Bruk søkeoperatorer i Google Chat

Du kan filtrere søkeresultatene i Google Chat med ord eller symboler – også kalt søkeoperatorer. Du kan også kombinere flere operatorer for å filtrere resultatene mer detaljert.

Søkeoperatorer du kan bruke

Viktig: Søkeoperatorer støttes ikke i Chat i Gmail.

Det du kan søke etter Søkeoperatorer og eksempler
Søk etter e-poster fra bestemte avsendere.

from:

Eksempler:

from:me

from:john@xyz.com

Søk etter e-poster med vedlegg fra Google Dokumenter, Regneark eller Presentasjoner.

has:doc

has:sheet

has:slide

Søk etter e-poster med andre vedleggstyper, som filer, linker og videoer.

has:file

has:url

has:video

has:pdf

has:image

Søk etter e-poster der en bestemt person blir nevnt.

at:

Eksempler:

at:me

at:rashad

at:fatima@xyz.com

Søk etter eksakte ord eller uttrykk.

" "

Eksempler:

"happy birthday"

"anniversary"

Ekskluder bestemte e-poster fra søkeresultatene.

-

Eksempler:

from:issac -from:jenny

-birthday from:jenny

-has:file from:issac

Søk etter e-poster som er sendt i løpet av en bestemt tidsperiode.

after:

before:

Eksempler: 

after:2023/04/16

before:04/18/2023

Bruk «d» (dag), «m» (måned) og «y» (år) til å søke etter e-poster som er eldre eller nyere enn en bestemt tidsperiode.

older_than:

newer_than:

Eksempler:

newer_than:2d

older_than:1y

Angi en tidssone for e-poster som sendes innenfor en tidsperiode.

tz:GMT+hh:mm

tz:GMT-hh:mm

Eksempler:

after:2023/01/02 before:2023/12/20 tz:GMT-05:30

newer_than:3d older_than:2d tz:GMT+05:00

Avgrens resultatene til direktemeldinger eller rom.

Avgrens resultatene til direktemeldinger:

is:dm

is:chat

Avgrens resultatene til rom:

is:room

Eksempler:

happy birthday is:dm

anniversary is:room

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny