Tạo không gian

Quan trọng: Mọi thành viên của miền có quyền truy cập vào dịch vụ của Chat sẽ nhìn thấy được tên không gian.

Khi bạn muốn trao đổi với một nhóm người hoặc một tổ chức về một chủ đề, dự án hoặc mối quan tâm chung, hãy tạo một không gian trong Google Chat. Tìm hiểu thêm về không gian trong Chat.

Tạo không gian mới

  1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc Gmail.
    • Trong Gmail: Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Trò chuyện.
  2. Nhấp vào Cuộc trò chuyện mới sau đó Tạo không gian.
  3. Nhập tên không gian.
    • Không bắt buộc: Để thêm hình đại diện cho không gian, hãy nhấp vào biểu tượng Chọn một biểu tượng cảm xúc sau đó chọn một biểu tượng cảm xúc.
  4. Nhấp vào Tạo.

Mẹo: Sau khi tạo không gian, bạn có thể:

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính