Sağlanan listeler

Sağlanan listeler, Campaign Manager 360'ın özel segment oluşturma yeteneklerini, iş gereksinimlerinize uygun şekilde geliştirebilmenizi ve reklam kampanyalarınızın çevrimdışı verilerini online yeniden pazarlama etkinliklerinizle birleştirebilmenizi sağlar. Eşleşme tablolarını indirdikten sonra yeniden hedefleme açısından ilgilendiğiniz kullanıcıların çerezlerini ayrı ayrı filtreleyip seçerek Veri Aktarımı dosyalarındaki sinyallerden yararlanabilirsiniz. Kitle listesi dosyalarınızı Google Cloud Storage'ı kullanarak yüklediğinizde, seçtiğiniz çerezler belirli bir kitle listesiyle ilişkilendirilir ve daha sonra, bunları reklamları yeniden hedeflemek için kullanabilirsiniz. Kitle listelerinin nasıl çalıştığıyla ilgili daha fazla bilgi

Hatırlatıcı olarak, kitle listelerini kullandığınızda kimlik bilgilerinin aktarılması ve belirli kullanıcı özelliği türlerinin toplanması ve hedeflenmesiyle ilgili yasaklar da dahil olmak üzere, geçerli tüm sözleşme ve politika kısıtlamalarına uymanız gerekir (kitle gizlilik politikaları hakkında bilgi). Ayrıca, çocuklara yönelik sitelere reklamlar yerleştirecekseniz veya bu tür sitelerle çalışıyorsanız lütfen COPPA yönergelerimize de bakın.

Kullanım alanları

Veri Aktarımı dosyalarındaki bilgilerle birleştirdiğiniz kendi özel verilerinizi kullanarak karmaşık listeler oluşturabilirsiniz. Örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Çapraz satış ve daha pahalı ürünün satışı: Belirli özel Floodlight değişkenlerine (premium otel odası rezervasyonu gibi) dayalı kitle listeleri oluşturun ve yeni ürün grupları ile tanıtımları satmak için görüntülü reklamlar kullanın. Etkinlik Veri Aktarma dosyalarınızdaki özel Floodlight değişkenlerini, birden çok etkinlikte bir listeye eklemek üzere uygun çerezleri seçmek için kullanabilirsiniz.
 • Abone olanlar ile olmayanların karşılaştırması: Oturum açmış kullanıcıların veya CRM sistemlerine katılmış abonelerin bilgilerine dayalı kitle listeleri oluşturun. Reklam etiketlerine veya Floodlight etiketlerine geçirilen anonim hale getirilmiş bir etkinlik kimliğini kullanabilir, ardından bu verileri, listeye eklenecek uygun çerezleri seçmek üzere çevrimdışı CRM'niz ya da site Analytics verilerinizle eşleştirebilirsiniz.
Sağlanan listelerin faydaları

Çerezleri, Google Cloud Storage'ı kullanarak kitle listelerinize yüklemenin faydalarından bazıları aşağıda belirtilmiştir.

 • Google Cloud Storage, hızlı yüklemelere olanak tanır ve varsayılan olarak güvenli olan HTTPS'yi kullanır.

 • Dosyaları yüklemek için üç farklı yöntem kullanabilirsiniz: kullanıcı arayüzü, komut satırı veya API üzerinden.

 • Her gün istediğiniz sayıda liste yükleyebilirsiniz.

 • Dosyalar, liste başına bir dosya ile sınırlanmayıp birden çok liste içerebilir.

Kitle listelerinizi yükleme

Ön koşullar

Sağlanan listeleri kullanmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

 • Geçerli bir Campaign Manager 360 kullanıcısı olmalısınız.

 • Hesap yöneticinizle iletişim kurup hesabınızda Veri Aktarımı özelliğinin etkinleştirilmesini sağlayın.

 • Kullanıcıların Google Cloud Storage'daki verilere erişimini yönetmek için bir Google Grubu oluşturun (Daha fazla bilgi). Bu Grubun yönetimi tamamen sizin sorumluluğunuzda olur. Veri Aktarımı için oluşturduğunuz Google Grubu'nu kullanabilirsiniz. Talimatlar için Veri Aktarımı dosyalarınıza erişim başlıklı konuya bakın.

Listelerinizi yükleme

 1. Platform Çözümleri Danışmanınıza bir istekte bulunun. Verilerinizi düzenlemek için Google Cloud Storage'da iki paket oluştururuz ve her bir grubun adını size sağlarız. İlk paket verileri yükleyeceğiniz yerdir; ikinci paket ise sonuç günlük dosyalarını indirmeniz içindir ve salt okunur bir pakettir. Paketler hakkında daha fazla bilgi

 2. Çerezlerin yükleneceği bir kitle listenizin bulunduğundan emin olun. Yeni bir liste oluşturabilir veya mevcut bir listeyi kullanabilirsiniz. Kitle oluşturma ve mevcut kitleleri düzenleme konusuna bakın

 3. Verileri, ayırdığınız Google Cloud Storage paketine yükleyin. Dosya adları, başlıklar ve genel olarak biçimlendirmeyle ilgili yönergeler için aşağıdaki "Dosya biçimlendirmesi" konusuna bakın.

 4. Kullanabileceğiniz üç farklı yükleme yöntemi vardır; tüm verileriniz ayrılan gruba yüklendiği sürece hangi yöntemi seçtiğiniz fark etmez. Altyapınızla en uyumlu çözümü seçmenizi öneririz. gsutil ve API erişim seçenekleri, Veri Aktarımı dosyalarınıza erişmek için otomatik sistemleri kullanmanıza olanak tanır.

