เรากําลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนชื่อ "ห้องแชท" ของ Google Chat เป็น "พื้นที่ทำงาน" ซึ่งอาจใช้เวลาสักพักกว่าการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏทุกที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มการจัดรูปแบบให้ข้อความ Google Chat

คุณสามารถทําให้ข้อความใน Chat เป็นตัวหนาและตัวเอียงได้ อีกทั้งยังขีดเส้นใต้ข้อความ เปลี่ยนสีข้อความ และเพิ่มหัวข้อย่อยได้อีกด้วย

ใช้การจัดรูปแบบมาร์กดาวน์ ใน Google Chat

คุณสามารถใส่สัญลักษณ์พิเศษในข้อความได้หากต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบมาร์กดาวน์ในข้อความ Google Chat

  • หากต้องการให้ข้อความเป็นตัวหนา ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน * ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการ
    เช่น หากพิมพ์ *วันอังคาร* แชทจะแสดงเป็นวันอังคาร
  • หากต้องการให้ข้อความเป็นตัวเอียง ให้ใส่เครื่องหมายขีดล่าง _ ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการ
    เช่น หากพิมพ์ _ทุกสัปดาห์_ แชทจะแสดงเป็นทุกสัปดาห์
  • หากต้องการขีดทับข้อความ ให้ใส่เครื่องหมายตัวหนอน ~ ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการ
  • หากต้องการสร้างโค้ดบล็อกแทรกในบรรทัด ให้ใส่เครื่องหมายแบ็กทิก ` ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการแทรกในโค้ดบล็อก
  • หากต้องการสร้างโค้ดบล็อกหลายบรรทัด ให้ใส่เครื่องหมายแบ็กทิกสามอัน ``` ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการแทรกในโค้ดบล็อก
 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1026838
false