Bật và tắt Trò chuyện

Bắt đầu trò chuyện

Bạn có thể trò chuyện với bất kỳ ai có biểu tượng quả bóng màu bên cạnh tên của người đó. Khi ai đó trực tuyến, một quả bóng màu xanh lục, vàng, hoặc đỏ sẽ xuất hiện. Dưới đây là cách trò chuyện với người đang trực tuyến:

Từ Trò chuyện trong Gmail, Google+, iGoogle và Bạn bè trực tuyến trong orkut:

  1. Tìm tên của người bạn muốn trò chuyện.
  2. Nhấp vào tên của người đó để mở cửa sổ trò chuyện.
  3. Nhập tin nhắn của bạn trong trường văn bản và nhấn Enter.
  4. Đợi trả lời từ người đó!

Bạn cũng có thể tìm kiếm người liên hệ bằng cách nhập tên của người đó vào ô ở phía trên cùng của danh sách liên hệ của bạn. Chỉ cần nhập tên của người mà bạn muốn trò chuyện rồi nhập tin nhắn vào cửa sổ trò chuyện. Bạn cũng có thể trò chuyện với bạn bè trong orkut ngay từ tiểu sử của họ bằng cách nhấp vào quả bóng màu bên dưới ảnh tiểu sử của họ.

Nếu người liên hệ không có quả bóng bên cạnh tên của người đó, bạn sẽ không thể trò chuyện được. Tìm hiểu cách gửi cho bạn bè lời mời trò chuyện.

Từ Trình quản lý danh sách liên hệ trong Gmail:

  1. Nhấp Danh sách liên hệ nằm ở bên trái của bất kỳ trang Gmail nào.
  2. Chọn tên của người bạn muốn trò chuyện và nhấp liên kết Trò chuyện để mở cửa sổ trò chuyện.
  3. Nhập tin nhắn của bạn trong trường văn bản và nhấn Enter.
  4. Đợi trả lời từ người đó!

Khi bạn đã kết thúc trò chuyện, nhấp X ở góc trên bên phải để đóng cửa sổ.