Skróty klawiszowe

W Google Chat możesz korzystać ze skrótów klawiszowych w systemach Chrome OS, macOS i Windows. Aby zobaczyć listę skrótów w Hangouts Chat, wpisz ? w dowolnym momencie (ale nie podczas pisania w polu tekstowym).

Przechodzenie między widokami

  Chrome OS macOS Windows
Twórz lub przeglądaj pokoje Ctrl + O ⌘ + O Ctrl + O
Wyszukaj Alt + / Opcja + / Alt + /
Rozpocznij nowy czat Ctrl + P ⌘ + P Ctrl + P

Poruszanie się po pasku bocznym

  Chrome OS macOS Windows
Szybko przełącz pokój lub czat Ctrl + K ⌘ + K Ctrl + K
Poprzedni pokój lub czat
Następny pokój lub czat
Poprzedni nieprzeczytany element Shift + ↑ Shift + ↑ Shift + ↑
Następny nieprzeczytany element Shift + ↓ Shift + ↓ Shift + ↓
Wybierz pokój lub czat → lub Enter → lub Enter → lub Enter

Poruszanie się po rozmowach w pokoju

  Chrome OS macOS Windows
Poprzednia rozmowa
Następna rozmowa
Aktywuj wiadomość
Aktywuj obecny pokój lub czat na pasku bocznym ← lub Ctrl + Shift + K ← lub ⌘ + Shift + K ← lub Ctrl + Shift + K
Otwórz menu Pokój Ctrl + G ⌘ + G Ctrl + G
Odpowiedz w obecnej rozmowie R R R
Aktywuj ostatnią rozmowę lub wiadomość Ctrl + J ⌘ + J Ctrl + J
Rozpocznij nową rozmowę lub wiadomość Ctrl + S ⌘ + S Ctrl + S

Poruszanie się po wiadomościach w rozmowie

  Chrome OS macOS Windows
Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Aktywuj rozmowę ← lub Esc ← lub Esc ← lub Esc
Aktywuj pole odpowiedzi R R R

Pole odpowiedzi

  Chrome OS macOS Windows
Edytuj wiadomość opublikowaną wcześniej
Nowy wiersz Shift + Enter Shift + Enter Shift + Enter
Pokaż selektor emotikonów : : :

Skopiuj rozmowę jako transkrypcję

  Chrome OS macOS Linux
Skopiuj wybrane wiadomości jako transkrypcję Control + Shift + . CMD + Shift + . Control + Shift + .

Dowolne miejsce

  Chrome OS macOS Windows
Pokaż skróty klawiszowe           ?      ?        ?
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?