Przepływ zadań w traffickingu

Do traffickowania kampanii służy komponent Trafficking w usłudze Campaign Manager. Ten przewodnik zawiera szczegółowe instrukcje poruszania się po koncie, wyszukiwania i edytowania elementów, obsługiwania tagów oraz zarządzania dostępem. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Rozwiń wszystko   Zwiń wszystko

Omówienie

 • Reklamodawca: kliknij Reklamodawcy, by znaleźć odpowiedniego reklamodawcę i otworzyć jego ustawienia. Możesz tutaj skonfigurować elementy, które wpływają na kampanie reklamodawcy – np. na karcie „Kreacje” przesłać udostępnioną bibliotekę kreacji.

 • Kampania: kliknij Kampanie, by znaleźć odpowiednią kampanię i otworzyć jej ustawienia. Możesz tutaj przeglądać wszystkie jej elementy.

 • Administrator: kliknij Administrator, by zarządzać ustawieniami konta, np. dostępem użytkowników.

Kliknij wiersz elementu w usłudze Campaign Manager, by zobaczyć jego właściwości. W poszczególnych kolumnach znajdziesz takie informacje o elemencie jak stan, przypisania czy daty wyświetlania. Kliknij pasek wyszukiwania, by otworzyć menu z filtrami, które pozwalają zawęzić listę do pasujących elementów i ich przypisań.

Edytowanie elementów

Wybierz elementy, klikając ich pola wyboru. Wprowadź zmiany w wybranych elementach, klikając przyciski Stan, Edytuj przypisania i Edytuj wiele elementów. Możesz też kliknąć w wierszu, by wprowadzić zmiany bezpośrednio w nim – np. zmienić nazwę lub datę rozpoczęcia/zakończenia.

Edytowanie elementów

Kliknij dowolną reklamę, kreację lub miejsce docelowe, by wyświetlić ich właściwości. Okienko właściwości możesz powiększyć strzałkami w prawym górnym rogu.

Kliknij Zapisz, by zapisać zmiany, lub x w prawym górnym rogu, by zamknąć właściwości bez zapisywania.

Przeczytaj, jak zarządzać reklamami, kreacjami, miejscami docelowymi i witrynami.

Bezpośrednie edytowanie elementów kampanii

Kliknij dowolne pole w kampanii, które można edytować, i wprowadź zmiany. Następnie możesz kliknąć Zapisz lub Anuluj, aby je zapisać lub odrzucić. Zmiany możesz też zapisać lub odrzucić, naciskając Enter lub Esc na klawiaturze.

Po kliknięciu pola, które można edytować, strzałki w górę, w dół, w lewo i w prawo pozwalają przechodzić do kolejnych pól w kampanii. Aby otworzyć i zacząć bezpośrednio edytować nowe pole, naciśnij Enter. Więcej informacji o skrótach klawiszowych znajdziesz poniżej.

Edytowanie wielu elementów kampanii (zmienianie wielu wierszy naraz)

Wybierz wiersze w kampanii i kliknij przycisk Edytuj wiele elementów, by wprowadzić zmiany. Możesz naraz zmienić nazwy, stan, daty realizacji, wagi w rotacji kreacji i inne właściwości.

Możesz wybierać wszystkie typy elementów (reklamy, kreacje i miejsca docelowe). Zmiana nie musi mieć zastosowania do każdego wybranego wiersza. Na przykład możesz wybrać reklamy i miejsca docelowe, a potem wprowadzić zmiany zarówno we właściwościach tych reklam, jak i miejsc docelowych.

Jeśli chcesz zmienić właściwości przypisania (rotację, daty realizacji itp.), wybierz widok kampanii z menu Widoki – np. domyślny „Podsumowanie” – by widzieć struktury przypisań i wybrać wiersze we właściwych miejscach. Jeśli Twoja zmiana odnosi się do rotacji lub grupy kreacji, wybierz kreację w obszarze przypisanej do niej reklamy, tak by Campaign Manager wiedział, który przydział kreacji do reklamy ma zaktualizować. Podobnie, jeśli zmiana dotyczy właściwości przypisania reklamy do miejsca docelowego, wybierz reklamę poniżej miejsca docelowego, do którego jest przypisana.

Dowiedz się więcej o sposobach rozwiązywania problemów i poznaj szczegółowe instrukcje wykonywania typowych czynności.

Edytowanie stanu

Wybierz reklamy, kreacje lub miejsca docelowe i zmień ich stan w menu Stan. Dezaktywowanie reklamy przerywa jej wyświetlanie w miejscu docelowym. Pamiętaj, by nie dezaktywować wszystkich reklam wyświetlanych w aktywnym miejscu docelowym, bo może to przysporzyć problemów wydawcy.

Zmiana stanu kreacji powoduje jego zmianę wszędzie, we wszystkich kampaniach. Jeśli więc zdezaktywujesz kreację, przestanie ona być wyświetlana we wszystkich reklamach Twojego reklamodawcy.

Jeśli chcesz, by kreacja nie była już wyświetlana w określonej reklamie, po prostu zmień jej ustawienie w kolumnie Uczestniczy w rotacji na NIE, aby wykluczyć ją z rotacji kreacji w przypisanej reklamie. Więcej informacji o stanie

Edytowanie przypisań

Wybierz elementy w kampanii i kliknij Edytuj przypisania. Elementy muszą być jednakowego typu i mieścić się w tym samym miejscu docelowym (mieć pasujące lub automatyczne wymiary). Muszą też być zgodne z jednakowym środowiskiem renderowania (displayowym, In-Stream itd.). Więcej informacji

Możesz też zastąpić kreacje w reklamach. Wybierz kreacje, kliknij Zastąp kreacje i wskaż zamienniki. Campaign Manager usunie kreacje ze wszystkich przypisanych reklam i zastąpi je zamiennikami. Więcej informacji

Edytowanie stron docelowych
 1. Najpierw upewnij się, że w kampanii są wyświetlane odpowiednie wiersze i kolumny. Aby to zrobić, odszukaj menu „Widoki” u góry kampanii. Kliknij kolejno Widoki > Dostosuj widoki.

 2. W sekcji „Hierarchia” włącz „Reklama”, „Kreacja” i „Zdarzenie wyjściowe / tag kliknięcia”. W sekcji „Właściwości podstawowe” włącz „Strona docelowa”. Pozwoli Ci to sprawdzić, jakie strony docelowe będą używane w każdym elemencie.

 3. Zapisz widok niestandardowy (lub po prostu zamknij menu widoku).

 4. Spójrz na zawartość kolumny „Strona docelowa” w kampanii. Campaign Manager pokaże, jakie strony docelowe będą używane w zdarzeniach wyjściowych lub tagach kliknięć wyświetlanych w poszczególnych reklamach. Mogą one być różne dla różnych reklam w zależności od ustawień reklamy.

 5. Są to strony docelowe używane przez reklamy podczas wyświetlania kreacji. Kliknij stronę docelową, by ją zmienić.

  W zależności od typu zasobów dostępne są różne możliwości. Rodzaj wprowadzanych zmian możesz sprawdzać na etykietkach obok opcji. Więcej informacji o dostępnych możliwościach

Aby sprawdzić, które strony docelowe są ustawione na poziomie kreacji, kliknij Widoki > Kreacje i zdarzenia wyjściowe / tagi kliknięć. Campaign Manager pokaże strony docelowe ustawione w poszczególnych kreacjach.

Wybieranie wielu elementów kampanii jednocześnie

Widok kampanii pokazuje elementy na jednej długiej liście. Przewiń w dół, by dotrzeć do jej końca, lub użyj strzałek w prawym górnym rogu, by szybko przejść do przodu lub do tyłu.

Wybór wszystkich elementów na liście: kliknij pierwsze pole wyboru w lewym górnym rogu. Spowoduje to zaznaczenie wszystkich wierszy na liście. Jeśli kampania nie ma ustawionych filtrów, wybierzesz każdy jej element. Zazwyczaj filtry jednak są, więc lista obejmuje tylko niektóre elementy kampanii. Aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju elementy są na liście, sprawdź umieszczone nad nią menu „Widoki”. Sprawdź też filtry wyszukiwania (takie jak stan czy nazwa) na pasku wyszukiwania.

Wybór wielu elementów: zaznaczaj odpowiednie znajdowane elementy i przewijaj w dół, by zobaczyć kolejne. Łatwiejsze może być wyszukanie elementów i wybranie ich z wyników wyszukiwania.

Importowanie i eksportowanie arkuszy kalkulacyjnych

Nowy przepływ zadań w usłudze Campaign Manager jest realizowany w arkuszu kalkulacyjnym i ma na celu wyeliminowanie konieczności korzystania z zewnętrznych arkuszy. Nadal możesz kliknąć Importuj lub Eksportuj, by zaimportować lub wyeksportować arkusz kalkulacyjny z danymi kampanii. Zmiany zaimportowane w arkuszu zaktualizują kampanię w usłudze Campaign Manager. Więcej informacji

Możesz też kliknąć Raport, by wygenerować plik CSV zawierający wszystkie dane pokazane w bieżącym widoku kampanii. Obejmuje to wszystkie elementy z listy na stronie kampanii. W przeciwieństwie do arkusza kalkulacyjnego kampanii, pliku CSV nie można edytować.

Tworzenie elementów

Tworzenie reklam, miejsc docelowych i kreacji

Kliknij Nowy, by utworzyć miejsca docelowe, reklamy lub kreacje. Korzystając z tego menu, możesz też przesłać zbiorczo zasoby z adresów URL firm zewnętrznychzasoby kreacji lub dodać kreacje swojego reklamodawcy.

Dowiedz się, jak tworzyć miejsca docelowereklamy oraz dodawać kreacje.

Tworzenie lub kopiowanie kampanii

Aby utworzyć nową kampanię, kliknij w nagłówku Kampanie, a następnie Nowa.

Kliknij Kopiuj, by utworzyć kopię kampanii. Nowa kampania będzie miała te same właściwości co oryginał z wyjątkiem kreacji, reklam i miejsc docelowych, które nie są kopiowane. Więcej informacji o ustawieniach kampanii

Wyszukiwanie elementów w usłudze Campaign Manager

Konfiguracja kampanii lub reklamodawcy może stać się bardzo duża i zawierać wiele wierszy z takimi elementami jak reklamy, kreacje i miejsca docelowe. Poniżej przedstawiamy kilka porad:

 • Aby zawęzić listę, użyj paska wyszukiwania i menu „Widoki”.

 • Możesz przewijać wszystkie wyniki wyświetlone na jednej stronie. Na przykład możesz przewijać całą zawartość kampanii lub wszystkie kreacje danego reklamodawcy. Używając strzałek do przodu i do tyłu () w prawym górnym rogu, możesz też przechodzić między grupami wierszy.

 • Dzięki przyciskom w lewym górnym rogu możesz wyświetlać wszystkie lub tylko wybrane wiersze. Kliknij Wszystkie, by zobaczyć wszystkie wiersze. Kliknij Wybrane, by zobaczyć tylko wybrane przez siebie wiersze wraz z ich przypisaniami (jeśli jakieś są).

Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Korzystanie z paska wyszukiwania

Kliknij pasek wyszukiwania, by wybrać filtry albo wpisać odpowiednie nazwy lub identyfikatory.

 • Filtrowanie zawęża listę do wierszy z pasującymi elementami i ich przypisaniami. Gdy klikniesz pasek wyszukiwania, zobaczysz menu z filtrami, które możesz dodać.

 • Wpisz nazwę lub identyfikator na pasku wyszukiwania, by wyświetlić tylko elementy (oraz elementy do nich przypisane) zawierające tę nazwę lub identyfikator. Wpisane nazwy czy identyfikatory to też filtry, ale zamiast wybierać je z menu, tworzysz je samodzielnie. To jedyne właściwości, które trzeba podawać – wszystkie pozostałe możesz wybrać z menu filtrów.

 • Tylko paski wyszukiwania kampanii i pobierania/wysyłania tagów miejsc docelowych: tutaj możesz wyszukiwać wiele słów w nazwie (np. [aplikacja tablet]), ścisłe odpowiedniki ciągu znaków (w cudzysłowie) oraz wiele identyfikatorów.

 • Tylko pasek wyszukiwania kampanii: tutaj możesz wyszukiwać według typu zasobu głównego kampanii. 

Zobaczysz tylko te elementy, które pasują do wszystkich filtrów – im dokładniejsze filtrowanie, tym mniej wyników.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, przy filtrowaniu elementów usługi Campaign Manager zawsze pokazuje też kontekst w postaci przypisanych reklam, kreacji, miejsc docelowych itp. W kampaniach możesz jednak użyć menu „Kolumna”, by określić, jakie typy elementów chcesz widzieć.

Przykłady filtrów

 1. Powiedzmy, że klikasz pasek wyszukiwania i dodajesz filtr „Data rozpoczęcia” z zakresem od 01.03.15 do 01.04.15.

  Dzięki temu Campaign Manager pokaże tylko elementy z datą rozpoczęcia mieszczącą się w przedziale od 01.03.15 do 01.04.15 oraz ich przypisania. Możesz więc zobaczyć kreację z datą rozpoczęcia 10.03.15 wraz z przypisanymi do niej reklamami i miejscami docelowymi.

 2. A co się stanie, jeśli dodatkowo wpiszesz na pasku wyszukiwania napój gazowany i naciśniesz klawisz Enter? Będziesz mieć wtedy dwa filtry: zakres daty rozpoczęcia i nazwę.

  Campaign Manager pokaże tylko elementy z pasującą datą rozpoczęcia i nazwą, która zawiera wyrażenie „napój gazowany”, oraz ich przypisania. Możesz więc zobaczyć kreację z datą rozpoczęcia 10.03.15 i nazwą napój gazowany 345. Nie zobaczysz jednak kreacji z nazwą napój gazowany 345 i datą rozpoczęcia 01.02.15, bo nie pasuje ona do ustawionego zakresu (od 01.03.15 do 01.04.15).

Korzystanie z menu „Widoki” (dotyczy tylko kampanii)

Kliknij menu „Widoki” na stronie kampanii. Pozwala ono wybrać typy wierszy i kolumn pokazywane w tym widoku.

Wiersze zawierają elementy, np. reklamy lub kreacje. Kolumny zawierają informacje o elementach, np. daty rozpoczęcia lub strony docelowe.

 • Widoki domyślne to podstawowe układy danych kampanii, np. „Kreacje” (zawiera tylko wiersze z kreacjami) czy „Miejsca docelowe” (zawiera tylko wiersze z miejscami docelowymi).

 • Widoki niestandardowe to nazwane i zapisane przez Ciebie niestandardowe zestawy wierszy i kolumn. Aby utworzyć nowy widok, kliknij Dostosuj widok, zaznacz lub odznacz wybrane pola i zapisz wybór.

Wyświetlanie tylko wybranych elementów („Wszystkie” a „Wybrane”)

W lewym górnym rogu strony kampanii jest przełącznik Wszystkie/Wybrane, który pozwala zawęzić widok.

 • Opcja „Wszystkie” pokazuje wszystkie elementy na liście.

 • Opcja „Wybrane” pokazuje tylko zaznaczone elementy oraz ich powiązania. Te elementy są podświetlone i mają symbol zaznaczenia. Ich przypisania są wyświetlane w kolorze szarym.

Prawie wszystkie strony list w Traffickingu mają przełącznik „Wszystkie”/„Wybrane”,ale tylko widok kampanii zawiera elementy przypisane (bo inne strony, na przykład karty reklamodawcy, nie obsługują przypisań).

Przykłady

Spójrzmy na kilka przykładów działania widoków Wszystkie/Wybrane w kampanii. Powiedzmy, że masz reklamę z kilkoma przypisanymi kreacjami, miejscem docelowym i witryną.

 • Wybierasz widok „Podsumowanie” i zaznaczasz odpowiednią reklamę: „Wszystkie” pokazuje każdy element w kampanii. „Wybrane” pokazuje reklamę oraz przypisane do niej kreacje, miejsca docelowe i witrynę.

 • Wybierasz widok „Reklamy” i zaznaczasz odpowiednią reklamę: „Wszystkie” pokazuje każdą reklamę w kampanii. „Wybrane” pokazuje tylko tę zaznaczoną. Nie zobaczysz żadnej przypisanej kreacji ani miejsca docelowego, bo widok kampanii („Reklamy”) zawiera elementy tylko jednego typu. Odfiltrowuje te przypisane.

 • Wybierasz widok „Reklamy i kreacje” oraz zaznaczasz odpowiednią reklamę: „Wszystkie” pokazuje każdą reklamę i kreację w kampanii. „Wybrane” pokazuje tylko zaznaczoną reklamę oraz przypisane do niej kreacje. Nie zobaczysz żadnego przypisanego miejsca docelowego, bo widok kampanii zawiera tylko reklamy i kreacje.

Informacje o wyszukiwaniu tekstowym
Funkcja wyszukiwania tekstowego komputera (wywoływana np. za pomocą skrótu klawiszowego ctrl-F lub command-F) pozwoli Ci znaleźć szukany wiersz, tylko jeśli jest on wyświetlany na stronie w przeglądarce.

W przypadku kampanii oznacza to konieczność przewinięcia strony w dół w celu odnalezienia wiersza widocznego gdzieś na niej. Jeśli na przykład szukasz za pomocą wyszukiwania tekstowego elementu znajdującego się na dole strony kampanii, przeglądarka znajdzie go, dopiero gdy przewiniesz stronę na sam dół. Dlatego też do szukania elementów lepiej korzystać z paska wyszukiwania usługi Campaign Manager.

W innych częściach komponentu Trafficking, na przykład na stronie reklamodawcy czy liście profili użytkowników, wyniki są dzielone na strony usługi Campaign Manager. W takim przypadku wyszukiwanie tekstowe przeglądarki znajdzie tylko elementy widoczne na bieżącej stronie usługi Campaign Manager.

Zarządzanie tagami miejsc docelowych

Campaign Manager pozwala pobierać tagi, wysyłać je e-mailem oraz powiadamiać wydawców o opłacanych przez nich tagach, które muszą zatwierdzić i do których mają dostęp w swoim systemie.

Po przypisaniu właściwych reklam i kreacji do miejsc docelowych możesz przystąpić do generowania tagów. Aby rozpocząć, kliknij przycisk Tagi w nagłówku kampanii. Znajdziesz go w prawym górnym rogu, obok przycisków właściwości i importowania/eksportowania.

Zadania zbiorcze i skróty

Zadania zbiorcze
Skróty klawiszowe

Zaznaczanie pól wyboru

Do poruszania się między wierszami i zaznaczania pól wyboru na wszystkich listach elementów w usłudze Campaign Manager możesz używać klawiatury.

Aby dowiedzieć się, w którym wierszu aktualnie jesteś, naciśnij x. Campaign Manager zaznaczy wtedy pole wyboru tego wiersza. Nie można uzyskać żadnej innej wskazówki wizualnej.

 • j – przejdź do wiersza powyżej bieżącego.

 • k – przejdź do wiersza poniżej bieżącego.

 • x – zaznacz lub odznacz pole wyboru wiersza. Po zaznaczeniu wiersza możesz nacisnąć j lub k, aby szybko przejść do kolejnych wierszy, które chcesz zaznaczyć.

 • o – otwórz właściwości bieżącego wiersza.

 • Esc – zamknij właściwości.

Wybieranie i edytowanie pól w kampanii

Do wybierania i bezpośredniego edytowania pól w dowolnej kampanii możesz użyć klawiatury.

 • Kliknij w dowolnym polu do edycji w kampanii.

 • Po kliknięciu w polu wpisz wymagane zmiany.

 • Naciśnij Enter, aby zapisać zmiany, lub Esc, aby je odrzucić.

 • Teraz możesz przechodzić klawiszami strzałek (w górę, w dół, w prawo i w lewo) do innych pól w kampanii, które można edytować.

 • Naciśnij Enter, aby wprowadzić zmiany bezpośrednio w wybranym polu.

Importowanie i eksportowanie danych kampanii

 • Arkusz kalkulacyjny kampanii: kliknij przyciski Importuj lub Eksportuj, aby zarządzać arkuszem kalkulacyjnym całej kampanii. Możesz w nim zmienić wiele aspektów kampanii, a następnie zaimportować go z powrotem do usługi Campaign Manager. Dowiedz się, jak edytować arkusz kalkulacyjny kampanii.

 • Plik CSV bieżącego widoku: kliknij przycisk Raport, by wyeksportować plik CSV zawierający wszystkie wyświetlone obecnie dane kampanii. Dane uwzględnione w pliku zależą od wybranego widoku i ustawień filtrowania, czyli widoku wybranego w menu „Widoki” oraz filtrów wybranych przez kliknięcie paska wyszukiwania. Niewidoczne wiersze i kolumny nie pojawią się w wyeksportowanym pliku CSV. Pamiętaj, że pliku CSV nie możesz zaimportować z powrotem do usługi Campaign Manager. Służy on wyłącznie do celów informacyjnych.

Zarządzanie reklamodawcami i dostępem

Aby zmienić ustawienia administratora i reklamodawcy, kliknij w nagłówku Reklamodawcy lub Administracja. Te ustawienia nie są częścią widoku kampanii. Więcej informacji o ustawieniach reklamodawcyadministratora.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?