Blokiranje kontakata

Ako upotrebljavate značajku Hangouts, možete saznati više o tome kako blokiranje funkcionira u Hangoutima.

Ako blokirate neki kontakt, ta osoba više neće moći razgovarati s vama ni vidjeti kada ste prijavljeni na Googleovu mrežu. Kontakt možete blokirati i deblokirati na sljedeći način:

Blokiranje kontakta:

  1. Upišite ime kontakta koji želite blokirati u okvir za pretraživanje pri vrhu popisa za chat.
  2. U okviru koji se pojavi kliknite Chat da biste otvorili prozor za chat s tim korisnikom. Korisnik neće biti obaviješten dok ne napišete poruku u taj prozor.
  3. U prozoru za chat kliknite izbornik Radnje.
  4. S tog izbornika odaberite opciju Blokiraj za određeni kontakt.

Blokiranje kontakta znači da će taj korisnik biti blokiran diljem Googleove mreže.

Napomena za korisnike usluge Google+

  • Korisnika ne možete blokirati unutar prozora za chat na usluzi Google+.
  • Ako nekoga blokirate na popisu za chat ili unutar prozora za chat, taj korisnik neće biti blokiran i na usluzi Google+. To znači da korisnik neće moći chatati s vama, ali će i dalje biti u vašim krugovima i moći će vidjeti vaše sadržaje. No ako korisnika blokirate na usluzi Google+, osim što ćete ga ukloniti iz svojih krugova i proširenih krugova, korisnik više neće moći chatati s vama ni u jednom Googelovu proizvodu (kao što su Gmail, orkut, iGoogle).
  • Google+ sinkronizira sve vaše blokirane kontakte u svim Googleovim proizvodima. Ako ste blokirali neke kontakte u bilo kojem Googleovu proizvodu kao što je Google Reader ili Google Buzz, ti će kontakti biti prikazani kao blokirani i na popisu za chat. Ako te kontakte deblokirate na popisu za chat ili unutar prozora za chat, time ih nećete deblokirati u drugim Googleovim proizvodima. Morat ćete ih deblokirati unutar odgovarajućeg Googleova proizvoda. (Ako je kontakt blokiran samo u chatu, možete ga deblokirati u bilo kojem trenutku prema uputama u nastavku.)

Deblokiranje kontakta koji je blokiran samo u chatu:

  1. Upišite ime kontakta koji želite deblokirati u polje za pretraživanje pri vrhu popisa za chat.
  2. U okviru koji se pojavi kliknite Deblokiraj (ili poništite opciju Blokiraj na usluzi Gmail).

Kontakt možete deblokirati i putem izbornika Opcije/Radnje pri dnu bilo kojeg otvorenog prozora za chat.