Zarządzanie zgodnością z protokołem SSL w usłudze Campaign Manager

Campaign Manager nie zezwala na umieszczanie niezabezpieczonych adresów URL (HTTP) w kodzie kreacji, przekierowaniach w kreacjach przekierowujących, pikselach wyświetleń, adresach URL ankiet ani tagach zdarzeń wyświetlenia. W tych miejscach możesz używać wyłącznie adresów zabezpieczonych (HTTPS). Aby uzyskać bezpieczne kreacje i adresy URL, skontaktuj się ze swoimi programistami i dostawcami.

 • Bezpieczne adresy URL rozpoczynają się od https i zazwyczaj używają protokołu SSL (Secure Sockets Layer) lub TLS (Transport Layer Security) do zabezpieczania informacji w internecie.

 • W usłudze Campaign Manager pojęcie „zgodność z SSL” odnosi się do elementów, które chronią informacje za pomocą dowolnej postaci adresów HTTPS. Pamiętaj, że elementy zgodne z SSL, takie jak reklamy, kreacje czy tagi zdarzeń wyświetlenia, mogą w rzeczywistości używać protokołu TLS, a nie SSL. „SSL” to tylko powszechny sposób określania bezpiecznych adresów URL.

Z poniższego przewodnika dowiesz się, jak protokół SSL działa w usłudze Campaign Manager.

Rozwiń wszystko   Zwiń wszystko

Protokół SSL w usłudze Campaign Manager

Wymagania związane z SSL w usłudze Campaign Manager

Campaign Manager wymaga używania bezpiecznych adresów URL (HTTPS) w kodzie kreacji, przekierowaniach, pikselach wyświetleń i adresach URL ankiet.

Aby upewnić się, że Twoje elementy są zgodne z SSL:

 • Kreacje dopuszczają używanie tylko bezpiecznych adresów URL w kodzie kreacji, ręcznie dodawanych adresach URL pikseli wyświetleń i ankiet oraz w przekierowaniach. Wszystkie adresy umieszczane w tych miejscach muszą być zabezpieczone (chociaż nie musisz ich wcale dodawać – możesz po prostu nie dodawać adresów niezabezpieczonych).

 • W reklamach możesz stosować tylko zabezpieczone tagi zdarzeń wyświetlenia. Nie możesz używać tagów niezabezpieczonych. Poza tym do reklam możesz przypisywać tylko kreacje zgodne z SSL. Nie możesz przypisywać niezgodnych kreacji.

 • Do miejsc docelowych możesz przypisywać tylko reklamy i kreacje zgodne z SSL. Nie możesz przypisywać do nich niezgodnych reklam ani kreacji.

 • Tagi zdarzeń wyświetlenia muszą używać bezpiecznych adresów URL pikseli wyświetleń lub ankiet – w przeciwnym razie nie będzie można stosować ich do reklam.

 • W aktywnościach Floodlight możesz stosować tylko zabezpieczone tagi dynamiczne (piksele doczepione). Poza tym od 7 lipca 2015 r. są one ładowane w bezpiecznych elementach iframe, co oznacza, że pozostałe niezabezpieczone tagi dynamiczne (piksele doczepione) w tych aktywnościach nie będą już przechwytywać informacji.

Pola wpływające na zgodność z SSL

Oto pola i właściwości, w których wymagane jest stosowanie zabezpieczonych adresów URL:

 • Kod zasobu. Jeśli sam zasób używa w kodzie kreacji niezabezpieczonych adresów URL, poproś programistę, by umieścił w nim adresy bezpieczne.

 • Kod HTML. Sprawdź kod w sekcji „HTML” właściwości kreacji niestandardowych i displayowych. Jeśli kreacja jest niezgodna, poproś programistę o jej zgodną wersję.

 • Sekcje „URL firmy zewnętrznej” w kreacjach VPAID, In-Stream i ogólnych Rich Media.

 • Przekierowania w kreacjach przekierowujących.

 • Adresy URL tagów zdarzeń wyświetlenia. Otwórz tagi na poziomie reklamodawcy lub kampanii i sprawdź ich adresy URL. Reklamy używające niezgodnych tagów zdarzeń wyświetlenia są niezgodne, a miejsca docelowe z przypisanymi niezgodnymi reklamami także są niezgodne (więc eksportują niezabezpieczone tagi miejsc docelowych).

  Nie dodawaj makra %ers! do tagów zdarzeń wyświetlenia. Jako że w zależności od kontekstu rozwija się ono do http lub https, może wprowadzić do linku monitorującego niezabezpieczony protokół (http). Jeśli Campaign Manager wykryje to makro w tagu zdarzenia wyświetlenia, oznaczy ten tag jako „Niezgodny”.

 • Tagi dynamiczne (piksele doczepione) w aktywnościach Floodlight. W sekcji „Tagi dynamiczne” właściwości aktywności Floodlight, w polu „Kod” tagów domyślnych lub tagów wydawcy. Niezgodny jest każdy kod, który nakazuje przeglądarce wywołanie adresu URL http.

Uwagi

 • W polach wpływających na zgodność z SSL można stosować protokół względny (//), bo w witrynach bezpiecznych zmieni się on w HTTPS.

 • Strony docelowe nie wpływają na zgodność kreacji i reklam z protokołem SSL. Możesz używać http dla wszystkich stron docelowych, w tym także w adresach URL w tagach zdarzeń kliknięcia i w sekcji „Tagi kliknięć” kreacji.

 • Kreacja graficzna w usłudze Campaign Manager jest zawsze zgodna, bo nie zawiera linków monitorujących ani innych treści z niezabezpieczonych źródeł.

Glosariusz pojęć związanych z protokołem SSL
 • SSL to sposób na zachowanie bezpieczeństwa informacji w internecie. Jest to skrót od Secure Sockets Layer. Wiele witryn stosuje SSL lub jego następcę – protokół TLS (Transport Layer Security) – do zabezpieczania swoich stron. Adres URL bezpiecznej witryny zaczyna się od https – s to skrót od „secure” (ang. bezpieczny). W zasadzie adresy URL, które zaczynają się od HTTPS, działają dokładnie tak samo jak te, które zaczynają się od http. Różni je to, że przy adresach zaczynających się od HTTPS serwer dodaje warstwę szyfrowania.

 • Bezpieczne adresy URL zaczynają się od HTTPS. Chronią one zawartość stron przy użyciu warstwy szyfrowania zwanej Secure Sockets Layer (SSL). Niezabezpieczone adresy URL zaczynają się od http. Jeśli adres URL witryny zaczyna się od HTTPS, to jest ona bezpieczna.

 • Zgodny: oznacza, że element jest zgodny z protokołem SSL i może być wyświetlany w bezpiecznych witrynach. Elementy zgodne z SSL mają w kodzie kreacji, pikselach wyświetleń i innych polach wpływających na zgodność z SSL wyłącznie bezpieczne adresy URL. Nie używają one żadnych adresów niezabezpieczonych, które mogłyby powodować problemy w bezpiecznych witrynach.

 • Niezgodny: oznacza, że element jest niezgodny z protokołem SSL. W takim przypadku element używa co najmniej jednego niezabezpieczonego adresu URL, który może powodować problemy w bezpiecznych witrynach. Niezgodne kreacje mogą na przykład mieć w kodzie niebezpieczne adresy URL. Niezgodne reklamy mogą korzystać z tagów zdarzeń wyświetlenia z niezabezpieczonymi pikselami. Niezgodność miejsca docelowego oznacza, że jest do niego przypisana co najmniej jedna niezgodna kreacja lub reklama.

Zwolnienia dotyczące chińskich zasobów reklamowych

Jeśli wyświetlasz reklamy w chińskich zasobach reklamowych, możesz potrzebować zwolnienia z wymogu zgodności z SSL, bo chińskie witryny nie obsługują tego protokołu. W razie potrzeby wymóg używania protokołu SSL w chińskich witrynach lub przez chińskich reklamodawców mogą wyłączyć przedstawiciele zespołu pomocy. Nie są możliwe żadne inne odstępstwa. Dowiedz się więcej o zwolnieniach dostępnych w Chinach.

Jak Campaign Manager obsługuje elementy niezgodne

Reklamy i kreacje
 1. Jeśli Campaign Manager wykryje, że Twoja reklama lub kreacja zawiera w polach wpływających na zgodność z SSL niezabezpieczone adresy URL, oznaczy ją jako „Niezgodna”.

 2. Niezgodnych reklam i kreacji nie możesz używać w nowych przypisaniach. Nie możesz na przykład przypisać niezgodnej reklamy do żadnych dodatkowych miejsc docelowych. Nie możesz też przypisać do niej żadnych dodatkowych kreacji.

 3. Niezgodne reklamy i kreacje, które są już przypisane, mogą zostać. Nadal będą wyświetlane w miejscach docelowych.

  • Campaign Manager zaczął wprowadzać nowe wymagania związane z SSL 16 czerwca 2015 r. Wcześniej przypisywanie elementów niezgodnych było dozwolone, więc do miejsc docelowych może być już przypisana pewna liczba niezgodnych reklam lub kreacji. Wszystkie przypisane elementy niezgodne mogą pozostać i nadal będą wyświetlane. Nie można już jednak przypisywać nowych takich elementów, chyba że zostaną one zmienione na zgodne.

Niezgodne miejsca docelowe
 1. Jeśli do Twojego miejsca docelowego są przypisane niezgodne reklamy lub kreacje, Campaign Manager oznaczy to miejsce jako „Niezgodne”.

 2. Niezgodnych miejsc docelowych nie można używać w nowych przypisaniach. Jeśli Twoje miejsce docelowe jest niezgodne (czyli ma przypisane niezgodne reklamy lub kreacje), nie możesz przypisać do niego żadnych dodatkowych reklam ani kreacji.

  Wyjątkiem jest sytuacja, gdy masz już do niezgodnego miejsca docelowego przypisane zgodne reklamy – wtedy możesz nadal przypisywać do nich zgodne kreacje. Innymi słowy, jeśli któraś z reklam przypisanych do niezgodnego miejsca docelowego jest zgodna z SSL, nadal możesz przypisywać do niej zgodne kreacje.

 3. Wszystkie niezgodne reklamy i kreacje przypisane już do miejsca docelowego mogą pozostać i będą w nim wyświetlane.

  • Jak wspomniano wcześniej, do miejsc docelowych w kampanii mogą już być przypisane niezgodne reklamy i kreacje, jeśli zostały one przypisane przed wprowadzeniem nowych wymagań zgodności z SSL (16 czerwca 2015 r.). Mogą one pozostać i nadal będą wyświetlane. Nie będzie można jednak dokonywać żadnych nowych przypisań, chyba że miejsce docelowe zostanie zmienione tak, by było zgodne (wszystkie przypisane do niego reklamy i kreacje zostaną zmienione na zgodne).

 4. Zgodne miejsca docelowe w usłudze Campaign Manager eksportują tylko tagi zabezpieczone. Jeśli jednak Twoje miejsce docelowe jest niezgodne (ma przypisane niezgodne reklamy lub kreacje), będzie eksportowało tylko tagi niezabezpieczone.

  • Campaign Manager to usługa zapewniająca bezpieczne, całościowe wyświetlanie reklam, co oznacza wyświetlanie bezpiecznych treści za pomocą bezpiecznych tagów w zabezpieczonych witrynach. Obejmuje to także bezpieczne tagi miejsc docelowych. Niezgodne miejsca docelowe eksportują niezabezpieczone tagi odpowiadające stanowi zgodności z SSL reklam i kreacji. Nie używaj niezabezpieczonych tagów miejsc docelowych w zabezpieczonych witrynach, bo mogą one sprawiać problemy wydawcom, powodować wyświetlanie ostrzeżeń w przeglądarkach użytkowników albo uniemożliwiać ładowanie reklam.

Niezgodne tagi zdarzeń wyświetlenia
 1. Jeśli piksel wyświetleń lub URL ankiety w tagu zdarzenia wyświetlenia nie jest bezpieczny, Campaign Manager oznaczy go jako „Niezgodny”.

 2. Niezgodnych tagów zdarzeń wyświetlenia nie można stosować do żadnych nowych reklam.

 3. Jeśli takie tagi zostały już wcześniej zastosowane, nadal pozostają aktywne i będą przechwytywać informacje. Jednak tag zdarzenia sprawi, że reklamy te będą uznawane za niezgodne, ponieważ korzystają z niezgodnego linku monitorującego.

  • Campaign Manager zaczął wprowadzać nowe wymagania związane z SSL między 16 czerwca a 7 lipca 2015 r. Wcześniej można było używać w reklamach niezabezpieczonych tagów zdarzeń wyświetlenia. Wszystkie niezgodne tagi zdarzeń wyświetlenia, które masz już zastosowane, pozostaną aktywne i będą nadal przechwytywać informacje. Nie będzie ich jednak można stosować do kolejnych reklam.

Aktywności Floodlight
 1. Campaign Manager nie zezwala na zapisywanie nowych aktywności Floodlight z niezabezpieczonymi tagami dynamicznymi (pikselami doczepionymi).

 2. Od 7 lipca 2015 roku niezabezpieczone tagi dynamiczne nie będą już przechwytywać informacji. Campaign Manager ładuje tagi Floodlight w bezpiecznym elemencie iframe. Jeśli tag dynamiczny nie zawiera HTTPS, nie ładuje elementu iframe, co oznacza, że nie przechwytuje żadnych danych.

  Poproś dostawcę o bezpieczne wersje tagów dynamicznych. Nie zmieniaj w nich http na HTTPS, bo wiele pikseli wyświetleń ma zupełnie inne bezpieczne adresy URL.

Rozwiązywanie problemów ze zgodnością z SSL

Jeśli napotkasz problemy wynikające z wymagania zgodności z SSL, prawdopodobnie będzie trzeba zmienić adresy URL w kreacjach, tagach zdarzeń lub tagach Floodlight. Poniżej znajdziesz instrukcje rozwiązywania problemów.

Moja kreacja jest niezgodna

Kreacje są niezgodne, jeśli zawierają niezabezpieczone adresy URL w kodzie, w ręcznie dodanych pikselach wyświetleń, w adresach ankiet lub w przekierowaniach.

 1. Otwórz właściwości kreacji w usłudze Campaign Manager.

 2. Gdy dowiesz się, gdzie leży problem, będziesz mógł go rozwiązać wraz z dostawcą lub programistą.

  • Jeśli niezgodne są ręcznie dodane piksele wyświetleń lub adresy URL ankiet, poproś dostawcę o zabezpieczoną wersję linku monitorującego.

  • Jeśli niezgodne jest przekierowanie, poproś dostawcę o zabezpieczone.

  • Jeśli przekierowania są zgodne, problemem jest prawdopodobnie niezabezpieczony adres URL w kodzie kreacji. Poproś programistę o bezpieczną wersję kreacji i prześlij ją zamiast kreacji niezgodnej.

Moja reklama jest niezgodna

Reklamy są niezgodne, jeśli mają przypisane niezgodne kreacje lub jeśli są do nich stosowane niezgodne tagi zdarzeń.

 1. Otwórz właściwości reklamy w usłudze Campaign Manager.

 2. Otwórz sekcję „Przypisania kreacji”.

 3. Sprawdź przypisane kreacje. Ich zgodność możesz sprawdzić w kolumnie „SSL”. Jeśli do reklamy są przypisane niezgodne kreacje, reklama też staje się niezgodna.

  • Jeśli któraś z przypisanych kreacji jest niezgodna, musisz cofnąć jej przypisanie lub zmienić jej właściwości, tak by była zgodna.

 4. Jeśli wszystkie przypisane kreacje są zgodne, a reklama nadal jest niezgodna, problem wynika z tego, że jest do niej stosowany co najmniej jeden niezgodny tag zdarzenia wyświetlenia.

  Sprawdź tagi zdarzeń:

  1. Otwórz sekcję „Tagi zdarzeń”.

  2. W sekcji „Tagi zdarzeń wyświetlenia” upewnij się, że w „Widoku” masz ustawioną wartość Stosowane tagi.

  3. Teraz możesz zobaczyć wszystkie tagi zdarzeń wyświetlenia stosowane do reklamy. Przewiń każdy wiersz w prawą stronę do kolumny „SSL”. Możesz w niej sprawdzić, czy dany tag jest zgodny z SSL.

  4. Wynotuj sobie wszystkie niezgodne tagi zdarzeń. Możesz cofnąć ich stosowanie lub zmienić ich adres URL.

   • Cofanie stosowania: zmień „Widok” na Tagi reklamodawcy/kampanii. Wybierz tagi zdarzeń, których stosowanie chcesz cofnąć, i kliknij Nigdy nie stosowane.

   • Zmienianie adresu URL tagu:

    1. Sprawdź kolumnę „Źródło”.

     • Jeśli źródłem jest reklamodawca, musisz zmodyfikować tag zdarzenia we właściwościach reklamodawcy. Odszukaj sekcję „tagi zdarzeń” i otwórz tag zdarzenia w widoku „Tagi reklamodawcy”.

     • Jeśli źródłem jest kampania, musisz zmodyfikować tag zdarzenia we właściwościach kampanii. Odszukaj sekcję „tagi zdarzeń” i otwórz tag zdarzenia w widoku „Tagi kampanii”.

    2. Poproś dostawcę o bezpieczną wersję linku monitorującego i wpisz go w polu URL tagu.

     Pamiętaj, że bezpieczne adresy URL tagów zdarzeń są czasem inne niż adresy niezabezpieczone. Czasami nie wystarczy po prostu zmienić http na HTTPS na początku.

     

Moje miejsce docelowe jest niezgodne

Miejsca docelowe wywodzą swój stan zgodności z SSL z przypisanych elementów. Są niezgodne tylko wtedy, kiedy mają przypisane niezgodne reklamy lub kreacje.

