Legg til Google-grupper i rom

Gjennom Google Grupper kan brukergrupper som prosjektteam, avdelinger og klassekamerater kommunisere og samarbeide om felles interesser. Når en gruppe legges til i et rom, synkroniseres medlemmene automatisk fra Grupper til Chat-rommet.

 • Eventuelle endringer i gruppemedlemskapet, for eksempel at medlemmer legges til eller fjernes, gjenspeiles også automatisk i rommet.
 • Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Google Workspace-kontoer.

Finn ut mer om begrensninger for grupper

 • Legg til en gruppe
  • Hvis du ikke får lagt til en gruppe i et rom, kan du kontakte eieren eller administratoren av gruppen. Administratoren kan ha begrenset denne funksjonen.
 • Tilgang for gjester
  • Hvis Tillat at folk utenfor organisasjonen din blir med er slått på, blir gruppen og gruppemedlemmene invitert til rommet.
  • Hvis eksterne medlemmer er lagt til i en gruppe, og Tillat at folk utenfor organisasjonen din blir med ikke er slått på for rommet, blir de eksterne medlemmene ekskludert fra rommet.
 • Forlat et rom
  • Gruppemedlemskap er knyttet til rommet via gruppen. For å forlate rommet må du forlate gruppen via Google Grupper. Finn ut hvordan du forlater en gruppe.
  • Gruppemedlemmer kan ikke fjernes direkte fra et rom i Chat. Enten må medlemmet fjernes fra gruppen, eller så må gruppen fjernes fra rommet.
  Tips: Hvis du ikke kan forlate rommet direkte, kan du ignorere det i stedet.
 • Gjøremål
  • Gjøremål kan ikke tilordnes personer som ikke er medlem av rommet, eller som er lagt til i rommet via Google Grupper.
 • Grense for rommet
  • Hvis det totale antallet medlemmer i gruppene i et rom overskrider grensen for rommet, blir alle gruppene fjernet fra rommet.

Legg til grupper i rom

Hvis du er romadministrator eller har tillatelse til å administrere medlemmer, kan du legge til grupper i rom. Når du legger til en gruppe, kan det ta litt tid å synkronisere alle gruppemedlemmene med rommet. Du kan fortsatt legge ut meldinger i rommet mens gruppen og medlemmene i det synkroniseres med rommet. Gruppemedlemmer som blir med i rommet etter at meldingene er lagt ut, får disse meldingene merket som ulest.

 1. Gå til Google Chat eller Gmail-kontoen din på en datamaskin.
 2. Til venstre klikker du på Rom og så velg et rom.
 3. Klikk på romnavnet øverst.
 4. Klikk på Administrer medlemmer.
 5. Klikk på + Legg til øverst til høyre.
 6. Skriv inn navnet til gruppen du vil legge til.
 7. Klikk på Legg til.

Tips:

 • Hvis du ikke får lagt til grupper i rom, kan du kontakte gruppens eiere og administratorer. Administratoren din kan ha begrenset denne handlingen til gruppeeierne og -administratorene.
 • Gruppemedlemmer kan oppgraderes til romadministratorer. Finn ut mer om rollen din som romadministrator.

Fjern grupper fra rom

Viktig: Hvis du fjerner en gruppe fra et rom, mister medlemmene også tilgangen til filene som tidligere er delt med rommet. Men hvis disse filene ble delt direkte med gruppene eller medlemmene, beholder medlemmene tilgangen.

Hvis du er romadministrator eller har tillatelse til å administrere medlemmer, kan du fjerne grupper fra rom. Når du har fjernet en gruppe, kan det ta litt tid før gruppemedlemmene blir fjernet fra rommet. Når gruppemedlemmer er fjernet fra rommet, kan de ikke:

 • utføre handlinger i det aktuelle rommet
 • se meldingsloggen til rommet
 1. Gå til Google Chat eller Gmail-kontoen din på en datamaskin.
 2. Til venstre klikker du på Rom og så velg et rom.
 3. Klikk på romnavnet øverst.
 4. Klikk på Administrer medlemmer.
 5. Ved siden av gruppenavnet klikker du på Flere alternativer og så Fjern fra rommet.

Tips: Hvis du vil fjerne et enkeltmedlem fra et rom, må du fjerne vedkommende fra Google Grupper. Bare gruppeeiere eller gruppemedlemmer med de rette tillatelsene kan fjerne medlemmer fra en gruppe.

Se grupper i rom

 1. Gå til Google Chat eller Gmail-kontoen din på en datamaskin.
 2. Til venstre klikker du på Rom og så velg et rom.
 3. Klikk på romnavnet øverst.
 4. Klikk på Administrer medlemmer.

Gruppemedlemskap kan kanskje ikke vises hvis:

 • synligheten for medlemmer i gruppen ikke er angitt som eiere, administratorer eller medlemmer
 • du bruker en mobilenhet

Det kan hende at enkelte medlemmer er nedtonet

 • Gruppesynkroniseringen kan ta litt tid.
 • Eksterne medlemmer i en gruppe er alltid nedtonet fordi de automatisk ekskluderes i rom der gjestetilgang er slått av.

Finn ut mer om endringene i synkronisering av grupper og medlemskap

Fra og med 17. oktober 2023 kan du legge til grupper direkte i rom.

 • Legg til eventuelle inviterte grupper på nytt for å synkronisere grupper og medlemskap.
 • Hvis du vil at brukere skal bli med i rommet i stedet, må du gjøre rommet synlig og dele en link til rommet. Finn ut mer om rom med ulike tilgangsnivåer.

Viktig: Grupper som er invitert til rommet før 17. oktober 2023, vises under «Invitert»-delen av medlemslisten. Disse gruppemedlemmene ble ikke lagt til automatisk og ble med i rommet selv.

Slik laster du ned dataene dine i Google Takeout

Du kan laste ned meldinger som er sendt av direktemedlemmer i et rom, som en del av Google Chat-dataene i Google Takeout. Du kan laste ned meldinger som er sendt av gruppemedlemmer i et rom, som en del av Google Grupper-dataene i Google Takeout. Finn ut hvordan du laster ned dataene dine.

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny