Använda sökoperatorer i Google Chat

Filtrera sökresultaten i Google Chat med ord eller symboler, så kallade sökoperatorer. Du kan kombinera operatorer om du vill filtrera resultaten i detalj.

Sökoperatorer som du kan använda

Viktigt! Sökoperatorer stöds inte i Chat i Gmail.

Vad du kan söka efter Sökoperator och exempel
Sök efter meddelanden från en viss avsändare.

from:

Exempel:

from:me

from:john@xyz.com

Sök efter meddelanden med en bilaga från Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer.

has:doc

has:sheet

has:slide

Sök efter meddelanden som har en fil, länk, video eller en annan typ av bilaga.

has:file

has:url

has:video

has:pdf

has:image

Sök efter meddelanden som nämner en viss person.

at:

Exempel:

at:me

at:rashad

at:fatima@xyz.com

Sök efter ett exakt ord eller en fras.

" "

Exempel:

"happy birthday"

"anniversary"

Uteslut specifika meddelanden från sökresultat.

-

Exempel:

from:issac -from:jenny

-birthday from:jenny

-has:file from:issac

Sök efter meddelanden som skickats under en viss tidsperiod.

after:

before:

Exempel: 

after:2023/04/16

before:04/18/2023

Med d (dag), m (månad) och y (år) går det att söka efter meddelanden som är äldre eller nyare än en viss tidsperiod.

older_than:

newer_than

Exempel:

newer_than:2d

older_than:1y

Ange en tidszon för meddelanden som skickas inom en tidsperiod.

tz:GMT+hh:mm

tz:GMT-hh:mm

Exempel:

after:2023/01/02 before:2023/12/20 tz:GMT-05:30

newer_than:3d older_than:2d tz:GMT+05:00

Begränsa resultaten till ett direktmeddelande eller ett rum.

Begränsa resultaten till ett direktmeddelande

is:dm

is:chat

Begränsa resultaten till ett rum

is:room

Exempel:

happy birthday is:dm

anniversary is:room

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
14138838338075912842
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
1026838