Chatanje bez bilježenja

(Napomena: povijest chata za Google Talk dostupna je samo ako na Google računu imate Gmail.)

Chatovi kojima je bilježenje isključeno ne pohranjuju se u vašu povijest Gmail chatova niti u povijest Gmail chatova vašeg kontakta. Vi i osoba s kojom razgovarate možete vidjeti kada se chat prestane bilježiti, a bit ćete obaviješteni ako se prestanak bilježenja onemogući. Vaše postavke nebilježenja primjenjivat će se svaki put kada chatate s tom osobom sve dok vi ili vaš sugovornik ne izvršite promjenu.

Da biste prestali bilježiti chat, učinite sljedeće:

  1. Kliknite strelicu dolje u gornjem desnom kutu prozora chata.
  2. Odaberite Isključite bilježenje.

Kada prestanete bilježiti chat, prikazat će se poruka koja potvrđuje da se budući chatovi s tim kontaktom neće spremati, osim ako vi ili taj kontakt ne promijenite postavku. Ako u bilo koje doba odlučite promijeniti postavku i ponovno početi bilježiti chatove, kliknite Odustani pri vrhu prozora chata ili Prekini razgovor bez bilježenja na izborniku Mogućnosti prozora chata.

Imajte na umu da je, ako razgovarate s osobom koja je s uslugom Google Talk povezana putem nekog neovisnog klijenta za chat, moguće da taj softver čuva zasebnu kopiju povijesti chata.