Używanie operatorów wyszukiwania w Google Chat

Aby filtrować wyniki wyszukiwania w Google Chat, możesz używać słów i symboli nazywanych operatorami wyszukiwania. Aby szczegółowo filtrować wyniki, możesz łączyć operatory.

Operatory wyszukiwania, z których możesz korzystać

Ważne: operatory wyszukiwania nie są obsługiwane w Google Chat w Gmailu.

Co można wyszukiwać Operator wyszukiwania i przykład
Wyszukiwanie wiadomości od określonego nadawcy.

from:

Przykłady:

from:me

from:john@xyz.com

Wyszukiwanie wiadomości, które mają załącznik z Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.

has:doc

has:sheet

has:slide

Wyszukiwanie wiadomości zawierających plik, link, film lub załącznik innego typu.

has:file

has:url

has:video

has:pdf

has:image

Wyszukiwanie wiadomości zawierających wzmiankę o określonej osobie.

at:

Przykłady:

at:me

at:rashad

at:fatima@xyz.com

Dokładne słowo lub wyrażenie.

" "

Przykłady:

"happy birthday"

"anniversary"

Wykluczanie określonych wiadomości z wyników wyszukiwania.

-

Przykłady:

from:issac -from:jenny

-birthday from:jenny

-has:file from:issac

Wiadomości wysłane w określonym czasie.

after:

before:

Przykłady:

after:2023/04/16

before:04/18/2023

Opcje „d” (dzień), „m” (miesiąc) i „y” (rok) umożliwiają wyszukiwanie wiadomości starszych lub nowszych niż określony przedział czasu.

older_than:

newer_than:

Przykłady:

newer_than:2d

older_than:1y

Określ strefę czasową dla wiadomości wysyłanych w danym okresie.

tz:GMT+hh:mm

tz:GMT-hh:mm

Przykłady:

after:2023/01/02 before:2023/12/20 tz:GMT-05:30

newer_than:3d older_than:2d tz:GMT+05:00

Zawężanie wyników do czatu lub pokoju.

Zawężanie wyników do czatu

is:dm

is:chat

Zawężanie wyników do pokoju

is:room

Przykłady:

happy birthday is:dm

anniversary is:room

Przydatne materiały

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
2817033181746121116
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
1026838