 1. Otwórz właściwości kampanii. Kliknij Widoki i wybierz widok Miejsca docelowe, reklamy i kreacje.

 2. Odszukaj miejsce docelowe.

 3. Przewiń w prawo do kolumny SSL. W tej kolumnie możesz sprawdzić, które reklamy i kreacje przypisane do tego miejsca docelowego są niezgodne. Wynotuj sobie je i wykonaj czynności opisane powyżej, by rozwiązać problemy z niezgodnymi reklamami lub kreacjami.

Moja aktywność Floodlight jest niezgodna

Problem polega na tym, że Twoja aktywność Floodlight ma co najmniej jeden niezabezpieczony tag dynamiczny (piksel doczepiony).

Sprawdź pola „Kod” w sekcji „Tagi dynamiczne”. Nie może w nich być żadnego kodu powodującego wywoływanie przez przeglądarkę niezabezpieczonego adresu URL. Na przykład tag <img src="http://www.example.com"> nakazuje przeglądarce wyświetlenie obrazu z adresu URL http, nie jest więc zgodny.

Poproś dostawcę o bezpieczne wersje tagów dynamicznych. Nie zmieniaj w nich http na HTTPS, bo wiele pikseli wyświetleń ma zupełnie inne bezpieczne adresy URL.

Użycie bezpiecznych tagów dynamicznych jest szczególnie ważne, bo od 7 lipca 2015 r. tagi niezabezpieczone nie przechwytują już informacji. Powodem jest automatyczne wczytywanie przez usługę Campaign Manager bezpiecznego elementu iframe razem z tagiem Floodlight – jeśli tag dynamiczny nie będzie zawierać https, nie załaduje elementu iframe, co oznacza, że nie przechwyci żadnych danych.

Mój tag zdarzenia wyświetlenia jest niezgodny

Problem polega na tym, że tag zdarzenia wyświetlenia zawiera niezabezpieczony adres URL. Campaign Manager nie zezwala na stosowanie niezabezpieczonych tagów zdarzeń wyświetlenia do reklam.

 1. Poproś dostawcę o bezpieczną wersję piksela wyświetleń lub adresu URL ankiety w tagu zdarzenia wyświetlenia.

  Pamiętaj, że bezpieczne adresy URL tagów zdarzeń są czasem inne niż adresy niezabezpieczone. Czasami nie wystarczy po prostu zmienić http na HTTPS na początku.

 2. Wpisz ten adres URL w polu URL tagu tagu zdarzenia. Jeśli nie możesz znaleźć tagu zdarzenia, wykonaj te czynności.

 3. Gdy dodasz bezpieczny link monitorujący, Campaign Manager zezwoli na zastosowanie tagu zdarzenia.

Jeśli tag zdarzenia został zastosowany przed wprowadzeniem nowych wymogów dotyczących zgodności z SSL, może zostać i nadal będzie przechwytywać informacje. Żadnej reklamy, która używa niezabezpieczonego tagu zdarzenia wyświetlenia, nie będzie można jednak stosować w nowych przypisaniach. Dzieje się tak dlatego, że Campaign Manager nie zezwala na tworzenie nowych przypisań z elementami, które nie są zgodne z SSL.

Nie mogę utworzyć przypisania z powodu problemów ze zgodnością z SSL

Campaign Manager nie zezwala na tworzenie nowych przypisań obejmujących niezgodne elementy.

 1. Otwórz właściwości kampanii. Kliknij Widoki i wybierz widok Miejsca docelowe, reklamy i kreacje.

 2. Odszukaj elementy, które chcesz przypisać.

 3. Przewiń w prawo do kolumny SSL. Sprawdź w tej kolumnie, czy wszystkie elementy, które chcesz przypisać, są zgodne z SSL. Wszystkie elementy biorące udział w przypisaniu muszą być zgodne.

 4. Gdy znajdziesz niezgodną reklamę, kreację lub miejsce docelowe, odszukaj odpowiednią sekcję powyżej, by rozwiązać problem:

  • Niezgodne kreacje

  • Niezgodne reklamy

  • Niezgodne miejsca docelowe

Pamiętaj, że przypisania utworzone przed wprowadzeniem nowego wymogu zgodności z SSL mogą pozostać w usłudze Campaign Manager i reklamy będą nadal wyświetlane.

Campaign Manager błędnie oznaczył moją kreację jako „Niezgodna”

Jeśli masz pewność, że Twoja kreacja jest zgodna z SSL, możesz zastąpić oznaczenie Campaign Manager w jej właściwościach i oznaczyć ją jako zgodną.

Nie zastępuj oznaczenia Campaign Manager, jeśli nie możesz upewnić się, że kreacja używa zabezpieczonych adresów URL. Wyświetlanie niezgodnych kreacji w zabezpieczonej witrynie może spowodować pojawienie się ostrzeżenia w przeglądarce użytkownika.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?