Đăng xuất khỏi Google Chat

Bạn có thể đăng xuất, xóa hoặc chuyển đổi giữa các tài khoản Google Chat trên mọi thiết bị.

Đăng xuất trên máy tính

  1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat hoặc tài khoản Gmail của bạn.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn.
  3. Nhấp vào Đăng xuất hoặc Đăng xuất khỏi tất cả tài khoản.

Đăng xuất khỏi máy tính khác

Nếu quên đăng xuất khỏi Google Chat trên máy tính khác, thì bạn có thể đăng xuất khỏi tài khoản từ xa. Đăng xuất trên thiết bị bạn không còn sử dụng.

Chuyển tài khoản và duy trì trạng thái đăng nhập

Nếu có nhiều Tài khoản Google, bạn có thể đăng nhập vào nhiều tài khoản cùng lúc. Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa các tài khoản và duy trì trạng thái đăng nhập cả hai.

Tìm hiểu cách đăng nhập vào nhiều tài khoản.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính