Google Hangouts er blevet opgraderet til Google Chat. Få flere oplysninger om skiftet fra Google Hangouts til Google Chat.

Brug tastaturgenveje i Google Chat

Du kan bruge tastaturgenveje i Google Chat i Chrome OS, macOS og Windows. Du kan skrive ? for at se genveje i Chat når som helst, undtagen når du indtaster tekst i et felt.

Brug tastaturgenveje i Chat

  Kategori Genvej ChromeOS macOS Windows
Handlinger i "Chat" og "Rum" Naviger mellem visninger Søg Alt + /  / Alt + /
Naviger i sidebjælken Fokuser på forrige eller næste rum eller samtale ↑ eller ↓ ↑ eller ↓ ↑ eller ↓
Flyt fokus mellem sektionen "Rum" eller "Chat"

Ctrl + ↑

eller

Ctrl + ↓

⌘+ ↑

eller

⌘ + ↓

Ctrl + ↑

eller

Ctrl + ↓

Fokuser på forrige ulæste element Shift + ↑ Shift + ↑ Shift + ↑
Fokuser på næste ulæste element Shift + ↓ Shift + ↓ Shift + ↓
Åbn et rum eller en samtale
Hvor som helst Vis tastaturgenveje ? ? ?
Handlinger i et rum Naviger i samtaler i et rum Åbn en menu for et rum Ctrl + g ⌘ + g Ctrl + g
Start en ny besked, en ny tråd eller et nyt emne Ctrl + s ⌘ + s Ctrl + s
Naviger mellem beskeder i en samtale Fokuser på forrige eller næste besked ↑ eller ↓ ↑ eller ↓ ↑ eller ↓
Fokuser på svarfeltet r r r
Svarfelt Rediger tidligere opslået besked
Ny linje Shift + Enter Shift + Enter Shift + Enter
Vis emojivælger : : :
Kopiér en transskription af samtalen Kopiér markerede beskeder som transskription Control + Shift + . ⌘ + Shift + . Control + Shift + .

Brug tastaturgenveje i rum med indlejrede tråde

I et rum med indlejrede tråde kan du sende en besked til hele gruppen i hovedsamtalen eller svare på en enkelt besked. Når du besvarer en enkelt besked, laves den til en separat samtale via en indlejret tråd. Indlejrede tråde er nyttige, når du vil have en samtale ved siden af.

Genvejstype  Specifik handling ChromeOS macOS Windows
Primær samtale Svar på en tråd, eller start en ny tråd, mens fokus er på en besked Enter Enter Enter
Fokuser på enten ikonet for trådnavigationspanelet, navigationspanelet til åben tråd eller den åbne tråd
Læsning af en tråd Gå op eller ned på listen over svar ↑ eller ↓ ↑ eller ↓ ↑ eller ↓
Gå til toppen eller bunden af listen

Shift + ↑ eller

Shift + ↓

Shift + ↑ eller

Shift + ↓

Shift + ↑ eller

Shift + ↓

Luk trådnavigationspanelet Esc Esc Esc
Fokuser på svarfeltet r r r
Gå tilbage til hovedsamtalen

Trådnavigationspanel

("Aktive tråde")

Gå op eller ned på listen over tråde ↑ eller ↓ ↑ eller ↓ ↑ eller ↓
Fokuser på den øverste eller nederste tråd på listen

Shift + ↑ eller

Shift + ↓

Shift + ↑ eller

Shift + ↓

Shift + ↑ eller

Shift + ↓

Vælg og åbn tråd Enter Enter Enter
Fokuser på følgechippen for den aktuelle tråd (tryk på ← for navigere væk)
Luk trådnavigationspanelet Esc Esc Esc
Fokuser på svarfeltet i hovedsamtalen r r r
Gå tilbage til hovedsamtalen

Brug tastaturgenveje i rum, der er grupperet efter emne

Genvejstype Specifik handling ChromeOS macOS Windows
Naviger i emner i et rum Gå op eller ned i emner ↑ eller ↓ ↑ eller ↓ ↑ eller ↓
Fokuser på den første besked i det aktuelle emne
Svar på det aktuelle emne r r r
Fokuser på det sidste emne eller den sidste besked Ctrl + j ⌘ + j Ctrl + j
Naviger mellem beskeder i et emne Fokuser på emnet ← eller Esc ← eller Esc ← eller Esc
Gå op eller ned i beskeder i emnet ↑ eller ↓ ↑ eller ↓ ↑ eller ↓

Brug tastaturgenveje til at navigere rundt i Chat

Naviger rundt i Chat
 • Gå til en samtale eller et rum ved at bruge pil op og pil ned. Åbn en samtale eller et rum ved at trykke på Enter.
 • Som standard er fokus på besked- eller samtalefeltet. Du kan læse beskeder i en 1:1-samtale eller et rum ved at trykke på Esc for at lukke feltet. Brug derefter pil op til at navigere gennem beskederne.

Rum har 2 niveauer:

 • Niveau et er listen over samtaler.
 • Niveau 2 er beskederne i en samtale.

Tips!

 • Brug pil op og pil ned til at bevæge dig gennem niveauet.
 • Du kan skifte niveau ved hjælp af venstrepil og højrepil.
Start en samtale
 1. Vælg en af mulighederne:
  • På ChromeOS og Microsoft Windows skal du trykke på Ctrl + p
  • På macOS skal du trykke på + S.
 2. Sådan navigerer du gennem forslagene:
  • Angiv brugernavnet.
  • Brug pil op og pil ned, og tryk derefter på Enter.
 3. Skriv din besked.
 4. Du kan sende din besked ved at trykke på Enter eller Tab, indtil Send er fremhævet efterfulgt af Enter.
Opret eller find et rum
 1. Vælg en af mulighederne:
  • På ChromeOS og Windows skal du trykke på Ctrl + o
  • På macOS skal du trykke på ⌘ + o.
 2. Angiv navnet for at oprette et rum. 
 3. Tryk på Tab efterfulgt af Enter.
 4. Sådan finder og deltager du i et rum:
  • Brug pil op og pil ned til at navigere på listen over rum.
  • Tryk på Tab for at fremhæve eller "Se forhåndsvisning" af efterfulgt af Enter.
Start en ny samtale eller besked i et rum
 1. Vælg en af mulighederne:
  • På ChromeOS og Windows skal du trykke på Ctrl + o
  • På macOS skal du trykke på ⌘ + s.
 2. Der åbnes en ny tråd eller et nyt beskedfelt.
 3. Skriv din besked.
 4. Tryk på Enter.
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
1026838