Lägga till en Google-grupp i ett rum

Via Google Grupper kan grupper av användare som projektteam, avdelningar och klasskamrater kommunicera och samarbeta kring gemensamma intressen. När en grupp läggs till i ett rum synkroniseras medlemmarna i den automatiskt från grupper till rum i Chat.

 • Eventuella ändringar av gruppens medlemskap, som tillägg och borttagning av medlemmar, återspeglas också automatiskt i rummet.
 • Den här funktionen är enbart tillgänglig för Google Workspace-konton.

Läs mer om gruppbegränsningar

 • Lägga till en grupp
  • Kontakta den som är ägare eller ansvarig för gruppen om det inte går att lägga till en grupp i ett rum. Administratören kan ha begränsat den här funktionen.
 • Gäståtkomst
  • Om Tillåt att personer utanför organisationen går med har aktiverats bjuds gruppen och dess medlemmar in till rummet.
  • Om en grupp har externa medlemmar och funktionen Tillåt att personer utanför organisationen att gå med inte har aktiverats för rummet utesluts de externa medlemmarna från rummet.
 • Lämna ett rum
  • Gruppmedlemskap är kopplade till rummet via gruppen. Om du vill lämna rummet måste du lämna gruppen genom Google Grupper. Läs om att lämna en grupp.
  • Det går inte att ta bort en gruppmedlem från rummet direkt i ett rum i Chat. Antingen måste medlemmen tas bort från gruppen eller så måste gruppen tas bort från rummet.
  Tips! Om det inte går att lämna direkt från rummet kan du stänga av ljudet för rummet i stället.
 • Uppgifter
  • Det går inte att tilldela uppgifter till någon som inte är medlem i rummet eller som har lagts till i rummet via en Google-grupp.
 • Utrymmesgräns
  • Om det totala antalet medlemmar i grupperna i ett rum överskrider rumsgränsen tas alla grupper bort från rummet.

Lägga till en grupp i ett rum

Om du är rumsansvarig eller har behörighet att hantera medlemmar får du lägga till en grupp i ett rum. När du lägger till en grupp kan det ta en stund att synkronisera alla gruppmedlemmar med rummet. Det går fortfarande att lägga upp meddelanden i rummet medan gruppen och dess medlemmar synkroniserar med rummet. Gruppmedlemmar som går med i rummet efter att meddelandena har lagts upp ser meddelandena markerade som olästa.

 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto på datorn.
 2. Klicka på Rum följt av till vänster och välj ett rum.
 3. Klicka på rummets namn högst upp.
 4. Klicka på Hantera medlemmar.
 5. Klicka på + Lägg till uppe till höger.
 6. Ange namnet på gruppen som du vill lägga till.
 7. Klicka på Lägg till.

Tips!

 • Kontakta gruppens ägare och ansvariga om det inte går att lägga till en grupp i ett rum. Administratören kan ha begränsat den här åtgärden till gruppägare och ansvariga.
 • Gruppmedlemmar kan göras till rumsansvariga. Läs mer om din roll som rumsansvarig.

Ta bort en grupp från ett rum

Viktigt! Om du tar bort en grupp från ett rum förlorar medlemmarna även åtkomst till filerna som tidigare har delats med rummet. Om filerna har delats direkt med grupperna eller dess medlemmar behåller medlemmarna åtkomsten.

Om du är rumsansvarig eller har behörighet att hantera medlemmar får du ta bort en grupp från ett rum. När du har tagit bort en grupp kan det ta en stund att ta bort gruppmedlemmarna från rummet. När gruppmedlemmar har tagits bort från rummet kan de inte:

 • Utföra åtgärder i det rummet
 • Visa rummets meddelandehistorik
 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto på datorn.
 2. Klicka på Rum följt av till vänster och välj ett rum.
 3. Klicka på rummets namn högst upp.
 4. Klicka på Hantera medlemmar.
 5. Klicka på Fler alternativ följt av Ta bort från rummet intill gruppnamnet.

Tips! Ta bort en enskild gruppmedlem från ett rum genom att ta bort medlemmen från Google Grupper. Endast gruppägare (eller gruppmedlemmar med rätt behörighet) får ta bort medlemmar från en grupp.

Visa grupper i ett rum

 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto på datorn.
 2. Klicka på Rum följt av till vänster och välj ett rum.
 3. Klicka på rummets namn högst upp
 4. Klicka på Hantera medlemmar.

Gruppmedlemskap kanske inte är synliga om:

 • Gruppens medlemssynlighet är inte inställd på ägare, ansvariga eller medlemmar.
 • Du använder en mobil enhet.

Vissa medlemmar kan vara nedtonade

 • Gruppsynkroniseringen kan ta en stund.
 • Externa medlemmar i en grupp är alltid nedtonade eftersom de automatiskt utesluts i rum där gäståtkomst är inaktiverad.

Läs mer om ändringar i hur du synkroniserar grupper och medlemskap

Från och med den 17 oktober 2023 kan du lägga till grupper direkt i rum.

 • Lägg till eventuella inbjudna grupper igen om du vill synkronisera grupper och medlemskap.
 • Om du vill att användarna ska gå med i rummet i stället gör du det synligt och delar en länk till rummet. Läs mer om rum med olika åtkomstnivåer.

Viktigt! Grupper som har bjudits in till rummet före den 17 oktober 2023 visas under avsnittet Inbjudna i medlemslistan. Dessa gruppmedlemmar lades inte till automatiskt och gick med i rummet på egen hand.

Så här laddar du ned din data i Google Takeout

Det går att ladda ned meddelanden som skickas av direkta medlemmar i ett rum som en del av Google Chat-data i Google Takeout. Det går att ladda ned meddelanden som skickas av gruppmedlemmar i ett rum som en del av Google Grupper-data i Google Takeout. Läs mer om hur du laddar ned data.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny