Khắc phục lỗi trong Google Chat trên máy tính

Nếu gặp lỗi trong Google Chat trên máy tính, bạn có thể thử áp dụng một số cách khắc phục.

Các lỗi có thể xảy ra:

  1. "Không thể tải Chat."
  2. "Đang cố kết nối với Chat."
  3. "Không thể tải danh sách không gian. Hãy thử lại sau một phút."
Gỡ cài đặt các ứng dụng và tiện ích của trình duyệt

Một số tiện ích và ứng dụng có thể không cho Google Chat tải. Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể:

  1. Gỡ cài đặt các tiện ích đang hoạt động.
  2. Gỡ cài đặt các ứng dụng đang hoạt động.
  3. Duyệt web ở chế độ riêng tư để tránh sử dụng các tiện ích.

Mẹo: Phần mềm chống vi-rút có thể khiến Google Chat không tải được.

Kiểm tra quyền của trang web

Đảm bảo trình duyệt của bạn không chặn những trang web sau:

Tìm hiểu cách thay đổi quyền của trang web trên Chrome. Nếu bạn không sử dụng Chrome, hãy truy cập vào trang web hỗ trợ của trình duyệt để tìm hiểu cách thay đổi quyền của trang web.

Kiểm tra mạng của bạn

Đảm bảo bạn có kết nối Internet và các miền dưới đây không bị quản trị viên mạng của bạn chặn:

Kiểm tra trình duyệt của bạn

Đảm bảo bạn sử dụng một trình duyệt được hỗ trợ. Chat trong Gmail không được hỗ trợ trên các trình duyệt cho thiết bị di động hoặc Internet Explorer.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính