Súhrny konverzácií v priestoroch

Pomocou súhrnov konverzácií si môžete udržať prehľad o dlhých neprečítaných konverzáciách v priestoroch, ktorých ste členom. Keď zapnete súhrny konverzácií, môžu (sa):

  • v prípade potreby zobrazovať v konverzáciách,
  • zhŕňať konverzácie v angličtine.

Dôležité: Súhrny konverzácií sú k dispozícii len pre účty Google Workspace.

Zapnutie a vypnutie súhrnu konverzácie v službe Google Chat

  1. V počítači otvorte Google Chat.
  2. Kliknite na Nastavenia  a potom Súhrn konverzácie.
  3. Začiarknite políčko Zobrazovať súhrny v priestoroch s mnohými neprečítanými správami alebo jeho začiarknutie zrušte.

Zapnutie a vypnutie súhrnu konverzácie v Gmaile

  1. Otvorte v počítači Gmail.
  2. Kliknite na Nastavenia  a potom Zobraziť všetky nastavenia a potom Čet a Meet.
  3. Kliknite na Spravovať nastavenia četu a potom Súhrn konverzácie.
  4. Začiarknite políčko Zobrazovať súhrny v priestoroch s mnohými neprečítanými správami alebo jeho začiarknutie zrušte.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka