Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Google Trò chuyện, trải nghiệm trò chuyện đơn giản trên Google Trò chuyện trong Gmail, được phát hành năm 2005. Năm 2013, chúng tôi bắt đầu thay thế Google Trò chuyện bằng Hangouts, trong khi vẫn cung cấp cho người dùng tùy chọn tiếp tục sử dụng Google Trò chuyện.

Hangouts cung cấp các cải tiến nâng cao qua Google Trò chuyện như trò chuyện nhóm, ứng dụng Android và iOS, gọi điện video nhóm và tích hợp với các sản phẩm khác của Google.

Google Trò chyện sẽ ngừng hoạt động vào ngày 26 tháng 6 năm 2017. Để tiếp tục trò chuyện và gọi điện video, hãy dùng thử Hangouts. Tìm hiểu thêm về Hangouts

false