Google Hangouts har uppgraderats till Google Chat. Läs mer om övergången från Google Hangouts till Google Chat.

Läs mer om när du bör använda och hur du organiserar ett rum

Använd ett rum om du vill kommunicera med en grupp personer eller en organisation om ett ämne, projekt eller delat intresse. Det går till exempel att skapa en plats där man diskuterar hundar eller F1-racing.

Med rum kan du

 • ha konversationer med andra på ett ställe 
 • organisera grupper runt delade filer, uppgifter och scheman
 • ha dedikerade rum för olika konversationer.

Organisera ett rum

Viktigt! Det går inte längre att skapa rum grupperade efter konversationsämne. Nya rum har i stället infogade trådar.

Det finns två typer av rum: Rum med infogade diskussioner och rum ordnade efter konversationsämne.

I rum med infogade trådar kan du antingen skicka ett meddelande till hela gruppen i huvudkonversationsfönstret eller svara på ett enskilt meddelande. Om du använder infogade trådar för att svara på ett enskilt meddelande förgrenar sig meddelandet till en separat konversation. Infogade trådar kan vara till hjälp när du vill svara på ett visst meddelande men ämnet för huvudkonversationen har ändrats eller om du vill ha en sidokonversation som inte stör flödet i huvudkonversationen.

Tips! Alla meddelanden måste inte ingå i en infogad tråd.

""

I rum som organiseras efter konversationsämnet grupperas meddelanden och svar tillsammans så att alla ser dem.  Alla meddelanden och svar måste vara en del av ett ämne och visas direkt i huvudkonversationsfönstret. När du svarar på ett tidigare ämne flyttas hela ämnet längst ned. 

""

Du hittar några fördelar och begränsningar för varje typ av rumsorganisation nedan.

Typ av rum

Fördelar Begränsningar

Organiserad via infogade trådar

Tips! Det här är standardtypen av rum.

 • Enkelt att överblicka och förstå vad som diskuteras i rummet.
 • Färre distraktioner så att du lättare kan fokusera på ämnen du bryr dig om.
 • Lätt att bläddra bland ämnena eftersom de finns på en och samma plats i trådnavigeringspanelen.
 • Trådsvar avbryter inte huvudkonversationen.
 • Du kan aktivera och inaktivera historiken.
Ordnade efter konversationsämne
 • Alla svar visas i huvudkonversationen. På så sätt kan du se alla meddelanden utan ytterligare klick.
 • Ämnen flyttas längst ned när det finns en uppdatering så att det är enkelt att se när det finns ett nytt svar på ett ämne. 
 • Det kan vara svårt att överblicka vad som diskuteras i rummet.
 • Svårt att ha sidokonversationer.
 • Det går inte att inaktivera historiken.
 • Det går inte att se alla ämnen.
 • Ett svar på ett tidigare ämne kan avbryta det aktuella diskussionsämnet.

För personliga e-postkonton är meddelandehistoriken aktiverad som standard. Om du har ett Workspace-konto anger administratören standardhistoriken för meddelanden. 

Dessa steg gäller endast rum med infogade trådar. 

Skapa ett rum med infogade trådar

 1. Öppna Google Chat eller Gmail.
 2. Under Rum Rum klickar du på  Nytt rum. 
 3. Klicka på Skapa rum Group Add.
 4. Ange ett rumsnamn. 
  • Valfritt: Du kan även lägga till en beskrivning och en rumsavatar. Om du vill lägga till en rumsavatar klickar du på Välj en emoji följt av välj en emoji. Om du inte väljer en emoji används en standardavatar.
 5. Du kan även göra följande:
  • Ange namn eller e-postadress för de personer du vill lägga till.
  • Ange appar eller Google-grupper som du vill bjuda in.
  • Välj på listan med föreslagna kontakter. 
 6. Välj en åtkomstnivå för organisationen:
  • Begränsad: Endast direkt tillagda och inbjudna användare har åtkomst till rummet. Gör hela rummet synligt genom att välja Alla i organisationen.
  • Alla i organisationen: Alla medlemmar i organisationen har åtkomst till rummet och får gå med om de har rummets länk. Läs mer om att skapa ett synligt rum.
  • Viktigt! Om du har ett jobb- eller skolkonto hos Google kanske du ser ytterligare målgruppsalternativ som skapats av administratören. Kontakta administratören om du har frågor om de tillgängliga målgruppsalternativen.
 7. Om du vill bjuda in externa personer till rummet markerar du Tillåt att personer utanför organisationen går med.
  • Viktigt! Om du väljer Alla i organisationen i steg 6 går det inte att inte tillåta att personer utanför organisationen går med i rummet.
 8. Klicka på Skapa.

Svara i en tråd

 1. Öppna Google Chat eller Gmail.
 2. Klicka på Rum Rum följt av välj ett rum.
 3. Svara genom att hålla muspekaren över meddelandet och klicka på Svara i tråd Gmail Chat till höger.
  • Tips! Om en tråd redan har svar kan du klicka på meddelandet för att öppna trådpanelen.
 4. Skriv meddelandet i meddelandefönstret längst ned i trådpanelen till höger om rummet.
 5. Klicka på Skicka Send.

Följ en tråd

Du följer automatiskt trådar som du startar, svarar på eller blir @omnämnd i. Så här följer eller slutar du att följa trådar: 

 1. I rummet klickar du på Svar Gmail Chat för tråden du vill följa eller sluta följa.
 2. Trådpanelen öppnas till höger i rummet.
 3. Välj ett alternativ uppe till vänster i trådpanelen:
  • Klicka på Följ om du vill följa en tråd. 
  • Klicka på Följer om du vill sluta följa en tråd.  

Interagera med trådnavigeringspanelen  

Så här visar du aktiviteten i ett rum:

 1. Öppna trådnavigeringspanelen genom att trycka på Aktiva trådar Gmail Chat uppe till höger i rummet.
 2. När trådpanelen är öppen kan du visa följande:
  • de senaste trådarna med nya svar
  • antal svar för varje tråd
  • din följningsstatus för varje tråd.

Trådar ordnas efter den senaste aktiviteten i trådens navigeringspanel. Så här filtrerar du trådar och relaterade svar:

Välj ett alternativ uppe till vänster i navigeringspanelen:

 • Om du vill filtrera trådar där du omnämns direkt i ett meddelande klickar du på Nämner mig.
 • Klicka på Följer om du vill filtrera trådar som du har startat, svarat på, @omnämnts direkt i eller valt att följa.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
false
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
1026838
false