Google Hangouts đã được nâng cấp thành Google Chat. Tìm hiểu về việc chuyển từ Google Hangouts sang Google Chat

Quản lý chế độ cài đặt của không gian

Là Người quản lý không gian, bạn có thể:

 • Kiểm soát những người có thể tham gia không gian.
 • Kiểm soát những người có thể quản lý thành viên và nhóm.
 • Thay đổi quyền truy cập để cho phép mọi người trong tổ chức của bạn truy cập vào không gian hoặc chỉ cho phép những người bạn mời.
 • Quyết định xem có để mọi người trong không gian cập nhật thông tin chi tiết về không gian, bật/tắt nhật ký hoặc sử dụng lệnh @all (đề cập đến tất cả mọi người trong không gian) hay không.

Lưu ý quan trọng:

Cập nhật chế độ cài đặt quyền truy cập không gian

Nếu là Người quản lý không gian, bạn có thể cho phép mọi người trong tổ chức của bạn truy cập vào không gian hoặc chỉ cho phép những người bạn mời.

 1. Truy cập vào Google Chat hoặc tài khoản Gmail của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Không gian.
 3. Chọn không gian bạn muốn cập nhật.
 4. Ở phía trên cùng, bên cạnh tên của không gian, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống and then Chế độ cài đặt của Không gian.
 5. Trong mục "Quyền truy cập", bên cạnh đối tượng có quyền truy cập hiện tại, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 6. Trong trình đơn thả xuống, hãy chọn trong số các lựa chọn đối tượng:
  • Để chuyển một không gian hạn chế thành không gian mở, hãy chọn đối tượng là toàn bộ miền của bạn.
  • Để chuyển một không gian mở thành không gian hạn chế, hãy chọn Bị hạn chế
 7. Trong phần "Người có thể quản lý thành viên và nhóm", hãy chọn Tất cả thành viênhoặc Chỉ Người quản lý không gian.

Lưu ý:

 • Người dùng có thể tìm và xem các không gian mở Bạn có thể chia sẻ đường liên kết đến không gian mở.
 • Bạn có thể tìm các không gian hạn chế mà bạn được mời tham gia.
 • Nếu đã cho phép những người bên ngoài tổ chức của bạn tham gia không gian, bạn không thể chuyển không gian đó thành không gian mở chỉ cho những người trong tổ chức của bạn.

Cập nhật quyền cho không gian

 1. Truy cập vào Google Chat hoặc tài khoản Gmail của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy chọn không gian bạn muốn cập nhật.
 3. Ở phía trên cùng, bên cạnh tên không gian, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống and then Chế độ cài đặt của Không gian.
 4. Trong mục "Quyền" hãy chọn xem toàn bộ thành viên của không gian hoặc chỉ Người quản lý không gian mới có quyền:
  • Chỉnh sửa thông tin của không gian
  • Bật hoặc tắt nhật ký
  • Sử dụng lệnh @all (đề cập đến tất cả mọi người)
 5. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1026838
false