Trafikowanie kreacji wideo typu In-Stream

Omówienie kreacji wideo

Omówienie

Typy kreacji wideo

Są trzy główne typy kreacji wideo, z których możesz korzystać w Campaign Managerze:

 • Kreacje wideo typu In-Stream: zazwyczaj zawierają jeden film i nie są interaktywne.
 • Przekierowujące kreacje wideo typu In-Stream: umożliwiają Campaign Managerowi śledzenie innych kreacji wideo typu In-Stream, nawet jeśli są one wyświetlane z innego serwera reklam niż Campaign Manager. Przekierowująca kreacja wideo typu In-Stream nie ma żadnych zasobów i przekierowuje użytkowników pod określony przez Ciebie adres URL VAST. Dowiedz się więcej o przekierowujących kreacjach wideo typu In-Stream.
 • Video Player-Ad Interface Definition (VPAID): to kreacja Rich Media dostarczona jako dodatkowy typ zasobów multimedialnych w tagu VAST. VPAID zazwyczaj służy do wzbogacania reklam o elementy interaktywne w odtwarzaczu wideo In-Stream wydawcy. Kreacje VPAID mogą wstrzymać lub wyciszyć odtwarzacz wideo i wyświetlić własne treści, również interaktywne. Podobnie jak w przypadku VAST wydawca musi przestrzegać standardu VPAID, by poprawnie renderować zasoby VPAID. Dowiedz się więcej o standardzie VPAID w Campaign Managerze.

Kreacje wideo typu In-Stream i przekierowujące kreacje wideo typu In-Stream można dodawać bezpośrednio do Campaign Managera. Interaktywne reklamy VPAID trzeba utworzyć w Studio i zsynchronizować z Campaign Managerem. Wszystkie trzy formaty są dostarczane przez tagi miejsc docelowych pobierania z wyprzedzeniem, które udostępniają treści VAST.

Treści VAST w Campaign Managerze

VAST (Video Ad Serving Template) jest formatem tagów wideo na bazie XML zaprojektowanym w celu ujednolicenia komunikacji między odtwarzaczami wideo i serwerami, ułatwiającym ruch na różnych platformach publikowania treści. Tagi VAST dostarczają w pakiecie wszystkie pliki wideo do wyświetlenia, elementy towarzyszące i piksele śledzące do odtwarzacza wideo wydawcy. To od odtwarzacza wideo wydawcy zależy renderowanie i wyświetlanie tych zasobów. Dlatego odtwarzacz musi być zgodny ze standardem VAST, by akceptować tagi VAST. Wydany przez organizację IAB szablon VAST jest powszechnie stosowany w większości obecnych praktyk w dziedzinie wideomarketingu online.

Campaign Manager jest zgodny z formatami VAST 2.0, VAST 3.0 oraz VAST 4.0 i zapewnia tagi miejsc docelowych dla wszystkich tych formatów. Format VAST 3.0 jest zgodny wstecz z VAST 2.0 i oferuje więcej funkcji, np. obsługę ikon OBA i możliwe do pominięcia reklamy liniowe. Format VAST 4.0 jest zgodny wstecz z formatem VAST 3.0 i zapewnia obsługę plików mezzanine oraz identyfikatorów reklam uniwersalnych. Informacje o tym, jakie funkcje są dostępne w poszczególnych wersjach formatu VAST (2.0, 3.04.0) znajdziesz w specyfikacjach organizacji IAB.

Składniki kreacji wideo typu In-Stream

Plik wideo

Nieprzetworzony plik wideo przesyłany do Campaign Managera jest nazywany plikiem źródłowym. Programista może dostarczyć wiele jego wersji. Dodatkowo Campaign Manager transkoduje Twoje zasoby. Pliki transkodowane to alternatywne wersje pliku źródłowego. Mają inne formaty lub właściwości dobrane do określonych odtwarzaczy wideo lub przepustowości.

Plik źródłowy oraz dowolne inne jego wersje składają się na pliki do wyświetlenia. Każdy z nich zawiera te same treści wideo co oryginalny zasób. Różnią się jedynie formatem i właściwościami.

