Mời một người nào đó trò chuyện

Tính năng trò chuyện với bạn bè AIM chỉ khả dụng trong Gmail. 

Xem một video về cách mời ai đó trò chuyện trong Gmail.

 

Trước khi bạn có thể trò chuyện với ai đó bằng cách sử dụng sản phẩm của Google Chat (tức là Gmail, orkut, Google+), bạn cần mời họ bằng cách làm theo hướng dẫn dưới đây. Bạn bè của bạn sẽ nhìn thấy lời mời phía trên danh sách trò chuyện của họ, lời mời này hỏi họ có muốn có thể trò chuyện với bạn không. Cho đến khi họ chấp nhận, bạn sẽ nhìn thấy 'Đã mời' bên cạnh tên của họ trong danh sách trò chuyện của bạn.

Sau khi họ đã chấp nhận lời mời của bạn, bạn sẽ nhìn thấy một nút trạng thái ở bên trái tên của họ trong danh sách trò chuyện của bạn, nút này cho biết họ đang có mặt (xanh lục), đang bận (đỏ), đang rảnh (vàng) hoặc ngoại tuyến (xám). Tại thời điểm đó, bạn chỉ cần nhấp vào tên của họ để gửi cho họ một tin nhắn trò chuyện.

Để mời ai đó trò chuyện:

  1. Trong hộp tìm kiếm ở trên cùng của khu vực Trò chuyện, nhập tên người dùng của người bạn đó. Nếu họ đã có trong Danh sách liên hệ của bạn, Gmail sẽ tự động điền trước tên người dùng của họ.
  2. Nhấp vào Mời trò chuyện.

Nếu bạn mời người nào đó không sử dụng Gmail hoặc Google Talk, chúng tôi sẽ gửi email yêu cầu họ đăng ký một trong các sản phẩm này.

Tìm hiểu cách mời người dùng AIM trò chuyện

Người dùng Google+: Nếu bạn mời người nào đó trò chuyện mà người đó chưa phải là thành viên của Google+ cửa sổ mới, họ sẽ không nhận được lời mời tham gia Google+. (Bạn có thể mời họ tham gia Google+ từ tab Tìm người hoặc bằng cách chọn chia sẻ thứ gì đó với họ). Nếu người đó tham gia Google+ và thêm bạn vào danh sách trò chuyện của họ, bạn có thể trò chuyện với họ.