa kortkommandon ? ? ?
Åtgärder i ett rum Navigera bland konversationer i ett rum Öppna en rumsmeny Ctrl + g ⌘ + g Ctrl + g
Skriv ett nytt inlägg, starta en ny tråd eller ett nytt ämne Ctrl + s ⌘ + s Ctrl + s
Navigera mellan inlägg i en konversation Fokusera på föregående eller nästa inlägg ↑ eller ↓ ↑ eller ↓ ↑ eller ↓
Flytta fokus till svarsrutan r r r
Svarsruta Redigera föregående inlägg
Ny rad Skift + Retur Skift + Retur Skift + Retur
Visa emojiväljaren . . .
Kopiera en transkription av konversationen Kopiera valda inlägg som en transkription Ctrl + Skift + . CMD + Skift + . Ctrl + Skift + .

Kortkommandon för rum med infogade trådar

Ett rum med infogade trådar gör det antingen möjligt att skicka ett meddelande till hela gruppen i huvudkonversationsfönstret eller att svara på ett enskilt meddelande. När du svarar på ett enskilt meddelande förgrenas det till en separat konversation genom en diskussion i tråden. Infogade trådar är praktiska när du vill ha en sidokonversation.

Kortkommandotyp  Specifik åtgärd Chrome OS macOS Windows
Huvudkonversation Svara på en tråd eller starta en ny tråd medan fokus ligger på ett inlägg Retur Retur Retur
Fokusera på trådnavigeringspanelens ikon, den öppna trådnavigeringspanelen eller på den öppna tråden
Läsa en tråd Gå uppåt eller nedåt på listan med svar ↑ eller ↓ ↑ eller ↓ ↑ eller ↓
Gå längst upp eller längst ned på listan

Skift + ↑ eller

Skift + ↓

Skift + ↑ eller

Skift + ↓

Skift + ↑ eller

Skift + ↓

Stäng och återvänd till trådnavigeringspanelen Esc Esc Esc
Flytta fokus till svarsrutan r r r
Tillbaka till huvudkonversationen

Trådnavigeringspanel

(aktiva trådar)

Gå uppåt eller nedåt på trådlistan ↑ eller ↓ ↑ eller ↓ ↑ eller ↓
Fokusera på tråden högst upp eller längst ned på listan

Skift + ↑ eller

Skift + ↓

Skift + ↑ eller

Skift + ↓

Skift + ↑ eller

Skift + ↓

Välj och öppna tråd Retur Retur Retur
Fokusera på brickan Följ för den aktuella tråden (tryck på ← om du vill navigera bort)
Stäng trådnavigeringspanelen Esc Esc Esc
Flytta fokus till huvudkonversationens svarsruta r r r
Tillbaka till huvudkonversationen

Kortkommandon för rum grupperade efter ämne

Kortkommandotyp Specifik åtgärd Chrome OS macOS Windows
Navigera bland ämnen i ett rum Flytta uppåt eller nedåt ↑ eller ↓ ↑ eller ↓ ↑ eller ↓
Fokusera på det första inlägget i aktuellt ämne
Svara på aktuellt ämne r r r
Fokusera på det sista ämnet eller inlägget Ctrl + j ⌘ + j Ctrl + j
Navigera mellan inlägg i ett ämne Fokusera på ämnet ← eller Esc ← eller Esc ← eller Esc
Gå uppåt eller nedåt bland inlägg i ämnet ↑ eller ↓ ↑ eller ↓ ↑ eller ↓

Använda Chats kortkommandon 

Visa en fullständig lista med kortkommandon i Chat genom att trycka på ? (Skift+/).

Navigera i Chat
 • Öppna en konversation eller ett rum med uppåt- och nedåtpilarna. Öppna en konversation eller ett rum genom att trycka på Retur.
 • Som standard ligger fokus på meddelande- eller konversationsrutan. Läs inlägg i en enskild konversation eller i ett rum genom att trycka på Esc för att stänga rutan och gå sedan igenom inläggen med uppåtpilen.

Rum har två nivåer:

 • Första nivån är listan med konversationer.
 • Nivå 2 är inlägg i en konversation.

Tips!

 • Flytta på nivån med uppåt- och nedåtpilarna.
 • Byt nivå med vänster- och högerpilen.
Starta en konversation
 1. Välj ett alternativ:
  • Tryck på Ctrl + p i Chrome OS och Microsoft Windows. 
  • På macOS trycker du på ⌘ + s.
 2. Flytta bland förslagen:
  • Ange användarnamnet.
  • Använd uppåt- och nedåtpilarna och tryck sedan på Retur.
 3. Skriv inlägget.
 4. Skicka inlägget genom att trycka på Retur eller Tabb tills Skicka är markerat följt av och tryck på Retur.
Skapa eller hitta ett rum
 1. Välj ett alternativ:
  • Tryck på Ctrl + o i Chrome OS och Microsoft Windows. 
  • På macOS trycker du på ⌘ + o.
 2. Skapa ett rum genom att ange ett namn. 
 3. Tryck på Tabb följt av Retur.
 4. Hitta och gå med i ett rum:
  • Navigera på listan med rum med uppåt- och nedåtpilarna.
  • Tryck på Tabb för att markera eller Förhandsgranska följt av Retur.
Starta en ny konversation eller nytt inlägg i ett rum
 1. Välj ett alternativ:
  • Tryck på Ctrl + s i Chrome OS och Microsoft Windows. 
  • På macOS trycker du på ⌘ + s.
 2. En ny tråd eller meddelanderuta öppnas.
 3. Skriv inlägget.
 4. Tryck på Retur.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
1026838
false
false