Používání klávesových zkratek v Google Chatu

Ve službě Google Chat můžete v systémech Chrome OS, macOS a Windows používat klávesové zkratky. Zkratky v Chatu kdykoli zobrazíte tak, že stisknete klávesu ?, pokud zrovna do pole nezadáváte text.

Používání klávesových zkratek v Chatu

  Kategorie Zkratka Chrome OS macOS Windows
Akce v Chatu a Prostorech Přecházení mezi zobrazeními Vyhledávání Alt + /  / Alt + /
Navigace v postranním panelu Vybrat předchozí nebo další prostor či konverzaci ↑ nebo ↓ ↑ nebo ↓ ↑ nebo ↓
Přesunout výběr mezi oddíly Prostory a Chat

Ctrl + ↑

nebo

Ctrl + ↓

⌘ + ↑

nebo

⌘ + ↓

Ctrl + ↑

nebo

Ctrl + ↓

Přesunout zaměření na předchozí nepřečtenou položku Shift + ↑ Shift + ↑ Shift + ↑
Přesunout zaměření na další nepřečtenou položku Shift + ↓ Shift + ↓ Shift + ↓
Otevřít prostor nebo konverzaci.
Kdekoli Zobrazit klávesové zkratky ? ? ?
Akce v prostoru Navigace v konverzacích v prostoru Otevřít nabídku prostoru Ctrl + g ⌘ + g Ctrl + g
Zahájit novou zprávu, vlákno nebo téma Ctrl + s ⌘ + s Ctrl + s
Procházení zpráv v konverzaci Vybrat předchozí nebo další zprávu ↑ nebo ↓ ↑ nebo ↓ ↑ nebo ↓
Přejít na pole pro odpověď r r r
Pole pro odpověď Upravit dříve odeslanou zprávu
Nový řádek Shift + Enter Shift + Enter Shift + Enter
Zobrazit výběr emodži : : :
Kopírování přepisu konverzace Zkopírovat vybrané zprávy jako přepis Ctrl + Shift + . ⌘ + Shift + . Ctrl + Shift + .

Klávesové zkratky v prostorech s vloženými vlákny

V prostoru uspořádaném do vláken můžete buď poslat zprávu celé skupině v hlavní konverzaci, nebo odpovědět na jednu konkrétní zprávu. Když odpovíte na jednu zprávu, odštěpí se z ní samostatná konverzace ve vlákně. Vedlejší vlákna jsou užitečná právě pro takové odbočky v konverzaci.

Typ zkratky  Konkrétní akce Chrome OS macOS Windows
Hlavní konverzace Když je zpráva vybraná, odpovědět ve vlákně nebo otevřít nové vlákno Enter Enter Enter
Přesunout zaměření na ikonu navigačního panelu vlákna, navigační panel pro otevřené vlákno nebo na otevřené vlákno
Čtení vlákna Přejít v seznamu výš nebo níž ↑ nebo ↓ ↑ nebo ↓ ↑ nebo ↓
Přejít na začátek nebo na konec seznamu

Shift + ↑ nebo

Shift + ↓

Shift + ↑ nebo

Shift + ↓

Shift + ↑ nebo

Shift + ↓

Zavřít navigační panel vlákna Esc Esc Esc
Přejít na pole pro odpověď r r r
Vrátit se do hlavní konverzace

Navigační panel vlákna

(Aktivní vlákna)

Přejít v seznamu vláken výš nebo níž ↑ nebo ↓ ↑ nebo ↓ ↑ nebo ↓
Přesunout zaměření na první nebo poslední vlákno v seznamu

Shift + ↑ nebo

Shift + ↓

Shift + ↑ nebo

Shift + ↓

Shift + ↑ nebo

Shift + ↓

Vybrat a otevřít vlákno Enter Enter Enter
Přesunout zaměření na štítek pro sledování aktuálního vlákna (pokud chcete odejít, stiskněte ←)
Zavřít navigační panel vlákna Esc Esc Esc
Přesunout zaměření na pole odpovědi v hlavní konverzaci r r r
Vrátit se do hlavní konverzace

Navigace v Chatu pomocí klávesových zkratek

Navigace v chatech
 • Pokud chcete přejít na určitou konverzaci nebo prostor, použijte šipky nahoru a dolů. Pokud chcete konverzaci nebo prostor otevřít, stiskněte Enter.
 • Ve výchozím nastavení je vybráno pole zprávy nebo konverzace. Pokud si chcete přečíst zprávy v individuální konverzaci nebo prostoru, stisknutím klávesy Esc pole opusťte. Pak můžete procházet zprávy pomocí šipky nahoru.

Prostory mají dvě úrovně:

 • První je seznam konverzací.
 • Druhou jsou zprávy v konverzaci.

Tipy:

 • V seznamu se můžete pohybovat šipkami nahoru a dolů.
 • Pokud chcete přejít na jinou úroveň, použijte šipku vlevo nebo vpravo.
Zahájení konverzace
 1. Vyberte jednu z možností:
  • V Chrome OS a Microsoft Windows stiskněte Ctrl + p.
  • V macOS stiskněte  + s.
 2. V návrzích se můžete pohybovat takto:
  • Zadejte uživatelské jméno.
  • Použijte šipky nahoru a dolů a pak stiskněte klávesu Enter.
 3. Napište zprávu.
 4. Pokud chcete zprávu odeslat, stiskněte Enter nebo tabulátor, dokud se nezvýrazní možnost Odeslat  a pak stiskněte Enter.
Vytvoření nebo vyhledání prostoru
 1. Vyberte jednu z možností:
  • V Chrome OS a Windows stiskněte Ctrl + O.
  • V macOS stiskněte ⌘ + O.
 2. Pokud chcete vytvořit prostor, zadejte jeho název.
 3. Stiskněte tabulátor a pak Enter.
 4. Pokud chcete najít prostor a připojit se k němu:
  • V seznamu prostorů se můžete pohybovat šipkami nahorudolů.
  • Tabulátorem můžete zvýraznit náhled a pak Enter.
Zahájení nové konverzace nebo zprávy v prostoru
 1. Vyberte jednu z možností:
  • V Chrome OS a Windows stiskněte Ctrl + S.
  • V macOS stiskněte ⌘ + S.
 2. Otevře se nové vlákno nebo pole pro zprávy.
 3. Napište zprávu.
 4. Stiskněte Enter.
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka