Xem các sự kiện Lịch Google trên Lịch Apple

Bạn có thể thấy các sự kiện Lịch Google trên lịch Apple ở máy Mac, iPhone hoặc iPad của bạn.

Xem các sự kiện Lịch Google trên lịch Apple

Lưu ý: Đảm bảo bạn có phiên bản Lịch Apple mới nhất và hệ điều hành Apple mới nhất trên máy tính. Hãy tìm hiểu cách tìm hệ điều hành của máy tính Apple hoặc cập nhật hệ điều hành của máy tính.

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Lịch Apple Lịch Apple.
 2. Ở góc trên cùng bên trái màn hình, hãy nhấp vào Lịch và sau đó Tùy chọn.
 3. Nhấp vào tab Tài khoản.
 4. Ở bên trái tab Tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 5. Chọn Google và sau đó Tiếp tục.
 6. Để thêm thông tin tài khoản Google của bạn, hãy thực hiện các bước trên màn hình.
 7. Trên tab Tài khoản, sử dụng "Làm mới lịch" để chọn tần suất bạn muốn đồng bộ hóa Lịch Apple và Lịch Google.

Thay đổi loại lịch được đồng bộ hóa

Lịch nào được tự động đồng bộ hóa

 • Mọi lịch mà bạn thấy bên dưới "Lịch của tôi" trong Lịch Google trên máy tính của bạn
 • Sinh nhật

Đồng bộ hóa các lịch khác

 1. Trên máy tính của bạn, hãy truy cập vào trang Đồng bộ hóa Lịch.
 2. Chọn hoặc bỏ chọn tên của bất kỳ lịch nào.
 3. Ở góc dưới cùng bên phải, nhấp vào Lưu.
 4. Khi thực hiện xong, hãy làm mới lịch của bạn.

Công cụ ủy quyền

Nếu đã từng đồng bộ hóa bằng công cụ "Ủy quyền" trong Lịch Apple, bạn cần tắt công cụ đó để đồng bộ hóa Lịch hoạt động.

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Lịch Apple Lịch Apple.
 2. Ở góc trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Lịch và sau đó Tùy chọn.
 3. Nhấp vào Tài khoản và sau đó Ủy quyền.
 4. Bỏ chọn tất cả các lịch.

Các tính năng của Lịch Google không hoạt động trên Lịch Apple

 • Thông báo qua email cho sự kiện
 • Tạo lịch Google mới
 • Trình lập lịch biểu phòng

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?