Thông báo

Nếu bạn cần được hỗ trợ về Camera Pixel, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp về Camera Pixel

Thay đổi chế độ cài đặt của máy ảnh

Bạn có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt cho ảnh và video. Ví dụ: bạn có thể bật hoặc tắt chế độ ban đêm, đèn flash, đồng hồ hẹn giờ.

Bật Chế độ ban đêm

Chụp những bức ảnh tươi sáng, rõ nét trong điều kiện ánh sáng yếu

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 2. Trên màn hình "Chế độ đêm", hãy nhấn vào Tắt hoặc Bật.

Chế độ cài đặt của Máy ảnh Go: Chế độ đêm

Lưu ý: Tính năng này chỉ có trên một số thiết bị

Bật HDR

Tăng sáng, mở rộng dải màu và cải thiện độ rõ nét

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 2. Trên màn hình “Cải thiện HDR”, hãy nhấn vào Tắt hoặc Bật.

Chế độ cài đặt của Máy ảnh Go: Cải thiện HDR

Lưu ý: Tính năng này chỉ có trên một số thiết bị

Sử dụng đèn flash

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 2. Trên màn hình “Đèn flash”, hãy nhấn vào biểu tượng Tắt , biểu tượng Tự động hoặc biểu tượng Bật Chế độ đèn flash.

Chế độ cài đặt của Máy ảnh Go: Đèn flash

Sử dụng đồng hồ hẹn giờ

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 2. Trên màn hình "Hẹn giờ", hãy nhấn vào biểu tượng Tắt đồng hồ đếm ngược, 3 giây hoặc 10 giây .

Chế độ cài đặt của Máy ảnh Go: Chế độ đêm

Bật tính năng Làm đẹp khuôn mặt

Điều chỉnh bề mặt da

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 2. Trên màn hình "Làm đẹp khuôn mặt", hãy nhấn vào Tắt hoặc Bật.

Chế độ cài đặt của Máy ảnh Go: Làm đẹp khuôn mặt

Chọn tỷ lệ khung hình cho ảnh

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 2. Trên màn hình "Tỷ lệ khung hình của ảnh", hãy nhấn vào 4:3 hoặc 16:9.

Chế độ cài đặt của Máy ảnh Go: Tỷ lệ khung hình của ảnh

Lưu ý: Tính năng này chỉ có trên một số thiết bị

Bật tuỳ chọn Lưu ảnh chân dung tự chụp như đã xem trước (phản chiếu ảnh chân dung tự chụp)

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 2. Trên màn hình "Lưu ảnh chân dung tự chụp như đã xem trước", hãy nhấn vào Tắt hoặc Bật.

Chế độ cài đặt của Máy ảnh Go: Chế độ đêm

Bật Loại lưới

Tạo khung cho ảnh dễ dàng hơn

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 2. Trên màn hình “Loại lưới”, hãy nhấn vào Tắt hoặc Bật.

Chế độ cài đặt của Máy ảnh Go: Loại lưới

Bật vị trí

Lưu thông tin vị trí cho ảnh và video

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 2. Trên màn hình "Vị trí", hãy nhấn vào Tắt hoặc Bật.

Chế độ cài đặt của Máy ảnh Go: Vị trí

Lưu ý: Để bật tính năng này lần đầu tiên, hãy cho phép ứng dụng Máy ảnh của Google truy cập vào thông tin vị trí của thiết bị.

Chọn tuỳ chọn bộ nhớ

Chọn vị trí lưu ảnh và video

 1. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 2. Trên màn hình "Bộ nhớ", hãy nhấn vào biểu tượng để chọn thiết bị hoặc nhấn vào biểu tượng để chọn thẻ SD.

Chế độ cài đặt của Máy ảnh Go: Bộ nhớ

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính