Google Hangouts har uppgraderats till Google Chat. Läs mer om övergången från Google Hangouts till Google Chat.

Läs mer om hur Google Chat skyddar dig

Google Chat genomsöker filer och meddelanden för att skydda dig från skräppost, nätfiske och skadlig programvara.

Genomsökta filtyper och meddelanden

En antivirusgenomsökning utförs automatiskt på filer som laddas upp i Google Chat. Om Google Chat hittar skadlig programvara eller om filtypen inte är tillåten för bilagor:

  • Google Chat varnar dig.
  • Google Chat förhindrar nedladdning av filen.

Läs mer om filtyper som blockeras i Google Chat.

Läs om hur Google identifierar och rapporterar om sexuella övergrepp mot barn online

Google Chat identifierar sexuella övergrepp på barn enligt förordning (EU) 2021/1232, som föreskriver ett undantag från konfidentialitet vid kommunikation enligt artiklarna 5.1 och 6.1 i direktiv 2002/58/EG i syfte att bekämpa sexuella övergrepp online. 

Google tillåter inte att våra tjänster används för att skapa, ladda upp eller distribuera innehåll där barn exploateras eller utnyttjas. För att skydda vår tjänst använder vi teknik (dvs. hashmatchning) för att identifiera sådant innehåll. Om vi hittar sådant innehåll kan vi vidta lämpliga åtgärder, som att ta bort innehållet och inaktivera konton. Användare vars konton har inaktiverats får information om tillgängliga möjligheter till upprättelse om användaren inte håller med om vårt beslut. Användare inom Europeiska unionen kan även lämna in ett klagomål till landets relevanta dataskyddsmyndighet och de har rätt att begära gottgörelse på juridisk väg enligt förordning 2021/1232.

Relevant information, som kan innehålla personliga uppgifter och innehållet med överträdelsen, rapporteras till National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), som i sin tur vidarebefordrar rapporter till brottsbekämpande myndigheter runt om i världen när så är lämpligt.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
1026838
false
false