Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Hangouts sẽ thay thế cho Google Trò chuyện vào ngày 26 tháng 6. Tìm hiểu cách sử dụng Hangouts.

Bật và tắt Trò chuyện

Bắt đầu trò chuyện

Bạn có thể trò chuyện với bất cứ ai có biểu tượng quả bóng màu bên cạnh tên của người đó. Khi một người nào đó trực tuyến, quả bóng màu xanh, vàng hoặc đỏ sẽ xuất hiện. Dưới đây là cách trò chuyện với người đang trực tuyến:

Từ Trò chuyện trong Gmail và Google+:

  1. Tìm tên của người bạn muốn trò chuyện.
  2. Nhấp vào tên của người đó để mở cửa sổ trò chuyện.
  3. Nhập tin nhắn của bạn trong trường văn bản và nhấp Enter.
  4. Đợi trả lời từ người đó!

Bạn cũng có thể tìm kiếm liên hệ bằng cách nhập tên của liên hệ vào hộp ở đầu danh sách. Chỉ cần nhập tên của người bạn muốn trò chuyện và sau đó nhập tin nhắn vào cửa sổ trò chuyện.

Nếu liên hệ không có quả bóng bên cạnh tên của họ, bạn sẽ không thể trò chuyện với họ. Tìm hiểu cách gửi lời mời cho bạn bè để trò chuyện.

Từ Trình quản lý danh sách liên hệ trong Gmail:

  1. Nhấp vào Danh sách liên hệ nằm ở bên trái của bất kỳ trang Gmail nào.
  2. Chọn tên của người bạn muốn trò chuyện và nhấp vào liên kết Trò chuyện để mở cửa sổ trò chuyện.
  3. Nhập tin nhắn của bạn trong trường văn bản và nhấp Enter.
  4. Đợi trả lời từ người đó!

Khi bạn đã kết thúc trò chuyện, nhấp X ở góc trên cùng bên phải để đóng cửa sổ.

Megan là chuyên gia về Google Trò chuyện, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?