Xuất dữ liệu từ Google Chat

Nếu có Tài khoản Google, bạn có thể tải dữ liệu của mình xuống từ Chat. Bạn có thể tạo tệp lưu trữ để lưu giữ hoặc sử dụng dữ liệu trong một dịch vụ khác. Tìm hiểu cách tải dữ liệu của bạn xuống

Nội dung tải xuống của bạn bao gồm:

  • Thông tin hồ sơ người dùng
  • Trạng thái thành viên của bạn trong tin nhắn trực tiếp, tin nhắn theo nhóm và không gian
  • Tin nhắn cùng các tệp đính kèm trong tin nhắn trực tiếp, tin nhắn theo nhóm và không gian

Lưu ý: Tin nhắn theo nhóm và không gian do những người dùng có tài khoản công việc hoặc trường học tạo sẽ không được xuất chung với lịch sử trò chuyện của bạn.

Nếu bạn sử dụng tài khoản công việc hoặc trường học và muốn xuất dữ liệu, vui lòng liên hệ với quản trị viên của bạn. Tìm hiểu xem quản trị viên của bạn là ai.

Nếu là quản trị viên cấp cao của miền mua qua Google của mình, bạn có thể tải dữ liệu thuộc tổ chức của bạn xuống. Tin nhắn theo nhóm và không gian do những người dùng bên ngoài miền của bạn tạo sẽ không có trong tệp xuất. Tìm hiểu cách xuất dữ liệu Google Workspace thuộc tổ chức của bạn.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
15716186883669596199
true