Een klant overzetten naar Google

Als uw klant een offline contract heeft, kunt u niet de resellerrelatie beëindigen en de klant overzetten naar Google.

Als u een bepaalde klant niet meer wilt beheren, kunt u de resellerrelatie eenvoudig beëindigen en de klant overzetten naar Google. Als u dit doet, geldt het volgende:

  • De klant verschijnt niet meer in uw resellerconsole.
  • De klant wordt beheerd door Google.
  • Er gaat een proefperiode in voor de klant. De gegevens daarvan worden gemaild naar zijn hoofdgebruiker.
  • De overdracht kan niet ongedaan worden gemaakt.
  • U komt niet in aanmerking voor restitutie voor klanten met het jaarmodel (jaarlijkse betaling). Voor klanten met het jaarmodel (maandelijkse betaling) worden slechts kosten in rekening gebracht tot de datum waarop u de klant overzet naar Google.

Opmerking: Uw klant moet een hoofdgebruiker hebben in zijn domein voordat hij kan worden overgezet naar Google. Zie Beheerdersrollen toewijzen aan een gebruiker voor meer informatie.

Een klant overzetten naar Google

  1. Log in bij de resellerconsole.
  2. Klik op de pagina Klantenlijst op de naam van de klant.
  3. Scrol naar onderen op de pagina met klantgegevens.
  4. Klik op Resellerrelatie beëindigen.
  5. Klik op Einde van relatie bevestigen.

Kosteloze proefperiode

Als u een klant overzet naar Google, gaat een proefperiode in voor de klant. De lengte van de proefperiode is afhankelijk van het betalingsmodel dat de klant had vóór de overdracht. 

Betalingsplan Einddatum proefperiode Aantal licenties is gelijk aan
Abonnement met flexibel model Overstapdatum + 30 dagen Aantal gebruikers
Abonnement met jaarmodel Als de verlengingsdatum van de klant over meer dan 30 dagen is, is de einddatum van de proefperiode hetzelfde als de volgende verlengingsdatum.

Als de verlengingsdatum over minder dan 30 dagen is, is de einddatum van de proefperiode 30 dagen na de datum waarop de klant is overgezet.
Aantal licenties
In een proefperiode Overstapdatum + 30 dagen Aantal gebruikers
Opgeschort Geen proefperiode: de betaalde service begint op de datum dat de klant wordt overgezet Aantal gebruikers
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?