Możesz też dodać adresy URL do filmów hostowanych przez wydawców. Odtwarzacz korzysta z tych adresów, by pobierać treści wideo.

Wielu wydawców wymaga pliku źródłowego wysokiej jakości zamiast wersji transkodowanych. Nazywamy go plikiem mezzanine. Przesłany plik źródłowy będzie dołączony do tagów VAST 4.0 jako plik mezzanine.

Jeśli zamieścisz wiele plików do wyświetlenia lub adresów URL, system wydawcy może wybrać najlepszą wersję zasobów dla każdego wyświetlenia na podstawie takich czynników jak typ urządzenia, szybkość połączenia i rodzaj odtwarzacza wideo w witrynie. W ten sposób możesz też udostępnić użytkownikom różne rozdzielczości, które będą mogli ustawić podczas oglądania filmu.
Kreacje towarzyszące (opcjonalnie)

Możesz dodać zasoby graficzne lub HTML5, które Campaign Manager będzie wyświetlać w odtwarzaczu audio lub wideo wydawcy. Są one dostarczane w tym samym tagu VAST co pliki do wyświetlenia. Elementy towarzyszące wyświetlają się podczas odtwarzania głównej zawartości i po jej zakończeniu.

Proces

Najpierw media planner współpracuje z autorami witryny i kreacji, by przygotować zasoby. Następnie trafiker konfiguruje kreacje do wyświetlania w usłudze Campaign Manager.

Planowanie mediów
 1. Reklamodawca i wydawca witryny zawierają umowę, by wyświetlać reklamy z kreacjami wideo.
 2. Media planner potwierdza, że witryna obsługuje kreacje wideo typu In-Stream w standardzie IAB VAST 2.0, 3.0 lub 4.0.
 3. Media planner zbiera informacje o specyfikacjach witryny dotyczących kreacji wideo, takich jak format, rozdzielczość i wymiary/orientacja. Pozwalają one utworzyć kreacje zgodne z konkretną witryną.
 4. Programista tworzy pakiet z kreacją wideo w oparciu o specyfikacje witryny.
 5. Programista i media planner upewniają się, że trafiker ma potrzebne zasoby wideo i informacje o linku monitorującym, by skonfigurować reklamę w Campaign Managerze.

Kliknij tutaj, by poznać szczegółowe etapy planowania mediów.

Trafikowanie

Gdy planowanie mediów jest zakończone, trafiker używa Campaign Managera do skonfigurowania reklam, które mają wyświetlać kreację wideo w witrynie.

 1. Trafiker gromadzi zasoby wideo od programisty i media plannera. Potwierdza też wszystkie strony docelowe i linki monitorujące (piksele wyświetleń, moduły do śledzenia kliknięć itd.).
 2. Trafiker dodaje zasoby wideo od programisty do Campaign Managera. Mogą to być przesłane pliki lub tylko adres URL filmu hostowanego przez wydawcę. Trafiker może użyć dynamicznego wybierania zasobów, jeśli konfiguruje wiele zasobów z tym samym przekazem kreacji.
 3. Trafiker ustawia właściwości kreacji typu In-Stream w Campaign Managerze. Właściwości te pomagają zidentyfikować kreację wideo w raportach i określają, jak wyświetla ona treści.
 4. Trafiker może też dodać kreacje towarzyszące i dołączyć adresy URL innych firm, które rejestrują dane o kreacjach, w tym o interakcjach użytkownika.
 5. Następnie trafiker przypisuje kreacje do reklam, a reklamy do miejsc docelowych.
 6. Trafficker generuje tagi dla miejsc docelowych z kreacjami, testuje tagi i wysyła je do wydawcy (lub udostępnia je do pobrania w naszym systemie opłacanym przez wydawcę).
 7. Trafiker rozwiązuje wszelkie problemy, które wystąpiły po uruchomieniu, i sprawdza raporty.
Kliknij tutaj, by poznać podstawy trafikowania.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?