Weryfikacja wideo

Wydawcy mogą zmieniać rozmiar reklam wideo i umieszczać je w różnych lokalizacjach na stronie. Weryfikacja wideo określa, jak duża była reklama i w którym miejscu na stronie się wyświetliła, a także jej widoczność, liczbę wyświetleń i inne związane z nią dane.

W zależności od sposobu wyświetlania reklam wideo przez wydawcę dostępność funkcji opartych na VPAID takich jak Widok aktywny i Campaign Manager Weryfikacja może być ograniczona w przypadku kreacji wideo typu In-Stream, kreacji VPAID i przekierowujących kreacji wideo typu In-Stream. Aby te typy kreacji obsługiwały pomiary, musisz włączyć Widok aktywny w ustawieniach wideo In-Stream w miejscu docelowym.

 • Kreacje wideo typu In-Stream: funkcje są dostępne, jeśli wydawca obsługuje VPAID lub korzysta z pakietu IMA SDK do wyświetlania reklam wideo.

 • Przekierowujące kreacje wideo typu In-Stream: funkcje są dostępne, jeśli wydawca obsługuje VPAID lub korzysta z pakietu IMA SDK do wyświetlania reklam wideo. Musisz też włączyć adapter pomiarowy VPAID w ustawieniach wideo In-Stream w miejscu docelowym. Nie możesz użyć opcji „Niech zdecyduje Campaign Manager”. Dzięki temu Campaign Manager nie wyśle pustego tagu, jeśli wydawca nie obsługuje VPAID.

 • Kreacje VPAID: funkcje są dostępne, jeśli wydawca obsługuje VPAID lub korzysta z pakietu IMA SDK do wyświetlania reklam wideo.

Aby dowiedzieć się, czy te funkcje będą obsługiwane w konkretnej witrynie, skontaktuj się z jej wydawcą.

Kliknij Wideo na pasku bocznym, by wyświetlić podsumowanie wszystkich reklamodawców, kampanii, witryn i domen zawierających reklamy wideo. W przypadku każdej reklamy w wybranej grupie (reklamodawcy, kampanii itd.) zobaczysz te informacje:

 • Całkowita liczba wyświetleń reklamy wideo
 • Widoczność reklamy wideo
  • Określamy tę wartość (Wysoka, Średnia lub Niska) na podstawie innych obliczanych danych, w tym rozmiaru wideo, lokalizacji na stronie i opcjonalnie obecności innych filmów na stronie.
  • Przykłady: duży film w widocznym miejscu ma wysoką ocenę. Niewielki film w rogu strony lub w jej części widocznej po przewinięciu ma niską ocenę. Film bez dźwięku otrzymuje niską ocenę niezależnie od rozmiaru i pozycji.
    

   Video Prominence Chart: High, Medium, Low

   High Prominence - Green  Wysoka widoczność  Medium Prominence - Yellow  Średnia widoczność Low Prominence - Red  Niska widoczność

 • Dźwięk wyciszony na początku odtwarzania
  • Tak określamy reklamy z głośnością ustawioną poniżej 1%.
 • Liczba wymiernych wyświetleń używana do obliczania łącznej liczby wyciszeń (w przypadku wybrania wartości 000) na początku odtwarzania lub odsetek wyświetleń, w których dźwięk był możliwy do zmierzenia (w przypadku wybrania wartości %).
 • Rozmiary odtwarzacza
  • Mały (komputer: mniej niż 400 x 300 pikseli, urządzenie mobilne: do 20% powierzchni ekranu), duży (komputer: od 400 x 300 do 1280 x 720 pikseli, urządzenie mobilne: 21–90% powierzchni ekranu) lub HD (komputer: 1280 x 720 pikseli lub większy, urządzenie mobilne: ponad 90% powierzchni ekranu). Uwaga: aby odtwarzacz został zaklasyfikowany do danej wielkości, zarówno jego szerokość, jak i wysokość muszą przekraczać określony próg. Na przykład odtwarzacz o rozmiarach 2000 x 250 zostanie uznany za mały, a odtwarzacz o wielkości 1200 x 1200 – za duży.

   Liczbę reklam wyświetlonych w poszczególnych rozmiarach możesz zobaczyć na wykresie słupkowym:

   Video player size bar
   Po najechaniu myszą na słupek zobaczysz, że kolor czerwony reprezentuje rozmiar Mały, niebieski – Duży, a zielony – HD. Gdy klikniesz słupek, pojawi się okno z liczbami i wartościami procentowymi dotyczącymi każdego rozmiaru. (Więcej informacji o zawartości okna znajdziesz w sekcji „Wyskakujące okienko rozmiarów odtwarzaczy” poniżej).
 • Średni rozmiar odtwarzacza (na początku)
 • Średnie położenie odtwarzacza na stronach, na których został wyświetlony (na początku)
 • Liczba wymiernych wyświetleń używana do obliczania średniego położenia odtwarzacza (w przypadku wybrania wartości 000) lub odsetek wszystkich wyświetleń w kampanii, w których położenie odtwarzacza było możliwe do zmierzenia (w przypadku wybrania wartości %)
 • Liczba wymiernych wyświetleń używana do obliczania średniego rozmiaru odtwarzacza (w przypadku wybrania wartości 000) lub odsetek wszystkich wyświetleń w kampanii, w których rozmiar odtwarzacza był możliwy do zmierzenia (w przypadku wybrania wartości %).
 • Inne powiązane dane.

Wszystkie kolumny poza kolumną „Rozmiary odtwarzacza” możesz posortować rosnąco lub malejąco. Uwaga: kolumnę „Średni rozmiar odtwarzacza” możesz posortować według powierzchni odtwarzacza (długość x szerokość).

Obok nazw niektórych witryn może pokazywać się mała ikona informacji (litera „i” w kółku). Jeśli ją widzisz, może to oznaczać dwie różne rzeczy – najedź myszą na ikonę, by zobaczyć informacje o witrynie.
 • Wydawca nie zezwala Campaign Managerowi na przeprowadzanie pomiarów.
 • Campaign Manager wysłał temu wydawcy węzeł VPAID do mierzenia naszych odpowiedzi VAST, ale wydawca go nie wybrał.

Dowiedz się, co możesz zrobić w takim przypadku.

Wyskakujące okienko rozmiarów odtwarzaczy

W wyskakującym okienku „rozmiary odtwarzacza wideo” znajdziesz szczegółowe informacje o rozłożeniu rozmiarów odtwarzaczy, w których są wyświetlane reklamy.

Podsumowanie zawiera:

 • liczby i odsetki wyświetleń reklamy w poszczególnych rozmiarach (małym, dużym i HD);
  • Rozmiary reklam wyświetlanych na komputerach zależą od rozmiaru odtwarzacza w pikselach. Rozmiary reklam wyświetlanych na urządzeniach mobilnych zależą od rozmiaru odtwarzacza jako wartości procentowej powierzchni ekranu.
 • średni rozmiar odtwarzacza;
 • liczbę i odsetek wyświetleń, dla których możemy zmierzyć rozmiar odtwarzacza.

Na wykresie przedstawiono szczegółowe rozbicie szerokości i wysokości odtwarzaczy wideo. Każdy kwadrat reprezentuje konkretny zakres rozmiarów wideo, na przykład od 300 x 50 do 350 x 100. Kolor kwadratu oznacza liczbę wyświetleń dla danego rozmiaru – im jest ciemniejszy, tym więcej wyświetleń w odtwarzaczach danego rozmiaru zostało zarejestrowanych.

Aby zapewnić przejrzystość prezentacji, na wykresie nie uwzględniliśmy niektórych rozmiarów odtwarzaczy, w tym:

 • Odtwarzaczy, które zrealizowały mniej niż 0,2% łącznej liczby wyświetleń. Łączną liczbę takich wyświetleń znajdziesz na dole wykresu.

  Jeśli na przykład oglądasz dane obejmujące 1 000 000 wymiernych wyświetleń reklamy wideo, na wykresie nie zostaną uwzględnione rozmiary odtwarzaczy, w których reklama pojawiła się mniej niż 2000 razy. Załóżmy teraz, że są dwa takie rozmiary – jeden z 500 wyświetleniami i drugi z 1800 wyświetleniami. Na dole wykresu zobaczysz uwagę informującą, że wykres nie obejmuje 2300 (500+1800) wyświetleń.

 • Rozmiarów odtwarzaczy, które są za duże, by zmieścić się na wykresie. Łączną liczbę takich wyświetleń znajdziesz na dole wykresu, w rozbiciu na poszczególne rozmiary (mały, duży, HD).

  Załóżmy na przykład, że odtwarzacz wideo o wymiarach 4000 x 2000 zrealizował 10 000 wyświetleń. Ponieważ taki rozmiar nie mieści się na wykresie, na jego dole pojawi się informacja, że 10 000 wyświetleń HD nie zostało na nim uwzględnionych.

Uwaga: odtwarzacz, który zarówno zrealizował poniżej 0,2% wyświetleń, jak i jest zbyt duży, by zmieścić się na wykresie, zostanie wliczony w wyświetlenia poniżej wymaganego progu 0,2%.

Typ platformy

Weryfikacja wideo umożliwia filtrowanie informacji w oparciu o różne typy platform. Na przykład rozmiar odtwarzacza może być dla Ciebie mniej ważny na urządzeniach mobilnych albo może interesować Cię wyłącznie widoczność wyświetleń na komputerach.

Aby ograniczyć wyświetlane informacje do wybranej platformy:

 1. Kliknij pasek Szukaj elementów... (w prawym górnym rogu).
 2. Kliknij menu Typ platformy.
 3. Wybierz jedną z tych platform:
  • komputery,
  • tablety,
  • komórki wysokiej klasy: smartfon,
  • komórki średniej klasy: telefon z internetem.

Więcej informacji na temat typów platform znajdziesz w artykule o kategoriach technologii.

Informacje o pomiarach

P: Jeśli weryfikacja wideo i widok aktywny opierają się na VPAID, czy spowoduje to problemy dla wydawców, którzy nie obsługują VPAID? Czy uniemożliwi to wyświetlanie reklamy?

O: Nie. Pamiętaj, że podczas pomiaru węzeł VPAID nie jest wykorzystywany do wyświetlenia kreacji. Standard VAST oznacza, że odtwarzacz powinien wybrać kreację, która zadziała w jego przypadku. Campaign Manager wyraźnie deklaruje VPAID w odpowiedziach VAST, więc odtwarzacz powinien obsługiwać je prawidłowo i ignorować fragment VPAID odpowiedzi VAST, jeśli nie może wykonać kodu VPAID.

Niektórzy wydawcy, sieci i giełdy korzystają z systemów kontroli jakości, które mogą automatycznie oznaczać tagi VAST jako VPAID w przypadku zasobów reklamowych niezezwalających na VPAID. Campaign Manager współpracuje z tymi wydawcami, by upewnić się, że tagi nie są pomijane ze względu na VPAID, tylko sekcja VPAID jest ignorowana w zasobach, które jej nie obsługują.

P: Czy wszyscy wydawcy zezwalają na weryfikację wideo i pomiar widoczności?

O: Nie. Podczas korzystania z weryfikacji lub widoczności wideo odpowiedzi wideo obejmują opakowania VPAID umożliwiające pomiar. Niektórzy wydawcy nie zapewniają zgodności z VPAID, a inni nie akceptują opakowań VPAID Campaign Managera i zamiast tego odtwarzają kreację In-Stream bez opakowania. W takich przypadkach funkcja Weryfikacja w usłudze Campaign Manager nie może dokonywać pomiarów na potrzeby widoczności ani weryfikacji. Brak możliwości pomiaru jakości kupowanych przez Ciebie zasobów reklamowych oznacza prawdopodobieństwo nieprawidłowego naliczania kosztów.

P: Mimo to pozwalacie niektórym witrynom na rezygnację z weryfikacji wideo i pomiarów widoczności?

O: Tak, ale niechętnie. Musimy na to zezwalać, bo niektórzy wydawcy używają odtwarzaczy wideo, które nie są w pełni zgodne z VAST i nie potrafią przetwarzać reklam wideo typu In-Stream realizowanych z opakowaniem VPAID.

Inni wydawcy mogą używać odtwarzaczy z obsługą VAST, które ignorują opakowania VPAID reklamy wideo. Co prawda jest to bardziej zgodne ze standardem VAST, ale wciąż uniemożliwia Campaign Managerowi pomiar skuteczności wydawcy.

Trafikerzy mogą skonfigurować ustawienie domyślne dla nowych miejsc docelowych, korzystając z ustawień witryny, i określić, czy pomiary są dokonywane według miejsca docelowego.

P: Czy opakowanie VPAID Campaign Managera można określić jako narzucające się?

O: Nie. Opakowanie VPAID jest niewidoczne dla użytkownika – dokonuje pomiaru dla Campaign Managera, a potem odtwarza reklamę wideo.

P: Jak można mierzyć widoczność wydawcy, jeśli jego odtwarzacz nie jest zgodny z VPAID?

O: Widoczność i weryfikację możemy mierzyć na dwa sposoby:

 1. Za pomocą naszego opakowania VPAID
 2. Za pomocą pakietu IMA SDK Google

Wielu wydawców używa pakietu IMA SDK Google do odtwarzania reklam wideo In-Stream. Możemy zbierać pomiary od wszystkich wydawców korzystających z tego pakietu (na przykład z YouTube).

P: Co mogę zrobić, jeśli wydawcy nie zezwalają na weryfikację wideo ani pomiar widoczności?

O: Takie zachowanie wydawcy może przyczynić się do ponoszenia przez Ciebie wyższych kosztów. Poproś wydawcę, by wprowadził zmiany i korzystał z opakowań VPAID Campaign Managera. Nie powinno to powodować zastrzeżeń wydawcy – standard VPAID został wprowadzony w 2012 roku i jest powszechnie stosowany.

P: Mój wydawca ma problemy z opakowaniem VPAID. Czy mogę je wyłączyć?

O: Tak. Wybierz Trafikowanie w usłudze Campaign Manager > Miejsce docelowe, którego dotyczy problem > Ustawienia kreacji wideo typu In-Stream. Wyłącz opcję „Widok aktywny i Weryfikacja dla reklam wideo”, by opakowanie VPAID nie było już przesyłane do wydawcy.

P: Czy pomiary Widoku aktywnego będą działać w przypadku opakowanych tagów?

O: Tak, z ograniczeniami. Dostawcy zewnętrzni zajmujący się weryfikacją mogą dodać tagi miejsc docelowych Campaign Managera do powłoki VPAID z myślą o własnych pomiarach. Informacje o ograniczeniach VPAID i pomiarach Widoku aktywnego znajdziesz w początkowej sekcji artykułu powyżej. Jeśli tagi Campaign Managera są dodawane przez dostawcę zewnętrznego, mogą również wystąpić rozbieżności danych oraz opóźnienia wyświetlania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?