Google Hangouts đã được nâng cấp thành Google Chat. Tìm hiểu về việc chuyển từ Google Hangouts sang Google Chat

Tìm hiểu về người quản lý biểu tượng cảm xúc

Khi làm người quản lý biểu tượng cảm xúc trên máy tính, bạn có thể:

 • Tìm biểu tượng cảm xúc tuỳ chỉnh do thành viên trong tổ chức của bạn tạo ra.
 • Xoá những biểu tượng cảm xúc tuỳ chỉnh có vấn đề đối với mọi người trong tổ chức.

Tìm biểu tượng cảm xúc tuỳ chỉnh trong tổ chức

Bạn có thể tìm các biểu tượng cảm xúc tuỳ chỉnh mà thành viên trong tổ chức của bạn tạo ra. Bạn có thể tìm biểu tượng cảm xúc theo:

 • Hình ảnh
 • Tên
 • Tên của người tạo
 • Ngày tạo
 1. Chuyển đến Google Chat.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt  sau đó Quản lý biểu tượng cảm xúc tuỳ chỉnh.

 Mẹo: Bạn có thể tìm biểu tượng cảm xúc theo tên trong thanh tìm kiếm.

Xoá biểu tượng cảm xúc tuỳ chỉnh trong tổ chức

Bạn có thể xoá các biểu tượng cảm xúc có vấn đề hoặc không đáp ứng nguyên tắc trong tổ chức của bạn.

Lưu ý quan trọng: Biểu tượng cảm xúc bị xoá sẽ được thay thế trong các tin nhắn và phản ứng. Không ai trong tổ chức có thể chia sẻ hoặc sử dụng các biểu tượng đó.

 1. Chuyển đến Google Chat.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt  sau đó Quản lý biểu tượng cảm xúc tuỳ chỉnh.
 3. Ở bên phải biểu tượng cảm xúc bạn muốn xoá, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác  sau đó Xoá biểu tượng cảm xúc  sau đó Xoá.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
1026838
false