  • Cloud Storage kullanıcı arayüzüne tarayıcınızdan erişin. URL, şuna benzeyecektir: http://storage.cloud.google.com/grup_adi

  • Python tabanlı bir komut satırı aracı olan gsutil aracını kullanın.

  • Google Cloud Storage REST API'yi kullanın.

 5. Sistemimiz paketleri tarar ve yeni verileri yaklaşık olarak saatte bir işler. Yüklediğiniz dosyalar, yükleme paketinden günlük dosyası paketine taşınır ve aynı ad ve yeni bir uzantıyla bir günlük dosyası oluşturulur.

 6. Yüklemenizin başarılı olduğunu doğrulayın ve günlük dosyası paketini denetleyerek işlemle ilgili diğer ayrıntılarını görüntüleyin. İşlem başarılı olduysa yeni çerezler, kitle listesine eklenir ve yeniden hedefleme için uygun hale gelir.

  • Bir liste başarıyla yüklendiyse günlük dosyasının bir .success uzantısı olur.

  • Yükleme başarısız olduysa günlük dosyasının bir .fail uzantısı olur.

Dosya biçimlendirmesi

Bir kitle listesi dosyasının başarıyla yüklenmesi için dosya adı, başlık ve içeriğin belirli ölçütleri karşılaması gerekir.

Dosya adları

Dosya adı, dosyayı işlemek için kullanılan şu bilgileri içermelidir.

accountid_floodlightConfigurationid_yyyymmdd_uploadnumber.dat

Burada:

 • accountid, Campaign Manager 360 hesap kimliğinizdir.
 • floodlightConfigurationid, listeye sahip olan reklamverene başvuruda bulunmalıdır.
 • yyyymmdd, dosyanın yüklenmekte olduğu tarihtir.
 • uploadnumber, belirli bir günde gerçekleşen bağımsız yüklemelerin birbirinden ayırt edilmesi için sağlamanız gereken benzersiz bir sayıdır. Bu herhangi bir sayı olabilir ve sıralı veya dosyalar işlenirken dikkate alınan bu değerin sırası olmasına gerek yoktur.
 • .dat, dosya uzantısıdır. ZIP biçimi (sıkıştırılmış dosyalar) şu anda desteklenmemektedir.

Dosya başlıkları

Dosyanın geri kalanına ilişkin veri biçimini oluşturmak için dosya başlığını kullanın. Sonraki her satır, başlıkta belirttiğiniz veri türlerini, belirtildikleri sırayla içermelidir. Tüm dosya başlıkları, aşağıda gösterildiği gibi küçük harflerden oluşmalıdır. Aşağıdaki veri türleri ve anahtar kelimeler desteklenir:

 • cookie_encrypted: Alfa-sayısal değer.
 • cookie_decimal: (İsteğe bağlı) Herhangi bir sayısal değerdir.

 • list_id: Çerezin eklenmesi gereken kitle listesi kimliği.
 • timestamp: (İsteğe bağlı) Dönemin başlangıcından bu yana geçen saniye sayısı.
 • delete: (İsteğe bağlı) Listedeki bir çerezi silmek için kullanın. "true" (doğru/sil) seçeneğini temsil etmesi için 1 değerini veya "false" (yanlış/silme) seçeneğini temsil etmesi için 0 değerini girebilirsiniz. Boş bir dize de "false" (yanlış) değerini temsil eder.
Her dosya üst bilgisinin list_id ile cookie_encrypted veya cookie_decimal veri türlerini içermesi gerekir. Dosyadaki diğer tüm sütunlar genellikle isteğe bağlıdır.

Dosya içeriği

Dosya içeriği, başlıktan sonraki her şeyi içerir. Kitle listesi dosyaları aşağıdaki ölçütleri karşılamalıdır; aksi takdirde, başarılı bir şekilde işlenmezler.

 • Dosyalar, CSV biçimini izlemelidir. Her satırda, sütun sayısı tam olarak başlıktaki sütun/anahtar kelime sayısı kadar ve değerler, aynı sırada olmalıdır. Bir sütun eksikse, bu sütunu belirtmek için bir virgül kullanın.

 • Listeler yinelenen çerezleri içeremez.

 • Her bir dosya, birden çok listeye ilişkin veri içerebilir. Ancak bunun için, listelerin tamamına aynı reklamverenin sahip olması gerekir. Dosyalarınızın geçerli liste tanıtıcılarını içerdiğinden emin olun.

 • Her bir listenin boyutu, aynı anda 50 milyon çerezden fazla olmamalıdır. Bir veya iki büyük dosya yerine, aynı anda birden çok küçük dosya yüklemeniz önerilir.

 • Değerlerin geri kalanı, Veri Aktarımı dosyalarınızdan gelebilir ve başlıkta ayarladığınız değerler ve sıralamayla eşleştikleri sürece herhangi bir sıralamayla görünebilirler.

 • Satır sonları için WIN veya UNIX stilini kullanabilirsiniz, ancak tüm dosyalar aynı stili kullanmalıdır.

Aşağıda, doğru biçimlendirilmiş bir dosya örneği verilmektedir. Dosya, başarıyla işlenmelidir.

Başarılı yükleme

Üst bilgi:

cookie_encrypted,list_id

Dosya içeriği:

22a569d88c010015,56432
22a569d88c010017,56432
22a569d88c01001a,56433

Aşağıda, başarılı bir şekilde işlenmeyecek, yanlış biçimlendirilmiş bir örnek gösterilmektedir.

Başarısız yükleme

Üst bilgi:

cookie_encrypted,list_id,timestamp

Dosya içeriği:

22a569d88c010015,1234,1111
22a569d88c010017,1234,
22a569d88c01001a,1234

Sondaki virgül eksik olduğu için son satırın geçersiz olduğuna dikkat edin.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?