Bruk PagerDuty-appen

Bruk PagerDuty-appen i Google Chat for å få varsler om PagerDuty-hendelser og bekrefte, håndtere og registrere nye hendelser.

Før du begynner

 • Du må ha tillatelse fra Google Workspace-administratoren din for å kunne installere apper.
 • Du må legge til appen i Chat. Finn ut hvordan du finner apper og legger dem til i Chat.
 • Du må ha en PagerDuty-konto med administrator- eller kontoeiertilgang for å konfigurere integrasjonen.

Konfigurer PagerDuty-appen i Chat

 1. Åpne Chat.
 2. Velg et alternativ:
 • Åpne en direktemelding med appen.
 • Gå til et rom der appen er med.
 1. For å logge på kontoen din og underdomenet ditt hos PagerDuty, klikk på Authorize (Autoriser). For å konfigurere appen må du logge på en PagerDuty-konto med administrator- eller kontoeiertilgang på underdomenet.
 2. Fullfør påloggingen på PagerDuty-nettstedet.
 3. Gi PagerDuty-appen i Chat tilgang til enkelte PagerDuty-tillatelser.
 4. Hvis du blir bedt om det, velger du den relevante PagerDuty-kontoen.
 5. Når tilkoblingen er fullført, konfigurerer du varselinnstillinger ved å skrive inn «/pd_settings».
 6. Klikk på Create New Settings (Opprett nye innstillinger).
 7. Velg PagerDuty-kilden du vil motta varsler fra.
 8. Merk av i boksene for elementene du vil ha varsler om i Chat.
 9. Klikk på Save (Lagre).
 10. (Valgfritt) For å legge til et annet prosjekt, skriv inn «/pd_settings» på nytt. Deretter klikker du på Authorize nederst i dialogboksen.

Du må konfigurere varsler i hvert rom der du legger til appen. Appen sender varsler til alle rom den er medlem av.

Endre appinnstillinger

Det er bare PagerDuty-administratorer eller -kontoeiere som kan endre innstillinger.

 1. Åpne Chat.
 2. Velg et alternativ:
  • Åpne en direktemelding med appen.
  • Gå til et rom der appen er med.
 3. Skriv inn «settings» (innstillinger).
  • Skriv inn «/pd_settings» i rommet. De gjeldende innstillingene for appen vises.
  • Hvis du er i en direktemelding med appen, kan du se alle de aktive PagerDuty-tilkoblingene dine.
  • Hvis du er i et rom, kan du se alle PagerDuty-tilkoblingene som er aktive i det rommet.
 4. For å endre eller slette en synlig tilkobling, klikk på Edit (Endre) eller Delete (Slett).
 5. For å opprette nye PagerDuty-tilkoblinger, klikk på Authorize (Autoriser).

Hvis du fjerner appen fra et rom, slettes appinnstillingene.

Bruk appen i rom

Når du bruker appen i rom, kan du bruke forskjellige kommandoer ved å skrive inn «/». For å se hele listen over kommandoer, skriv inn «/pd_help».

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
5168825707686951247
true
Søk i brukerstøtte
true