Zobrazenie udalostí Kalendára Google v Apple Kalendári

Svoje udalosti Kalendára Google môžete zobraziť v kalendári Apple v zariadení Mac, iPhone alebo iPad.

Zobrazenie udalostí Kalendára Google v kalendároch Apple

Poznámka: Ubezpečte sa, že máte v počítači najnovšiu verziu Apple Kalendára a najnovší operačný systém Apple. Prečítajte si, ako zistiť operačný systém počítača Apple alebo aktualizovať operačný systém počítača.

 1. V počítači otvorte Apple Kalendár Kalendár Apple.
 2. V ľavom hornom rohu obrazovky kliknite na položky Kalendár a potom Predvoľby.
 3. Kliknite na kartu Účty.
 4. Na ľavej strane kliknite na kartu Účty a potom na možnosť Pridať Pridať.
 5. Vyberte položky Google a potom Pokračovať.
 6. Ak chcete pridať informácie o účte Google, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 7. Na karte Účty použite možnosť Obnoviť kalendáre a vyberte tak, ako často sa majú synchronizovať Apple Kalendár a Kalendár Google.

Zmena výberu kalendárov na synchronizáciu

Ktoré kalendáre sa synchronizujú automaticky

 • Všetky kalendáre zobrazené v časti Moje kalendáre v Kalendári Google v počítači
 • Narodeniny

Synchronizácia ďalších kalendárov

 1. V počítači prejdite na stránku Synchronizácia Kalendára.
 2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie názvov príslušných kalendárov.
 3. V pravom dolnom rohu kliknite na položku Uložiť.
 4. Potom obnovte svoj kalendár.

Nástroj delegovania

Ak ste na synchronizáciu použili nástroj delegovania v Apple Kalendári, tento nástroj je potrebné vypnúť, inak synchronizácia Kalendára nebude fungovať.

 1. V počítači otvorte Apple Kalendár Kalendár Apple.
 2. V ľavom hornom rohu kliknite na položky Kalendár a potom Predvoľby.
 3. Kliknite na položky Účty a potom Delegovanie.
 4. Zrušte začiarknutie všetkých kalendárov.

Funkcie Kalendára Google, ktoré nefungujú v Apple Kalendári

 • E-mailové upozornenia na udalosti
 • Vytváranie nových kalendárov Google
 • Plánovač miestností