Więcej informacji o niestandardowych emotikonach w Google Chat

Twórz i udostępniaj niestandardowe emotikony w organizacji w Google Chat. Używaj niestandardowych emotikonów, aby personalizować wiadomości i dzielić się kulturą swojego zespołu.

Ważne:

 • Niestandardowe emotikony są dostępne tylko na kontach służbowych i szkolnych.
 • Administrator może włączać i wyłączać niestandardowe emotikony. Kto jest Twoim administratorem
 • Nie możesz udostępniać niestandardowych emotikonów osobom spoza organizacji.

Utwórz własny emotikon

 1. Na komputerze otwórz Google Chat lub Gmaila.
 2. Otwórz rozmowę na czacie.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij Dodaj emotikon Emotikony.
 4. Obok opcji „Szukaj emotikonów” kliknij Utwórz  a potem Prześlij obraz a potem Zapisz.

Używanie niestandardowych emotikonów w Google Chat

 1. Na komputerze otwórz Google Chat lub Gmaila.
 2. Otwórz rozmowę na czacie.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij Dodaj emotikon Emotikony.
 4. Kliknij Niestandardowe emotikony , aby otworzyć wszystkie niestandardowe emotikony w organizacji.

Wskazówka: aby zobaczyć nazwę niestandardowego emotikona, najedź na niego kursorem.

Znajdowanie niestandardowych emotikonów

 1. Na komputerze otwórz Google Chat lub Gmaila.
 2. Otwórz rozmowę na czacie.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij Dodaj emotikon Emotikony.
 4. Kliknij Niestandardowe emotikony  a potem Zarządzaj.

Wskazówka: niestandardowe emotikony możesz wyszukiwać według nazwy.

Usuwanie niestandardowych emotikonów

Ważne:

 • Gdy usuniesz niestandardowy emotikon, zniknie on dla wszystkich osób w organizacji. Emotikon jest zastępowany w wiadomościach i reakcjach.
 • Możesz usuwać tylko niestandardowe emotikony utworzone przez Ciebie.
 • Menedżerowie emotikonów mogą usuwać niestandardowe emotikony utworzone przez dowolną osobę w organizacji.

Aby usunąć niestandardowy emotikon:

 1. Na komputerze otwórz Google Chat lub Gmaila.
 2. Otwórz rozmowę na czacie.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij Dodaj emotikon Emotikony.
 4. Kliknij Niestandardowe emotikony  a potem Zarządzaj.
 5. Po prawej strony emotikona kliknij Usuń  a potem Usuń.

Znajdowanie niestandardowych emotikonów w organizacji

Jako menedżer emotikonów możesz:

 • znajdować niestandardowe emotikony utworzone przez osoby w Twojej organizacji;
 • znajdować te elementy emotikonów:
  • Obraz
  • nazwa,
  • nazwa użytkownika będącego jego twórcą,
  • data utworzenia,

Aby znaleźć niestandardowy emotikon:

 1. Na komputerze otwórz Google Chat lub Gmaila.
 2. Kliknij Ustawienia a potem Zarządzaj niestandardowymi emotikonami.

Wskazówka: emotikony możesz wyszukiwać według nazwy na pasku wyszukiwania.

Usuwanie niestandardowych emotikonów w organizacji

Jako menedżer emotikonów możesz usuwać emotikony, które są problematyczne lub niezgodne z wytycznymi Twojej organizacji.

Ważne: usunięte emotikony są kasowane z wiadomości i reakcji. Nikt w organizacji nie może ich udostępniać ani z nich korzystać.

 1. Na komputerze otwórz Google Chat lub Gmaila.
 2. Kliknij Ustawienia a potem Zarządzaj niestandardowymi emotikonami.
 3. Po prawej stronie emotikonu, który chcesz usunąć, kliknij Więcej czynności  a potem Usuń emotikon  a potem Usuń.
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne