Gửi email đến không gian trong Google Chat

Bạn có thể tạo địa chỉ email cho các không gian trong Google Chat để dễ dàng gửi email cho không gian.

Cách tạo địa chỉ email từ không gian

Bạn có thể tạo địa chỉ email từ không gian trong Google Chat để dễ dàng gửi email đến không gian đó. Những email gửi đến địa chỉ email bạn tạo cũng sẽ được đăng trong không gian.

Lưu ý quan trọng: Chỉ người quản lý không gian mới tạo được địa chỉ email.

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
  • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Trò chuyện.
 2. Mở không gian mà bạn muốn tạo địa chỉ email.
 3. Chọn tên không gian ở đầu phần Chat.
 4. Trong trình đơn thả xuống, hãy nhấp vào phần Cài đặt không gian .
 5. Trong phần "Email", hãy nhấp vào Tạo email .
  • Khi nhấp vào "Tạo email", một địa chỉ email không gian sẽ được tạo cho bạn. Một địa chỉ email của nhóm trên Google Groups sẽ hỗ trợ địa chỉ email không gian này.
  • Người quản lý không gian (trong trường hợp này cũng là chủ sở hữu của Nhóm hỗ trợ) có thể làm những việc sau:
 6. Để gửi email đến không gian, hãy sao chép và dán địa chỉ email đã tạo vào phần "đến" hoặc "cc" của email bạn muốn gửi đến không gian.
  • Email gửi đến không gian sẽ hiển thị ở dạng văn bản thuần tuý trong một thẻ email. Thẻ email này có một trích đoạn nội dung giúp các thành viên trong không gian hiểu được ngữ cảnh của email. 
  • Để xem toàn bộ email trong Google Groups, trong đó có cả đường liên kết và tệp đính kèm, hãy nhấp vào Xem thư trong thẻ email.
 • Bạn có thể vô hiệu hoá hoặc xoá địa chỉ email để xoá tính năng này.
 • Người dùng thiết bị di động có thể xem và sao chép địa chỉ email của không gian để gửi email đến không gian, nhưng không thể tạo hoặc quản lý (ví dụ: tuỳ chỉnh, vô hiệu hoá và xoá) địa chỉ email đó.
 • Những người quản lý không gian được thêm vào sau khi địa chỉ email được tạo có thể vô hiệu hoá địa chỉ email đó nhưng không thể xoá địa chỉ email trừ phi họ là chủ sở hữu trong Google Groups. Tìm hiểu cách chỉ định người khác làm chủ sở hữu nhóm.
 • Các chính sách hiện có của Groups vẫn được áp dụng. Ví dụ: Nếu quản trị viên của bạn đã tắt tính năng tạo nhóm, thì những người dùng đó sẽ bị hạn chế tạo email cho không gian trong Chat. Nếu quản trị viên của bạn đã vô hiệu hoá quyền truy cập vào Groups (groups.google.com), thì người dùng cũng không xem được email đầy đủ hoặc không quản lý được email trong Groups.
 • Hiện tại, bạn không thể dùng địa chỉ email không gian này để mời không gian khác cùng các thành viên trong không gian đó tham gia sự kiện trên Lịch.

Cách cập nhật địa chỉ email không gian

Bạn có thể thay đổi địa chỉ email không gian để thành viên dễ nhận biết hơn. Tuy nhiên, khi bạn cập nhật địa chỉ này thì các email gửi đến địa chỉ trước đó sẽ không còn được đăng trong không gian nữa. Ngoài ra, những thẻ email trước đây đã được gửi đến không gian (qua địa chỉ cũ) sẽ vẫn còn trong không gian, nhưng khi bạn nhấp vào nút "Xem thư" trong thẻ email thì email sẽ không còn hiện toàn bộ nữa.

Cách cập nhật địa chỉ email không gian:
 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
  • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Trò chuyện.
 2. Mở không gian bạn muốn cập nhật địa chỉ email.
 3. Chọn tên không gian ở đầu phần Chat.
 4. Trong trình đơn thả xuống, hãy nhấp vào phần Cài đặt không gian .
 5. Chọn Quản lý email sau đó Cài đặt nâng cao (chuyển hướng đến Google Groups).
 6. Trong email nhóm, hãy nhập địa chỉ email mới cho không gian.
 7. Nhấp vào Lưu thay đổi.
Mẹo: Để xem địa chỉ email vừa mới cập nhật trên trang cài đặt không gian trong Chat, hãy làm mới trang này.

Cách vô hiệu hoá hoặc xoá địa chỉ email không gian

Cách tắt hoặc xoá địa chỉ email được tạo từ không gian:

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
  • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Trò chuyện.
 2. Mở không gian mà bạn muốn tắt hoặc xoá địa chỉ email.
 3. Chọn tên không gian ở đầu phần Chat.
 4. Trong trình đơn thả xuống, hãy nhấp vào phần Cài đặt không gian .
 5. Bên cạnh địa chỉ email đã tạo, hãy nhấp vào Quản lý email rồi chọn một trong các phương án dưới đây:
  • Vô hiệu hoá địa chỉ email:
   • Email bạn gửi đến địa chỉ này sẽ không còn được đăng trong không gian nữa.
   • Email sẽ tiếp tục được đăng trong nhóm cơ sở trên Google Groups.
  • Xoá địa chỉ email:
   • Địa chỉ email đã tạo sẽ bị xoá vĩnh viễn.
   • Các thẻ email trước đó được gửi vào không gian sẽ vẫn còn trong không gian, nhưng khi bạn nhấp vào nút "Xem thư" trong thẻ thì email sẽ không còn hiện toàn bộ nữa.
   • Người quản lý không gian sẽ phải tạo địa chỉ email mới để có thể tiếp tục gửi email cho không gian.

Lưu ý: Những người quản lý không gian được thêm vào sau khi địa chỉ email được tạo có thể vô hiệu hoá địa chỉ email đó nhưng không thể xoá địa chỉ email trừ phi họ là chủ sở hữu trong Google Groups. Tìm hiểu cách chỉ định người khác làm chủ sở hữu nhóm.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính