Přidání skupiny Google do prostoru

Prostřednictvím Skupin Google můžou skupiny uživatelů, třeba projektové týmy, oddělení nebo spolužáci, komunikovat a spolupracovat na tom, co potřebují nebo co je zajímá. Když se do prostoru přidá skupina, její členové se mezi Skupinami a prostory v Chatu automaticky synchronizují.

 • Změny členství ve skupině, jako je přidání nebo odebrání členů, se automaticky projeví taky v prostoru.
 • Tato funkce je dostupná jen v účtech Google Workspace.

Informace o omezeních skupin

 • Přidání skupiny
  • Pokud se vám nedaří přidat skupinu do prostoru, obraťte se na jejího vlastníka nebo správce. Váš administrátor tuto funkci možná omezil.
 • Přístup hostů
  • Pokud je zapnutá možnost Povolit připojení i lidem mimo vaši organizaci, daná skupina a její členové budou pozváni do prostoru.
  • Pokud skupina zahrnuje externí členy a možnost Povolit připojení i lidem mimo vaši organizaci není zapnutá, externí členové budou z prostoru vyloučeni.
 • Opuštění prostoru
  • Informace o členství se do prostoru přenáší ze skupiny. Pokud chcete z prostoru odejít, musíte nejdřív ve Skupinách Google odejít z dané skupiny. Přečtěte si, jak opustit skupinu.
  • Člena skupiny nemůžete odebrat z prostoru přímo v prostoru v Chatu. Je potřeba ho odebrat ze skupiny nebo z prostoru odstranit celou skupinu.
  Tip: Pokud nemůžete prostor opustit přímo, můžete si vypnout oznámení, která z něj chodí.
 • Úkoly
  • Úkoly se nedají přiřadit někomu, kdo není členem prostoru nebo kdo byl do prostoru přidán přes Skupinu Google.
 • Limit prostoru
  • Pokud celkový počet členů skupin v prostoru překročí jeho limit, budou z prostoru odstraněny všechny skupiny.

Přidání skupiny do prostoru

Pokud jste správce prostoru nebo máte oprávnění ke správě členů, můžete do prostoru přidat skupinu. Po přidání skupiny může chvíli trvat, než se všichni její členové s prostorem synchronizují. V době, kdy se skupina a její členové s prostorem synchronizují, můžete v prostoru nadále přidávat zprávy. Členové skupiny, kteří se k prostoru připojí po zveřejnění zprávy, budou mít tyto zprávy označeny jako nepřečtené.

 1. Na počítači otevřete Google Chat nebo svůj účet Gmail.
 2. Vlevo klikněte na Prostory a pak vyberte požadovaný prostor.
 3. Nahoře klikněte na název prostoru.
 4. Klikněte na Spravovat členy.
 5. Vpravo nahoře klikněte na možnost + Přidat.
 6. Zadejte název skupiny, kterou chcete přidat.
 7. Klikněte na Přidat.

Tipy:

 • Pokud skupinu do prostoru přidat nemůžete, obraťte se na její vlastníky a správce. Je možné, že administrátor tuto akci omezil na vlastníky a správce skupiny.
 • Členy skupiny můžete povýšit na správce prostoru. Přečtěte si další informace o roli správce prostoru.

Odstranění skupiny z prostoru

Důležité: Když z prostoru odstraníte skupinu, její členové také ztratí přístup k souborům, které byly s prostorem dříve sdíleny. Pokud ale byly tyto soubory sdíleny přímo se skupinami nebo jejich členy, členové k nim budou mít přístup i nadále.

Pokud jste správce prostoru nebo máte oprávnění spravovat členy, můžete odstranit skupinu z prostoru. Po odstranění skupiny může nějakou dobu trvat, než se z prostoru odstraní její členové. Po odebrání členů skupiny z prostoru už nebudou moct:

 • provádět v prostoru žádné akce,
 • zobrazit historii zpráv v prostoru.
 1. Na počítači otevřete Google Chat nebo svůj účet Gmail.
 2. Vlevo klikněte na Prostory a pak vyberte požadovaný prostor.
 3. Nahoře klikněte na název prostoru.
 4. Klikněte na Spravovat členy.
 5. Vedle názvu skupiny klikněte na ikonu možností a pak Odstranit z prostoru.

Tip: Pokud chcete z prostoru odstranit jednoho z členů skupiny, odeberte ho ve Skupinách Google. Odebrat členy ze skupiny můžou jen její vlastníci a členové s příslušnými oprávněními.

Zobrazení skupin v prostoru

 1. Na počítači otevřete Google Chat nebo svůj účet Gmail.
 2. Vlevo klikněte na Prostory a pak vyberte požadovaný prostor.
 3. Nahoře klikněte na název prostoru.
 4. Klikněte na Spravovat členy.

Členství ve skupinách nemusí být možné zobrazit v těchto případech:

 • Viditelnost členů vaší skupiny není nastavena na vlastníky, správce ani členy.
 • Používáte mobilní zařízení.

Někteří členové se mohou zobrazovat šedě

 • Synchronizace skupiny může nějakou dobu trvat.
 • Externí členové se ve skupině vždy zobrazují šedě, protože jsou z prostorů s vypnutým přístupem pro hosty automaticky vyloučeni.

Další informace o změnách v synchronizaci skupin a členství

Od 17. října 2023 můžete přidávat skupiny přímo do prostorů.

Důležité: Skupiny, které jste do prostoru pozvali před 17. říjnem 2023, se v seznamu členů zobrazí v sekci Pozvaní. Tito členové skupiny nebyli přidáni automaticky a připojili se k prostoru sami.

Stažení dat pomocí Exportu dat Google

Zprávy, které odeslali přímí členové prostoru, si můžete stáhnout z dat Google Chatu v Exportu dat Google. Zprávy odeslané členy skupiny v prostoru si můžete stáhnout z dat Skupin Google v Exportu dat Google. Přečtěte si, jak si data stáhnout.

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka